WYJAŚNIENIE

W moim artykule o ks. Janie Twardowskim ("Gazeta Uniwersytecka", marzec 2000 r. ) znalazło się zdanie: "W czasie nauki gimnazjalnej był redaktorem działu literackiego w "Kuźni Młodych" - wydawanym przez warszawskie szkoły średnie, a finansowanym przez ówczesny rząd sanacyjny, piśmie młodzieżowym o nastawieniu propiłsudczykowskim".

"Kuźnia Młodych" była oczywiście finansowana ze środków Kancelarii Cywilnej Prezydenta RP, ukazywała się w latach 1931 - 1936. Pisząc o "rządzie sanacyjnym", użyłem skrótu myślowego, mając na myśli protekcję ośrodka rządzącego o określonej opcji politycznej. Niezorientowany czytelnik mógł jednak zrozumieć, że pismo subsydiowała Rada Ministrów, co nie było by zgodne z prawdą. Przepraszam, poniósł mnie temperament młodego publicysty.

Dodam dla jasności, że w czasie ukazywania się "Kuźni Młodych", premierami gabinetów II RP byli kolejno: Aleksander Prystor (1931-33), Janusz Jędrzejewicz (1933-34), Leon Kozłowski (1934-35), Walery Sławek (1935), Marian Kościałkowski - Zyndram (1935-36) i Felicjan Sławoj - Składkowski (1936-39). Czyli, ostatecznie, nie popełniłem może gafy do końca, zważywszy, że rządów było kilka, a nie jeden.

Autorzy: Mariusz Kubik