Z Senatu - Czerwiec 2000

11 kwietnia odbyło się kolejne posiedzenie Senatu UŚ. Porządek posiedzenia obejmował następujące sprawy kadrowe:

- wniosek Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska w sprawie mianowania na stanowisko profesora zwyczajnego prof. dr hab. Jolanty Małuszyńskiej;

- wniosek Wydziału Filologicznego w sprawie mianowania na stanowisko profesora nadzwyczajnego na czas nieokreślony prof. dr hab. Edwarda Możejki;

- wniosek Wydziału Nauk o Ziemi w sprawie mianowania na stanowisko profesora nadzwyczajnego na czas określony dr hab. Tomasza Zielińskiego;

- wniosek Wydziału Nauk o Ziemi w sprawie mianowania na stanowisko profesora nadzwyczajnego na czas nieokreślony dr hab. prof. UŚ Adama Idziaka;

- wniosek Wydziału Pedagogiczno-Artystycznego w sprawie mianowania na stanowisko profesora nadzwyczajnego na czas nieokreślony prof. Jerzego Wrońskiego.

Wszystkie wnioski kadrowe uzyskały akceptację Senatu.

Senat zaakceptował także uchwały o przeznaczeniu środków z dochodów własnych na sfinansowanie kosztów wynagrodzeń oraz w sprawie dodatków specjalnych w roku 2000. Przyjęto także uchwałę w sprawie określenia składu Rady Kolegium Języka Biznesu. Omawiano ponadto projekt ustawy o szkolnictwie wyższym.

JM Rektor prof. dr hab. Tadeusz Sławek zapoznał członków Senatu z wnioskiem Wydziału Filologicznego w sprawie dedykacji tomu zbiorowego pamięci zmarłemu w ubiegłym roku doc. dr hab. Michałowi Blicharskiemu.

Senat zaakceptował wniosek.

Autorzy: Dariusz Rott