EDUKACJA 2000 - ŚWIĘTO MIASTA

22 dnia lutego o godzinie 11. 00 nastąpiło uroczyste otwarcie trzeciej już edycji imprezy z cyklu Prezentacje EDUKACJA 2000. Spotkania przedstawicieli uczelni wyższych z uczniami szkół średnich po raz drugi udało się zorganizować w katowickim Spodku. Inaugurację trzydniowych Prezentacji zaszczyciły swoją obecnością, powitani serdecznie przez Dariusza Szostka (prezesa Fundacji Viribus Unitis - organizatora targów) osobistości życia kulturalnego, gospodarczego i samorządowego województwa.

Prorektor do spraw Nauczania UŚ pani prof. Zofia Ratajczak witając zebranych w imieniu Rektora UŚ, zwróciła uwagę przede wszystkim na możliwość podjęcia także międzyuczelnianych rozmów, do których niewątpliwie skłania fakt skupienia ich przedstawicieli w jednym miejscu. Występujący w zastępstwie ks. abp. Damiana Zimonia biskup Cichy przypomniał przesłanie Jana Pawła II o konieczności nauki i pracy nad samym sobą. Z kolei Jan Olbrycht, marszałek Województwa Śląskiego, zwrócił uwagę przede wszystkim na rynkowy aspekt edukacji, pojętej w kategoriach wzajemnej wymiany ofert, żmudnego procesu pozyskiwania żądanych kandydatów jak i oferentów, i wreszcie klienta i produktu edukacyjnego. Zabrzmiało to może nieco nieludzko, ale dość jednak prawdziwie. Wojewódzki Kurator Oświaty Piotr Skrzypecki na koniec postraszył jeszcze zebranych uczniów ostatnich klas szkół średnich koniecznością zdania matury, co stanowi przecież warunek konieczny i pierwszy na drodze do dalszej edukacji.

Oprawę artystyczną uroczystości otwarcia Prezentacji EDUKACJA 2000 stanowił występ SZPiT UŚ "Katowice". Członkowie zespołu przy okazji wypatrywali już kandydatów na tancerzy i solistów, a przyznać trzeba, że kręciło się ich tam niemało. W ciągu trzech dni trwania imprezy odwiedziło Spodek około 14 tysięcy uczniów szkół średnich, którzy mieli okazję spotkać się z przedstawicielami 34. szkół wyższych, publicznych i niepublicznych, czyli niemal wszystkich z regionu poza AWF Katowice i Akademią Medyczną. Największe stoisko należało do UŚ, sfinansowane zresztą w całości przez Fundację - organizatora targów.

Ranga i zasięg imprezy rośnie z roku na rok, systematycznie powiększa się ilość wystawców i zainteresowanie uczniów oraz mediów. Wiceprezydent Katowic Michał Sablik określił tegoroczne Prezentacje EDUKACJA 2000 mianem święta miasta, które chciałby zawsze widzieć młode, piękne i wykształcone.