Z MYŚLĄ O PRZYSZŁYCH STUDENTACH

W czwartek, 20 listopada w Prywatnym Liceum Ogólnokształcącym im. Marii Skłodowskiej- Curie w Dąbrowie Górniczej podpisana została umowa patronacka pomiędzy Szkołą Zarządzania Uniwersytetu Śląskiego, uniwersyteckim Kolegium Języka Biznesu i Fundacją " Serce Szkole".

Z myślą o przyszłych studentach

Deklarację wzajemnej współpracy naukowo-dydaktycznej złożyli dr hab. Barbara Kożusznik, dyrektorka szkoły zarządzania, prof. dr hab. Piotr Fast, dyrektor KJB i mgr Aleksandra Malec, prezes fundacji i dyrektorka liceum. Strony zobowiązały się do wypracowania programu szkół średnich- ogólnokształcącej i ekonomicznej- prowadzonych przez fundację oraz do działań praktycznych, przygotowujących absolwentów do podjęcia studiów na kierunkach prowadzonych przez Szkołę Zarządzania i KJB.

Cele te będą realizowane przy wykorzystaniu kadry partnerów uniwersyteckich, dzięki czemu zakłada się podniesienie poziomu wiedzy kandydatów na ich kierunki kształcenia.

Fundacja stworzy w prowadzonych przez siebie szkołach możliwości wykonania zadań patronackich SzZ i KJB; udostępni pomieszczenia, umożliwi wgląd w programy nauczania i realizację wypracowanych wspólnie programów. "Pomysł takiej umowy zrodziło życie"- powiedziała prezes fundacji, p. Aleksandra Malec. "Brak koordynacji programów szkół średnich i uniwersyteckich. Wymagania szkół wyższych są wyraźnie artykułowane już przy egzaminach wstępnych, jednak rozmijają się z wyobrażeniem młodzieży na ten temat. Chcielibyśmy, aby nasi absolwenci uniknęli rozczarowń, co do wymaganego ciężaru intelektualnego. "

Fundacja może liczyć na patronat naukowy ze strony partnerów, na doraźne udostępnienie bazy techniczno- laboratoryjnej, organizowanie i prowadzenie kursów przygotowawczych, realizację na rzecz fundacji projektów studenckich, włączenie uczniów w przeprowadzenie badań integracyjnych.

"To rzadki przypadek, aby szkoły wyższe wiązały się trwale ze szkołami średnimi"- powiedział prof. Piotr Fast. " Ja upatruję w tym jedną z szans dla obu stron. Uczniowie szkół średnich na ogól nie mają pojęcia, co to jest uniwersytet i na czym polega studiowanie. Nie rozumieją różnicy między nauką w liceum a szkołą wyższą. Tę szansę właśnie im dajemy. Kiedy młody człowiek ma okazję rozpoznać przyszłość i zdefiniować swoje zainteresowania, jest dla nas bardziej atrakcyjny. "

Podobną opinię wyraziła dr hab. B. Kożusznik. Według niej zabieganie o świadomych przyszłych studentów i jasne wyrażenie oczekiwań co do potencjalnych słuchaczy, jest jak najbardziej zasadne. Ta umowa niesie ze sobą wymierne korzyści także i obecnym studentom " mogą oni działać i ukierunkowywać się na zwiększenie przedsiębiorczości młodych ludzi. Daje to szanse odnalezienia siebie i swoich mocnych stron, które potem na rynku trzeba przecież "sprzedać". Nasi studenci spróbują swoich sił, wspierając zespołowe inicjatywy. Bardzo chcemy uczyć ludzi przyjaznych relacji w pracy. "

Po podpisaniu umowy, goście spotkali się z rodzicami uczniów szkół fundacji i zaprezentowali wizytówki swoich jednostek.

Na wymierne korzyści nie przyjdzie chyba zbyt długo czekać. Poprzez zdrowe relacje dyrektorów placówek, zawiązała się sensowna nić współpracy, na której stracić się nie da.