ERFURT BY NIGHT & DAY

W dniach od 4. do 8. maja odbyło się kolejne spotkanie w ramach współpracy nawiązanej pomiędzy Fundacją na Rzecz Uniwersytetu Śląskiego i Rozwoju Samorządności Wśród Młodzieży "Viribus Unitis" a Studentenwerk Erfurt Ilmenau. Grupa studentów z Cieszyna wraz z przedstawicielami Fundacji gościła brała udział w kilkudniowych obchodach Dni Uniwersytetu w Erfurcie.

Zdjecie z Erfurtu
Czcigodna Administracja na ulicach Erfurtu - pod czułą
opieką Heni Mościckiej i przedstawiciela Studentenwerku.

Udział był jak najbardziej czynny z możliwych. Filię UŚ w Cieszynie reprezentowała grupa muzyczna SPONTANIC BAND, działająca entuzjastycznie przy Wydziale Pedagogiczno-Artystycznym (kierunek: Wychowanie Muzyczne, a jakżeby inaczej!), a mająca już na swoim koncie występ w miejscowym klubie studenckim Panopticum. Delegacja liczyła łącznie 17 osób. Wyjazd finansowany był przez Fundację.

Radosne obchody uniwersyteckiego święta zbiegły się w czasie z warsztatami informacyjno-szkoleniowymi, zorganizowanymi przez Studentenwerk dla przedstawicieli administracji UŚ. W spotkaniu wzięli udział: dr J. Jelonek (Dyrektor Administracyjny), mgr M. Frąckowiak (Zastępca Dyrektora Administracyjnego do Spraw Ogólnych i Studenckich), mgr Urszula Ziegler (Kwestor) i mgr D. Pytka (pracownik Działu Spraw Studenckich).

Zdjecie z Erfurtu
Grillabend mit Bier.
Studentenwerk Erfurt Ilmenau to mało jeszcze znana w Polsce organizacja użyteczności publicznej zajmująca się całą bazą socjalną studentów: akademikami, stołówkami, klubami, kredytami edukacyjnymi. Jest to instytucja ponaduczelniana, swoim zasięgiem obejmuje kilka ośrodków uniwersyteckich. Monopolista, ale podobno znacznie tańszy od innych.

Goście mieli okazję zwiedzić zabytki Erfurtu i Weimaru, poczuć ducha Goethego, Schillera, Bacha. Co bardziej utalentowani organizowali spontanicznie występy śpiewacze i taneczne - każdorazowo wzbudzając entuzjazm wśród równie spontanicznej publiczności. W repertuarze SPONTANIC BAND znajdują się standardy muzyki gospel, soul, rocka... standardy muzyki wszelakiej!

Zdjecie z Erfurtu
SPONTANIC BAND & Friends - grali gdzie popadnie, najchętniej wszędzie i całodobowo.
Historia najnowsza współpracy Fundacji "Viribus Unitis" ze Studentenwerk Erfurt Ilmenau obfituje w nieustające obustronne wizyty. W październiku 1999 roku przedstawiciele URSS UŚ spotkali się ze swoimi niemieckimi odpowiednikami w Erfurcie, miesiąc później studenci erfurckiego Uniwersytetu wzięli udział w Festiwalu Twórczości Studenckiej FETUS'99, który odbył się w klubie studenckim "Za Szybą" na osiedlu akademickim w Katowicach Ligocie, na jesień roku 2000 planowana jest kolejne spotkanie.

Zdjecie z Erfurtu
SPONTANIC BAND w sytuacji oficjalnej - na scenie.
Najpoważniejszym jak dotąd wspólnym przedsięwzięciem Fundacji i Studentenwerku jest wyjazdowy intensywny kurs języka niemieckiego, który odbędzie się w dniach od 4. do 22. września na Uniwersytecie w Erfurcie. Gwarantowane: 25 godzin zajęć językowych tygodniowo, profesjonalna kadra i ciekawy program dodatkowy. Zgłoszenia przyjmowane są jeszcze do 10. czerwca w biurze CIE: Katowice, ul. Wojewódzka 42, tel. 209 17 01, 209 16 90.