28 kwietnia w Powiatowym Zespole Szkół nr 2 im. K. Miarki w Pszczynie odbyła się II Międzynarodowa Konferencja Naukowa pt. „Idea zrównoważonego rozwoju w edukacji XXI wieku – ekologia życia”

PILGRIM znów w Pszczynie

Wydarzenie miało charakter interdyscyplinarny. W centrum uwagi badawczej znalazła się przede wszystkim idea PILGRIM, która ma szczególne znaczenie dla człowieka w procesie jego rozwoju i funkcjonowania w kulturze. Spotkanie naukowe stanowiło kontynuację rozważań podjętych na poprzedniej konferencji dotyczącej problematyki form edukacji realizujących założenia idei PILGRIM. W swoim haśle przewodnim: „Żyjąc świadomie – budujesz przyszłość” PILGRIM łączy kształcenie dla zrównoważonego rozwoju z jego wymiarem religijno-etyczno-filozoficznym. Taka forma kształcenia skierowuje uwagę na zabezpieczenie przyszłości poprzez zachęcenie do przemieniającego działania w teraźniejszości.

Od lewej: dr Piotr Kubiak, dr Natalia M. Ruman, dr Johann
Hisch
Od lewej: dr Piotr Kubiak, dr Natalia M. Ruman, dr Johann Hisch

Jak wprowadzać nowe zasady organizowania edukacji na rzecz zrównoważonego rozwoju do codzienności szkolnej? Te pytania i problemy w świetle proponowanych zmian omawiało wielu prelegentów, którzy udzielali wskazówek, jak konstruować indywidualne programy edukacyjno-wychowawcze. Podczas konferencji uczestnicy mogli zapoznać się z modelami pracy innych placówek.

Spotkanie rozpoczęło wystąpienie dr Natalii Marii Ruman z Zakładu Edukacji Humanistycznej i Nauk Pomocniczych Pedagogiki na Wydziale Etnologii i Nauk o Edukacji w Cieszynie, która zajęła się zagadnieniem prezentacji projektów, w których uczestniczyli studenci Uniwersytetu Śląskiego, a także uczniowie Powiatowego Zespołu Szkół nr 2 im. K. Miarki w Pszczynie. Efektem tych projektów jest wydana publikacja: Ekologia – odpowiedzialność za przyszłe pokolenia. Twórczość podmiotów współpracujących w idei PILGRIM z Powiatowym Zespołem Szkół nr 2 w Pszczynie. ÖKOLOGIE – VERATWORTUNG FÜR DIE KÜNFTIGEN GENERATIONEN. Tätigkeit der mit des Karol Miarka Kreisschulkomplex Nr. 2 in Pszczyna zusammenarbeitenden Subjekte (Pszczyna 2017, Wyd. Scriptum, ss. 195. ISBN 978-83-65432- -49-0), w której ukazana jest twórczość podmiotów polskich i zagranicznych współpracujących z tą szkołą.

Prelegenci przygotowali swoje wystąpienia i udostępnili je innym uczestnikom w formie pokazu multimedialnego w swoim języku ojczystym i języku niemieckim. Ożywione dyskusje były wyrazem nie tylko dużego zainteresowania prezentowanymi zagadnieniami, lecz stanowiły także podstawę do wymiany naukowych doświadczeń. Pozwoliły wyprowadzić wniosek o konieczności poszukiwań nowych, niekonwencjonalnych wzorców i teoretycznych podstaw dokonywania wyborów kształcenia.

Kolejnym punktem programu było wręczenie certyfikatów PILGRIM. W myśl idei wszystkie placówki (niezależne od miejsca, jakie zajmują w hierarchii systemu oświatowego) – placówki opiekuńczo-wychowawcze oraz instytucje kulturalne, które w swoim programie w szczególny sposób odwołują się do wartości – mogą starać się o uzyskanie certyfikatu potwierdzającego przynależność do ruchu PILGRIM. Posiadanie certyfikatu nie niesie za sobą żadnych korzyści materialnych, daje jednak prestiż, umożliwiając pokazanie otoczeniu, jakimi wartościami kieruje się placówka posiadająca ten certyfikat.

W konferencji wzięli udział przedstawiciele licznych ośrodków akademickich, a także placówek oświatowo-wychowawczych krajowych i zagranicznych. Wśród znamienitych gości znaleźli się m.in. dr Johann Hisch, inicjator, założyciel i dyrektor des Internationalen Bildungsnetzwerkes PILGRIM z Austrii, oraz dr Piotr Kubiak, pracownik Kirchliche Paedagogische Hochschule Wien/Krems (Kościelnej Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Wiedniu/Kremsie), członek zarządu PILGRIM w Austrii oraz koordynator PILGRIM w Polsce.

Autorzy: Natalia Ruman
Fotografie: Ewelina Kuźniak