PODYPLOMOWE STUDIUM

Szkoła Języka i Kultury Polskiej
Uniwersytetu Śląskiego

ogłasza zapisy na
Podyplomowe Studium Nauczania Kultury Polskiej
i Języka Polskiego Jako Obcego

dla absolwentów
studiów filologicznych
w roku akademickim 2000/2001
Prócz atrakcyjnych ćwiczeń i wykładów specjalistycznych
Studium zapewnia:

  • przygotowanie teoretyczne i praktyczne do pracy z obcokrajowcami.
  • zapoznanie się z najnowszymi metodami kształcenia z wykorzystaniem programów komputerowych
  • dostęp do internetu oraz innych środków multimedialnych
  • udział w zajęciach lektoratowych z uczącymi się na Uniwersytecie Śląskim obcokrajowcami
  • możliwość miesięcznego wyjazdu na letnią edycję kursów prowadzonych dla obcokrajowców w sierpniu, w Cieszynie.

Osoby zainteresowane wpisaniem się na Studium winny w sekretariacie
szkoły złożyć następujące dokumenty:

  • podanie
  • życiorys
  • kwestionariusz osobowy
  • odpis dyplomu
  • 3 zdjęcia

Zgłoszenia przyjmowane do 30 lipca 2000 w pokoju 424 (IV p. )

Szkoła Języka i Kultury Polskiej
plac Sejmu Śląskiego 1
40-032 Katowice
tel. /fax: 2512991
e-mail: szkola@homer.fil.us.edu.pl
internet: http://sjikp.us.edu.pl/