PROFESOR FRANZ BYDLINSKI DOKTOREM HONORIS CAUSA UNIWERSYTETU ŚLĄSKIEGO

fot. W. Ziolkowski Profesor Bydlinski wraz ze swoją małżonką i siostrą przybył do Katowic w przeddzień uroczystości. W godzinach wieczornych czcigodny gość został podjęty na uroczystej kolacji przez władze naszej uczelni na czele z Rektorem Uniwersytetu Śląskiego Jego Magnificenją prof. dr hab. Tadeuszem Sławkiem. W tym czasie trwały ostatnie przygotowania do głównego punktu wizyty profesora, który miał miejsce w historycznej Sali Sejmu Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach. fot. W. Ziolkowski W dniu 6 kwietnia 2000 r. sala ta zaroiła się od znamienitych gości, wśród których oprócz rodziny profesora Bydlinskiego, nie zabrakło jego licznych przyjaciół z kraju i zagranicy a także przedstawicieli środowisk naukowych i akademickich z całej Polski. Obecni byli przedstawiciele najwyższych władz samorządowych miast naszego regionu z Prezydentem Katowic Piotrem Uszokiem, Prezydentem Sosnowca Michałem Czarskim, Prezydentem Chorzowa Markiem Koplem oraz Wiceprezydentem Rybnika (rodzinnego miasta Profesora Bydlinskiego) Jerzym Frelichem na czele.

fot. W. Ziolkowski Uroczystość rozpoczęła się od przywitania wszystkich gości przez Rektora. Następnie głos zabrał prof. dr hab. Maksymilian Pazdan, który jako promotor przedstawił laudację, podczas której oprócz uchwały Senatu Uniwersytetu Śląskiego o nadaniu profesorowi Franzowi Bydlinskiemu tytułu doktoris causa naszej uczelni, przybliżył również jego sylwetkę i dorobek naukowy. Ten ostatni jest imponujący. Wedle stanu z maja ubiegłego roku składają się na niego 23 pozycje książkowe i ponad 140 innych publikacji. Recenzenci wyrazili podziw dla rozległości zainteresowań naukowych profesora Bydlinskiego. fot. W. Ziolkowski Choć jest on cywilistą, w swojej pracy podejmuje tematy z zakresu teorii i filozofii prawa, a także prawa pracy i prawa konstytucyjnego. Po zakończeniu laudacji Jego Magnificencja Rektor wręczył oficjalnie dyplom świeżo upieczonemu doktorantowi. Wyraźnie wzruszony profesor Bydlinski w swojej przemowie podziękował za to zaszczytne wyróżnienie, które jak stwierdził ma dla niego wymiar szczególny. Profesor przypomniał bowiem, że ten trzeci w jego pracy naukowej doktorat honoris causa, po wyróżnieniu przez Uniwersytety w Salzburgu i Monachium, otrzymał w kraju, gdzie urodził się i gdzie spędził pierwsze lata swojego życia. W dalszej części profesor Bydlinski wygłosił niezwykle interesujący wykład na temat "Dziecko jako przyczyna odszkodowawcza". fot. W. Ziolkowski Ponieważ ramy czasowe ograniczyły zakres rozważań laureata, obiecał on powrócić do nich podczas swojej kolejnej wizyty w naszym kraju. Wystąpienie doktoranta zostało entuzjastycznie przyjęte przez zgromadzonych. Wśród wyrazów uznania znalazł się list Premiera Rządu RP Jerzego Buzka oraz telegram z gratulacjami od Wojewody Śląskiego Marka Kempskiego, który z powodu wyjazdu nie mógł być obecny osobiście. Po zakończeniu części oficjalnej uroczystości liczne grono zaproszonych przeniosło się do Sali Marmurowej Urzędu Wojewódzkiego, gdzie miał miejsce koktajl. Reszta pobytu upłynęła profesorowi Bydlinskiemu na spotkaniach ze swymi polskimi przyjaciółmi. Warto podkreślić, że sponsorem uroczystości był Bank Austria Creditanstalt.