FORUM AKADEMICKIE CZEKA

Zwracamy się z apelem by za pośrednictwem naszej redakcji lub też bezpośrednio do redakcji miesięcznika "Forum Akademickie", przesyłać materiały informujące o konferencjach i ważniejszych wydarzeniach organizowanych w instytutach i zakładach.

Adres:
Forum Akademickie
ul. Tomasza Zana 38a
20 601 Lublin 17, skr. poczt. 41
tel. (0 81) 524 02 55, 525 72 54 w. 417
te. /fax (0 810 525 91 51
e-mail: aow@platon. man. lublin. pl