Laury studenckie 2017

26 kwietnia w Filharmonii Śląskiej im. Henryka Mikołaja Góreckiego odbyła
się 10. gala wręczenia nagród środowiskowych Laur Studencki
26 kwietnia w Filharmonii Śląskiej im. Henryka Mikołaja Góreckiego odbyła się 10. gala wręczenia nagród środowiskowych Laur Studencki
Nagrody przyznawane przez studentów honorują ludzi, organizacje
oraz instytucje, które w znacznym stopniu przyczyniły się do rozwoju
i upowszechnienia kultury akademickiej
Nagrody przyznawane przez studentów honorują ludzi, organizacje oraz instytucje, które w znacznym stopniu przyczyniły się do rozwoju i upowszechnienia kultury akademickiej
W tym roku decyzją kapituły przyznana została nagroda honorowa, którą
otrzymał prof. zw. dr hab. Maksymilian Pazdan
W tym roku decyzją kapituły przyznana została nagroda honorowa, którą otrzymał prof. zw. dr hab. Maksymilian Pazdan
W tegorocznej edycji Lauru Studenckiego nagrodę w kategorii przyjaciel
studenta otrzymał mgr Maciej Tarasek z Wydziału Prawa i Administracji
UŚ
W tegorocznej edycji Lauru Studenckiego nagrodę w kategorii przyjaciel studenta otrzymał mgr Maciej Tarasek z Wydziału Prawa i Administracji UŚ
Laureaci Laurów Studenckich 2017
Laureaci Laurów Studenckich 2017
Galę uświetnił koncert zespołu „Soyka Trio”
Galę uświetnił koncert zespołu „Soyka Trio”


Fotografie: Grzegorz Adamek