KSZTAŁCENIE DLA PRZYSZŁOŚCI

W roku akademickim 1997/98 Wydział Techniki Uniwersytetu Śląskiego zorganizował dla młodziezy szkół średnich trzecią już edycję cyklu wykładów popularnonaukowych z zakresu najnowszych osiągnięć techniki pod nazwą KSZTAŁCENIE DLA PRZYSZŁOŚCI. Inauguracja obecnego cyklu wykładów odbyła się w dniu 24 października 1997 roku w Zespole Szkół TechnicznoHandlowych w Będzinie, podczas której dr Zdzisław Lekston przedstawił wykład nt. "Zastosowanie implantów tytanowoniklowych w chirurgii kostnej". W wykładzie uczestniczyła licznie zgromadzona młodzież szkół średnich Zagłębia, władze dziekańskie i pracownicy Wydziału Techniki, a także lekarze, przedstawiciele zakładów produkcyjnych i wojska z terenu Będzina, Czeladzi, Dąbrowy Górniczej i Sosnowca oraz przedstawiciele władz oświatowych i dyrektorzy szkół.

Cykl wykładów KSZTAŁCENIE DLA PRZYSZŁOŚCI jest jedną z form współpracy Wydziału Techniki ze szkołami średnimi, z którymi Wydział podpisał porozumienia patronackie. Pozwala on również na prezentację najnowszych wyników badań uzyskiwanych przez pracowników Wydziału, na zapoznanie młodzieży ze zjawiskami odkrywanymi w ostatnich latach, a także na zwrócenie jej uwagi na szerokie wykorzystanie zagadnień informatyki we współczesnej nauce, technice i w procesie dydaktycznym.

KSZTAŁCENIE DLA PRZYSZŁOŚCI przybliża uczniom Wydział Techniki, stwarzając jednoczesnie możliwość trafnego wyboru kierunków studiów.

Wykłady odbywać się będą cyklicznie w ostatni piątek każdego miesiąca. Gospodarzami kolejnych spotkań będą następujące szkoły z terenu: Będzina - Zespół Szkół Zawodowych, Dąbrowy Górniczej - Techniczne Zakłady Naukowe, Zespół Szkół Zawodowych SZTYGARKA, Zespół Szkół Technicznych i II Liceum Ogólnokształcące im. St. Żeromskiego oraz Sosnowca - II Liceum Ogólnokształcące im. E. Plater.

Nad sprawami organizacyjnymi i merytorycznymi obecnego cyklu KSZTAŁCENIA DLA PRZYSZŁOŚCI czuwa Zakład Dydaktyki Przedmiotów technicznych, kierowany przez dr. hab. Jana Ilczuka.

KSZTAŁCENIE DLA PRZYSZŁOŚCI

Zapraszamy na trzecią edycję wykładów popularnonaukowych z zakresu najnowszych osiągnięć techniki organizowanych przy współpracy Wydziału Techniki Uniwersytetu Śląskiego

"Sieci neuronowe"
- dr A. Salamon
- 16. 01. 1998, godz. 12. oo - II LO Dąbrowa Górnicza

"Zastosowanie komputerowej analizy obrazu w badaniach stereologicznych materiału"
- mgr W. Wypart
- 27. 02. 1998, godz. 12. oo - TZN Dąbrowa Górnicza

"Algorytmy genetyczne"
- dr U. Boryczka
- 27. 03. 1998, godz. 12. oo - II LO Sosnowiec

"Sterowniki programowalne
" - dr hab. inż. Z. Wróbel
- 17. 04. 1998, godz. 12. oo - TZN Dąbrowa Górnicza

"Ochrona informacji
" - dr inż. R. Błaszczyk
- 29. 05. 1998, godz. 12. oo - II LO Dąbrowa Górnicza

"Programowanie w C** dla Windows 95"
- mgr D. Bojanowicz
- 12. 06. 1998, godz. 12. oo - ZSZ "Sztygarka" Dąbrowa Górnicza

"Zastosowanie symulacji komputerowej do badania praw gazowych
" - dr J. Kansy
- 30. 10. 1998, godz. 12. oo - ZSTH Będzin

"Cienkowarstwowe sensory piezoelektryczne"
- dr inż. D. Czekaj
- 27. 11. 1998, godz. 12. oo - II LO Sosnowiec

Wstęp wolny. Zgłoszenia grup uczniów pod opieką nauczyciela kierować należy do dyrekcji placówek organizujących poszczególne wykłady co najmniej 3 dni przed planowanym terminem zajęć.

  • Zespół Szkół Techniczno-Handlowych w Będzinie 42 500 Będzin, ul. 11 Listopada 3 tel. : 267 77 58

  • Zespół Szkół Zawodowych w Będzinie 42 500 Będzin, ul. Krasickiego tel. : 267 62 01

  • Techniczne Zakłady Naukowe w Dąbrowie Górniczej 41 300 Dąbrowa Górnicza, ul. Łańcuckiego 10 tel., fax 262 43 13, 262 53 10

  • II Liceum Ogólnokształcące im. St. Żeromskiego 41 300 Dąbrowa Górnicza, ul. Górnicza 17 te. /fax 262 34 80

  • Zespół Szkół Technicznych 41 300 Dąbrowa Górnicza, ul. Królowej Jadwigi 12 tel. : 262 29 01 "

  • Sztygarka" Zespół Szkół Zawodowych im. St. Staszica 41 300 Dąbrowa Górnicza, ul. Legionów Polskich 69 tel. : 262 28 40