Nekrologi


Z bólem i smutkiem
przyjęliśmy wiadomość o śmierci

śp.
dr. Andrzeja Johna


emerytowanego pracownika naukowo-dydaktycznego Wydziału Nauk o Ziemi,
twórcy i kierownika Zakładu Chemii Węgla,
cenionego nauczyciela akademickiego,
mistrza ceremonii uroczystości akademickich
organizowanych na Uniwersytecie Śląskim.

Utraciliśmy Osobę życzliwą, służącą pomocą i dobrą radą,
powszechnie lubianą i szanowaną, oddaną ludziom i sprawom uczelni.

Cześć Jego Pamięci.

Rodzinie, Najbliższym oraz Wychowankom i Przyjaciołom Zmarłego

wyrazy współczucia i żalu składają,
łącząc się z nimi w bólu i cierpieniu,

Rektor oraz społeczność akademicka
Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach

 


Z bólem i smutkiem
przyjęliśmy wiadomość o śmierci

śp.
mgr. Wojciecha Wyderki

pracownika Działu Administracyjno-Gospodarczego
Kampusu Chorzowskiego Uniwersytetu Śląskiego,
Osoby otwartej i serdecznej,
służącej pomocą i dobrą radą,
oddanej ludziom i sprawom uczelni.

Cześć Jego Pamięci.

Rodzinie, Najbliższym oraz Przyjaciołom Zmarłego
wyrazy współczucia i żalu składają,
łącząc się w bólu i cierpieniu,

Rektor oraz społeczność akademicka
Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach

 


Z wielkim żalem i ogromnym smutkiem
przyjęliśmy wiadomość o śmierci
naszego drogiego Kolegi i Przyjaciela

śp.
mgr. Wojciecha Wyderki

członka Prezydium Rady Uczelnianej
Związku Nauczycielstwa Polskiego
w Uniwersytecie Śląskim w Katowicach

Odszedł nasz Kolega, wyczulony na sprawy społeczne,
chętny do pomocy innym, przyjacielski i pełen serdeczności.

Rodzinie, Bliskim, Przyjaciołom i Współpracownikom
wyrażamy głębokie współczucie,
łącząc się w żalu i bólu

Prezes Rady Uczelnianej oraz członkowie
Związku Nauczycielstwa Polskiego w Uniwersytecie Śląskim

 


Z wielkim bólem i smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci

śp.
ks. prof. dr. hab. Jana Góreckiego


emerytowanego pracownika naukowego Katedry Teologii Pastoralnej, Liturgiki, Homiletyki
i Katechetyki Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Śląskiego.

Utraciliśmy cenionego nauczyciela akademickiego,
autora prac dotyczących historii sanktuarium w Piekarach Śląskich,
wychowawcę wielu pokoleń teologów.

W naszej pamięci pozostanie jako Człowiek wielkiego serca i umysłu, prawy i szlachetny.

Będzie nam Go brakowało. Cześć Jego Pamięci.

Rodzinie, Najbliższym oraz Przyjaciołom Zmarłego
wyrazy współczucia i żalu
składają, łącząc się z nimi w bólu i cierpieniu,

Rektor i Senat oraz społeczność akademicka
Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach