KALENDARIUM DNI ZIEMI - 2000

- Jestem częścią przyrody, wystawa prac uczniów SP Nr 31 w Filii U. Śl. w Cieszynie, organizacja - Dorota Nieznanowska-Gawlik;

- Drzewo genealogiczne mojej rodziny; Sosnowiec na trzech kartkach pamiętnika; Świat wokół mnie umiem wyrazić w sposób poetycki, wystawa w Muzeum Miejskim w Sosnowcu - plon konkursów plastycznych i literackich (szkoły podstawowe, gimnazja);

- Refleksja nad moim wewnętrznym źródłem, warsztaty dla nauczyciela, Wydział Nauk o Ziemi, organizacja - Dorota Chlebio-Abed;

- Problemy ochrony środowiska w moim mieście, finał konkursu ekologicznego (szkoły podstawowe, gimnazja), Wydział Nauk o Ziemi, organizacja - Maria Pietras;

- Dziedzictwo kulturowe Zagłębia Dąbrowskiego, sesja popularnonaukowa (szkoły średnie), Urząd Miejski w Sosnowcu, organizacja - Jolanta Walaszek, Agnieszka Madowicz, Anna Madeksza, Łukasz Obroślak;

- Edukacja regionalna, lekcja pokazowa, SP Nr 46, prowadząca - Bożena Lysko;

- Mityngi ekologiczne w trzech przedszkolach - Nr 52, 40, 43,

- Jestem przyjacielem mojego miasta,
- Ja współistnieję z drzewem, ptakiem, słońcem i rzeką,
- Widokówka z mojego miasta - wystawa twórczości plastycznej

- Przyroda jest mi bliska - przegląd twórczości dziecięcej, organizacja - Wiesława Szota, ElżbietaGonera;

- Uroczyste finały konkursów ekologicznych i artystycznych (szkoły podstawowe, gimnazja), występy Koła Gospodyń Wiejskich z Dobieszowic - Folklor Zagłębiowski, organizacja - Alina Zwierzchowska;

- Zielony Tramwaj, jeżdził po terenie miast Zagłębia Dąbrowskiego 30 kwietnia, - organizacja Andrzej Soczówka;

- Krajobraz wulkaniczny Kamczatki, wykład geologa dr Jerzego Żaby, Wydział Nauk o Ziemi;

- Międzyprzedmiotowe ścieżki edukacji: regionalnej, ekologicznej i zdrowotnej, warsztaty dla nauczycieli, Sekcja Dydaktyki PTG, - organizacja Barbara Wybraniec;

- Zawody koszykówki ulicznej (streetball), Park Sielecki w Sosnowcu, prowadzi Stowarzyszenie "Młodzi Demokraci", Maciej Muszyński;

- Festyn Ziemi nad Białą Przemszą: warsztaty ekologiczne na Pustyni Błędowskiej, Piknik nad rzeką, - organizacja Alina Zwierzchowska, trasę prowadził prof. Andrzej Czylok.