20 marca w Sali Rady Wydziału Filologicznego im. Kazimierza Polańskiego w Sosnowcu odbył się uroczysty finał V Konkursu Realioznawczego o Republice Federalnej Niemiec pod hasłem „Reformacja 1517”

Marcin Luter i nie tylko

Konkurs został zorganizowany przez Instytut Filologii Germańskiej UŚ. Patronat honorowy nad konkursem objął biskup diecezji katowickiej Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP ks. dr Marian Niemiec. Coroczna inicjatywa adresowana jest do uczniów szkół ponadgimnazjalnych pragnących poszerzyć swoje zainteresowania językowe o perspektywę społeczno-kulturową. Tegoroczna edycja wydarzenia towarzysząca 500-leciu reformacji koncentrowała się wokół życia i działalności Marcina Lutra, pytania pierwszej części testu dotyczyły natomiast wiedzy ogólnej o kraju naszych zachodnich sąsiadów, tj. geografii i życia kulturalno- politycznego Republiki Federalnej Niemiec.

O rosnącej z roku na rok popularności przedsięwzięcia świadczy nie tylko duża liczba uczestników (60 osób), ale przede wszystkim fakt, że tym razem zasięg konkursu przekroczył granicę województwa śląskiego, a deklarujący chęć uczestnictwa w konkursie uczniowie przybyli do Sosnowca nawet z położonego w województwie łódzkim Pajęczna.

Na gali finałowej przybyłych gości powitała dyrektor Instytutu Filologii Germańskiej dr hab. prof. UŚ Renata Dampc-Jarosz. Oprócz wystąpienia JE ks. bp. dr. Mariana Niemca, który przybliżył słuchaczom genezę reformacji, odbyła się także prezentacja Instytutu Filologii Germańskiej, której dokonał zastępca dyrektora ds. naukowych dr hab. Zbigniew Feliszewski, oraz szkół, których uczniowie wzięli udział w uroczystości. Nauczyciele wraz ze swoimi podopiecznymi opowiadali między innymi o ofercie dydaktycznej ich szkół, podejmowanych przez nich inicjatywach (wycieczkach do krajów niemieckojęzycznych), odnoszonych sukcesach oraz o doświadczeniach w nauczaniu języka niemieckiego. Zaskakująca zdaje się przy tym dysproporcja pomiędzy wymiarem godzinowym lekcji języka niemieckiego w ofercie poszczególnych szkół. Wliczając zajęcia dodatkowe, oferują one od jednej do aż ponad dziesięciu godzin lekcyjnych języka niemieckiego tygodniowo.

W dniu konkursu towarzyszący uczestnikom nauczyciele mieli także okazję do wzięcia udziału w warsztatach, na których wykłady wygłosili: dr Elisabeth Venohr z Instytutu Filologii Germańskiej oraz Wiesława Iwaniak, przedstawiciel wydawnictwa Pearson.

Tytułem laureata V Konkursu zostało uhonorowanych osiem osób: Dominika Kołodziej (Zespół Szkół w Czerwionce-Leszczynach), Jarosław Mierzwa (II Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Staszica w Tarnowskich Górach), Dawid Syguła (Zespół Szkół im. Henryka Sienkiewicza w Pajęcznie), Filip Żarnowiecki (Katolickie Liceum im. św. Melchiora Grodzieckiego w Cieszynie), Patrycja Sobantka (Zespół Szkół im. Henryka Sienkiewicza w Pajęcznie), Jakub Koral (V Liceum Ogólnokształcące w Bielsku- -Białej), Karolina Machura (Liceum Ogólnokształcące w Myszkowie) i Natalia Losa (I Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika w Bielsku-Białej). Nagrody dla zwycięzców konkursu ufundowali sponsorzy, m.in. biskup diecezji katowickiej Kościoła Ewangeliko-Augsburskiego oraz wydawnictwa Hueber, Klett i Pearson.