INAUGURACYJNE SEMINARIUM BIURA PROMOCJI I KARIER

Studenci Uniwersytetu Śląskiego w końcu doczekali się miejsca, gdzie mogą się zwrócić o pomoc w trudnym momencie, jaki stanowi opuszczenie murów uczelni i stanięcie twarzą w twarz z nowym wyzwaniem, czyli koniecznością podjęcia pracy zawodowej.

Biuro Promocji i Karier, którego celem istnienia (obok promocji Uniwersytetu Śląskiego) jest taka pomoc, rozpoczęło swoją działalność bieżącym roku i w chwili obecnej jest jeszcze w trakcie organizacji. Z pełnej oferty Biura, (np. doradztwa zawodowego) studenci będą mogli skorzystać dopiero w październiku 2000 roku. Mimo to, już w maju studenci ostatnich lat studiów mogli wziąć udział w imprezie zorganizowanej przez Biuro. Było to seminarium pt. "Elementarz poszukującego pracy" (26 maja 2000 roku), które odbyło się w auli im. Kazimierza Lepszego, obejmujące podstawowe zagadnienia dotyczące poszukiwania pracy, takie jak: wiedza o rynku pracy i efektywnym poszukiwaniu pracy, tworzenie życiorysu i listu motywacyjnego, zachowanie podczas rozmów kwalifikacyjnych oraz skuteczna autoprezentacja.

We współpracy ze Szkołą Zarządzania Uniwersytetu Śląskiego Biuro zorganizowało również pierwszą edycję dwudniowych warsztatów pt. "Drogi kariery" (22-23 maja oraz 30-31 maja 2000 roku), którego celem była edukacja studentów ostatnich lat studiów w zakresie świadomego planowania swojej kariery i skutecznego realizowania tych planów. Warsztaty te odbyły się w Szkole Zarządzania w Chorzowie i prowadzone były przez pracowników Szkoły.

Biuro Promocji i Karier mieści się w Katowicach, w budynku Rektoratu przy ul. Bankowej 12, w pokoju nr 23.