(NASI) LIDERZY Z INDEKSÓW CYTOWAŃ

W ramach monitoringu naukometrycznego uczelni na tych łamach (patrz G. Racki, "GU" 10-11/57-58; G. Racki, A. Drabek, "GU" 4/60, uzupełniona w "GU" 7/63). ) prezentowano wykazy najbardziej znanych publikacji autorstwa (lub częściej współautorstwa) pracowników Uniwersytetu Śląskiego. Podstawą klasyfikacji była łączna liczba cytowań w pracach zamieszczanych w renomowanych czasopismach naukowych, rejestrowanych w prestiżowych bazach danych filadelfijskiego Instytutu Informacji Naukowej. W ten sposób wyróżniona została grupa naukowców, których sukces międzynarodowy można łatwo udowodnić tym, iż wyniki ich badań były i są twórczo wykorzystywane pod różnymi szerokościami geograficznymi.

Wiarygodność indeksów cytowań jest największa w przypadku nauk przyrodniczych. I dlatego w rozpoczynanym cyklu wywiadów z naukowcami najbardziej docenianymi przez społeczność światową dominować będą przedstawiciele "ścisłej" połowy uniwersytetu. Oczywiście nie oznacza to, iż brak jest wybitnych osobowości na innych wydziałach UŚ. Celem tych prezentacji jest nie tylko przybliżenie sylwetek ludzi "dobrej roboty" naukowej i uprawianych przez nich dyscyplin, ale też będzie to próba przedstawienia obiektywnych i subiektywnych uwarunkowań sukcesu w działalności na forum akademickim. Co ciekawe, trudnego zadania zajrzenia za kulisy nauki przez duże N podjęła się przedstawicielka studenckiej części społeczności uniwersyteckiej.

Tak zamierzony cykl nieprzypadkowo inauguruje spotkanie z profesorem Stanisławem Kucharskim, Dziekanem Wydziału Matematyki, Fizyki i Chemii oraz Przewodniczącym Senackiej Komisji do Spraw Badań Naukowych. Profesor Kucharski jest bowiem niekwestionowanym liderem naszej "listy przebojów", wypełniając pracami z kręgu chemii teoretycznej prawie połowę z 30 najbardziej uznanych w świecie publikacji UŚ - nic dziwnego, gdyż to Jego publikacje mają najwyższą przeciętną liczbę cytowań.

Autorzy: Grzegorz Racki