STUDIA DOKTORANCKIE

Instytut Fizyki
Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach
ul. Uniwersytecka 4

ogłasza nabór na I rok Studiów Doktoranckich
w roku akad. 2000/2001

Czteroletnie Studium Doktoranckie obejmuje następujące specjalności: fizyka fazy skondensowanej, fizyka molekularna, fizyka jądrowa, teoria pola i teoria cząstek elementarnych, astrofizyka i kosmologia.

Informacji dotyczących naboru udziela Sekretariat Instytutu Fizyki, Katowice, ul. Uniwersytecka 4, pokój 160 (tel. 588 431) w godz. 10. 00 - 15. 00.

Termin składania podań o przyjęcie na Studia Doktoranckie upływa z dniem
7. 07. 2000.

Wstępna rozmowa kwalifikacyjna odbędzie się w dniu
11. 07. 2000 o godz. 9. 15