21 kwietnia w Centrum Informacji Naukowej i Bibliotece Akademickiej w Katowicach odbył się wernisaż wystawy pokonkursowej 6. Biennale Fotograficznego

Nauka – niemożliwe możliwym

Wystawa 6. Biennale Fotograficznego została zorganizowana przez Uniwersytet Śląski w ramach projektu „Nauka w obiektywie”. Hasło przewodnie tegorocznego konkursu brzmiało „Nauka – niemożliwe możliwym”. Koordynatorem konkursu i biennale jest Centrum Studiów nad Człowiekiem i Środowiskiem UŚ. Podczas wernisażu ogłoszone zostały wyniki konkursu oraz wręczone nagrody.

 

Celem nadrzędnym konkursu i biennale fotograficznego jest promocja dorobku naukowego pracowników i studentów uczelni wyższych oraz innych instytucji naukowych poprzez przybliżenie ich działalności naukowej za pomocą fotografii, które swoją treścią nawiązują do prowadzonych badań. Na prace konkursowe składają się autorskie fotografie wykonane celowo (jako dokumentacja naukowa) lub przy okazji realizacji programów badawczych (ministerialnych, statutowych, własnych, a także badań zleconych NCN, NCBR oraz programów międzynarodowych).

 

Do tegorocznego konkursu zgłoszone zostały 223 zdjęcia ilustrujące badania naukowe lub nawiązujące do 28 projektów badawczych z 16 ośrodków naukowych w Polsce. Ośmioosobowe jury (Ryszard Czernow z Wydziału Radia i Telewizji im. Krzysztofa Kieślowskiego UŚ, Arkadiusz Gola – fotoreporter „Dziennika Zachodniego”, Agata Daszkowska-Golec z Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska UŚ, Katarzyna Łata-Wrona ze Związku Polskich Artystów Fotografików – Okręg Śląski, Małgorzata Łuczyna z Instytutu Sztuki Wydziału Artystycznego UŚ, Andrzej Tyc z Wydziału Nauk o Ziemi UŚ, Małgorzata Tyrybon z Wydziału Nauk Społecznych UŚ) pod przewodnictwem prof. Waldemara Jamy (ASP Katowice) dokonało wyboru 47 fotografii na wystawę pokonkursową. Można je było oglądać w kwietniu w Centrum Informacji Naukowej i Bibliotece Akademickiej w Katowicach.

Uczestników wernisażu powitali dr hab. prof. UŚ Mirosław Nakonieczny, kierownik Katedry Fizjologii Zwierząt i Ekotoksykologii UŚ, inicjator projektu, i dr hab. Agnieszka Babczyńska, dyrektor Centrum Studiów nad Człowiekiem i Środowiskiem UŚ, a także Jadwiga Witek, przedstawiciel Centrum Informacji Naukowej i Biblioteki Akademickiej.

Podczas wernisażu ogłoszone zostały wyniki konkursu oraz wręczone nagrody. Wyróżnienie w konkursie otrzymała Marta Kondracka z Wydziału Nauk o Ziemi Uniwersytetu Śląskiego za zdjęcie Na zmianę. Fotografia wykonana w trakcie realizacji projektu „Studenckie warsztaty naukowe: obserwujący – obserwowani”. Drugą nagrodę w kategorii zdjęcie społeczno-kulturalne otrzymał dr hab. Tadeusz Molenda z Wydziału Nauk o Ziemi UŚ za zdjęcie pt. Składowisko masek gazowych użytych podczas akcji ratowniczej z projektu „Echa katastrof ekologicznych”. W kategorii zdjęcie przyrodnicze drugą nagrodę przyznano Mirosławowi Szumnemu z Wydziału Nauk o Ziemi UŚ za fotografię Michał z projektu „Zimowy sen jeziora”. Pierwszą nagrodę w kategorii zdjęcie społeczno-kulturalne otrzymał Wojciech Kukuczka z Wydziału Artystycznego UŚ za Śląsk – postindustrialne przestrzenie, familoki, Ślązacy z projektu „»FotoFilm« – trzeci stan artystycznego skupienia”. W kategorii zdjęcie przyrodnicze pierwszą nagrodę przyznano Beacie Kończak z Zakładu Ochrony Wód Głównego Instytutu Górnictwa za pracę Jedna kropla zmienia wszystko – kapsulacja osadów ściekowych, fotografia pochodzi z projektu „Ściek w kapsułce”. Laureatem nagrody głównej oraz wyróżnienia w konkursie został Kajetan Deja z Instytutu Oceanologii Polskiej Akademii Nauk oraz Wydziału Nauk o Ziemi Uniwersytetu Śląskiego. Jury doceniło jego pracę zatytułowaną Światło północy, pochodzi ona z projektu „Na styku lądu i lodu” (zdjęcie na okładce). Jednym ze sponsorów nagród w konkursie było Centrum Studiów Polarnych posiadające status Krajowego Naukowego Ośrodka Wiodącego. Funkcję przewodniczącego Centrum pełni prof. zw. dr hab. Jacek Jania, który podczas uroczystości odebrał nagrodę w imieniu głównego laureata konkursu prowadzącego obecnie badania terenowe.

