ZAPROSZENIE DO DYSKUSJI

W numerze styczniowym "GU" (4/71) ukazało się zaproszenie do dyskusji na temat dekomunizacji naszej Uczelni. Według redakcji temat to trudny, ujęty w cudzysłów, i trudno się z tym nie zgodzić. Najlepszym dowodem jest sam artykuł mgr. Romana Wyborskiego, który ma stanowić intelektualny zaczyn tej debaty. Sęk bowiem w tym, że ów przydługi tekst jest dla nas w zasadzie niezrozumiały, i to nawet ze Słownikiem Wyrazów Obcych w ręku. Trudno poważnie dyskutować, skoro nie do końca wiadomo, czy sam Autor pisze wszystko całkiem serio... Samo podejście do tematu w czasach, gdy odwaga staniała (a rozum zdrożał), też budzi mieszane odczucia.

Reasumując, oczekujemy, że Autor (a może Redaktor Naczelny? ) tak przeredaguje tekst Milczenie i słowo, by wywód stał się logiczny i nie budził wątpliwości nawet wśród prostych nauczycieli akademickich z jedną tylko habilitacja z zakresu nauk przyrodniczych. Notabene, Roman Wyborski eksponuje fakt, że jest niezmiennie magistrem. Gdybyśmy wszyscy z Jego generacji zakończyli karierę naukową na tym etapie, Uniwersytet Śląski dawno uległby rozwiązaniu wcale nie z powodów politycznych.