Prace prezentowane na pokonkursowej wystawie obrazowały 25 projektów badawczych z 14 krajowych ośrodków naukowych.

W kategorii zdjęcie przyrodnicze pierwszą nagrodę przyznano Beacie Kończak
za pracę Jedna kropla zmienia wszystko – kapsulacja osadów ściekowych,
fotografia pochodzi z projektu „Ściek w kapsułce”
W kategorii zdjęcie przyrodnicze pierwszą nagrodę przyznano Beacie Kończak za pracę Jedna kropla zmienia wszystko – kapsulacja osadów ściekowych, fotografia pochodzi z projektu „Ściek w kapsułce”
Pierwszą nagrodę w kategorii zdjęcie społeczno-kulturalne otrzymał Wojciech Kukuczka za
pracę Śląsk – postindustrialne przestrzenie, familoki, Ślązacy z projektu „»FotoFilm« – trzeci
stan artystycznego skupienia”
Pierwszą nagrodę w kategorii zdjęcie społeczno-kulturalne otrzymał Wojciech Kukuczka za pracę Śląsk – postindustrialne przestrzenie, familoki, Ślązacy z projektu „»FotoFilm« – trzeci stan artystycznego skupienia”
W kategorii zdjęcie przyrodnicze drugą nagrodę przyznano Mirosławowi Szumnemu za fotografię
Michał z projektu „Zimowy sen jeziora”
W kategorii zdjęcie przyrodnicze drugą nagrodę przyznano Mirosławowi Szumnemu za fotografię Michał z projektu „Zimowy sen jeziora”
Drugą nagrodę w kategorii zdjęcie społeczno-kulturalne otrzymał Tadeusz Molenda za zdjęcie
Składowisko masek gazowych użytych podczas akcji ratowniczej z projektu „Echa katastrof
ekologicznych”
Drugą nagrodę w kategorii zdjęcie społeczno-kulturalne otrzymał Tadeusz Molenda za zdjęcie Składowisko masek gazowych użytych podczas akcji ratowniczej z projektu „Echa katastrof ekologicznych”
Wyróżnienie w konkursie otrzymała Marta Kondracka za zdjęcie Na zmianę z projektu „Studenckie
warsztaty naukowe: obserwujący – obserwowani”
Wyróżnienie w konkursie otrzymała Marta Kondracka za zdjęcie Na zmianę z projektu „Studenckie warsztaty naukowe: obserwujący – obserwowani”
Zdjęcie zakwalifikowane do wystawy: Ciała larw Chaoborus sp. w obecności pyraniny. Zdjęcie
z projektu „Mały owad do wielkich zadań”
Zdjęcie zakwalifikowane do wystawy: Ciała larw Chaoborus sp. w obecności pyraniny. Zdjęcie z projektu „Mały owad do wielkich zadań”
Zdjęcie zakwalifikowane do wystawy: Zezowate szczęście – zarodek pomidora (Lycopersicon
esculentum Mill.) z projektu „Cenna cecha nasion”
Zdjęcie zakwalifikowane do wystawy: Zezowate szczęście – zarodek pomidora (Lycopersicon esculentum Mill.) z projektu „Cenna cecha nasion”

Autorzy: Agnieszka Sikora
Fotografie: Beata Kończak, Wojciech Kukułka, Mirosław Szumny, Tadeusz Molenda, Marta Kondracka, Jacek Francikowski, Iwona Jędrzejczyk