Kronika UŚ

Sukcesy studentów kierunku edukacja muzyczna

11 i 12 kwietnia w Katedrze Muzyki na Wydziale Pedagogiki Katolickiego Uniwersytetu w Rużomberoku (Słowacja) odbywała się XIV edycja Międzynarodowego Konkursu Interpretacji „Studencka Działalność Artystyczna”, która była adresowana do uczniów ostatnich klas szkół muzycznych, studentów wydziałów artystycznych oraz akademii muzycznych. Eliminacje przeprowadzono w kilku kategoriach. W tegorocznej edycji konkursu w gronie laureatów znaleźli się również studenci Instytutu Muzyki Wydziału Artystycznego UŚ. Chór Kameralny „A piacere” pod dyrekcją dr Danuty Zoń-Ciuk zajął II miejsce w kategorii śpiewu kameralnego do ośmiu osób. Aneta Witosz (która została przygotowana przez dr Sabinę Olbrich-Szafraniec) zwyciężyła w kategorii śpiewu solowego oraz została wyróżniona za wykonanie Ave Maria Józefa Świdra. Karol Lucjan (przygotowany przez mgr. Grzegorza Niemczuka) w kategorii gra na fortepianie uplasował się na II lokacie oraz otrzymał nagrodę specjalną za wykonanie sonaty es-dur Józefa Haydna.

6. Biennale Fotograficzne „Nauka w obiektywie”

„Nauka – niemożliwe możliwym” to hasło przewodnie 6. edycji konkursu fotograficznego zorganizowanego przez Uniwersytet Śląski w ramach projektu „Nauka w obiektywie”. Do konkursu zgłoszone zostały 223 zdjęcia ilustrujące badania naukowe lub nawiązujące do nich. Spośród nich jury wybrało 47 prac, które w kwietniu można było oglądać na pokonkursowej ekspozycji zorganizowanej w Centrum Informacji Naukowej i Bibliotece Akademickiej. Uroczyste otwarcie wystawy 6. Biennale Fotograficznego Uniwersytetu Śląskiego odbyło się 21 kwietnia. Podczas wernisażu ogłoszono wyniki konkursu oraz wręczono nagrody. Wyróżnienie otrzymała Marta Kondracka z Wydziału Nauk o Ziemi UŚ za fotografię Na zmianę wykonaną w trakcie realizacji projektu „Studenckie warsztaty naukowe: obserwujący – obserwowani”. Drugą nagrodę w kategorii zdjęcie społeczno-kulturalne otrzymał dr hab. Tadeusz Molenda z Wydziału Nauk o Ziemi UŚ za zdjęcie pt. Składowisko masek gazowych użytych podczas akcji ratowniczej z projektu „Echa katastrof ekologicznych”. W kategorii zdjęcie przyrodnicze drugą nagrodę przyznano Mirosławowi Szumnemu z Wydziału Nauk o Ziemi UŚ za fotografię Michał z projektu „Zimowy sen jeziora”. Pierwszą nagrodę w kategorii zdjęcie społeczno-kulturalne otrzymał Wojciech Kukuczka z Wydziału Artystycznego UŚ za Śląsk – postindustrialne przestrzenie, familoki, Ślązacy z projektu „»FotoFilm« – trzeci stan artystycznego skupienia”. W kategorii zdjęcie przyrodnicze pierwszą nagrodę przyznano Beacie Kończak z Zakładu Ochrony Wód Głównego Instytutu Górnictwa za pracę Jedna kropla zmienia wszystko – kapsulacja osadów ściekowych, fotografia pochodzi z projektu „Ściek w kapsułce”. Laureatem nagrody głównej oraz wyróżnienia w konkursie został Kajetan Deja z Instytutu Oceanologii Polskiej Akademii Nauk oraz Wydziału Nauk o Ziemi UŚ. Jury doceniło jego pracę zatytułowaną Światło północy, pochodzi ona z projektu „Na styku lądu i lodu”. Celem projektu „Nauka w obiektywie”, koordynowanego przez Centrum Studiów nad Człowiekiem i Środowiskiem UŚ, jest promocja dorobku naukowego studentów oraz pracowników szkół wyższych i instytutów.

Prof. Jerzy Sperka członkiem Rady Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki

Minister nauki i szkolnictwa wyższego dr Jarosław Gowin powołał prof. dr. hab. Jerzego Sperkę na członka zespołu doradczego – Rady Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki. Prof. Jerzy Sperka jest pracownikiem naukowym Uniwersytetu Śląskiego, od 2012 roku pełni funkcję dyrektora Instytutu Historii. W pracach Rady NPRH będzie uczestniczyć przez najbliższe dwa lata. Rada Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki jest organem doradczym Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Do jej zadań należy między innymi opracowanie propozycji szczegółowych obszarów konkursowych w ramach NPRH oraz trybu przeprowadzenia konkursów, określenie kryteriów oceny wniosków, a także monitorowanie efektów realizacji Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki.

Konferencja naukowa pt. „Muzyka na Śląsku Cieszyńskim”

20 i 21 kwietnia Instytut Muzyki UŚ gościł uczestników ogólnopolskiej konferencji naukowej pt. „Muzyka na Śląsku Cieszyńskim”. Celem spotkania była prezentacja i upowszechnianie zagadnień związanych z problematyką kultury muzycznej ziemi cieszyńskiej. Konferencja skierowana był zarówno do naukowców z wieloletnim doświadczeniem badawczym, jak i do osób będących dopiero na początku ścieżki naukowo-artystycznej. Spotkanie było okazją do wymiany poglądów i doświadczeń na płaszczyźnie naukowej, artystycznej i dydaktycznej. Obrady dotyczyły takich obszarów tematycznych, jak działalność muzyków regionu cieszyńskiego (tradycja – współczesność), festiwale i cykliczne imprezy muzyczne, dzieje ruchu śpiewaczego na ziemi cieszyńskiej, edukacja muzyczna dzieci, młodzieży i dorosłych, kompozytorzy Śląska Cieszyńskiego, folklor muzyczny – źródło i transformacje.

Prof. Tadeusz Sławek laureatem Nagrody im. Adama Mickiewicza

24 kwietnia jury Poznańskiej Nagrody Literackiej ogłosiło, że laureatem przyznawanej za wybitne zasługi dla polskiej literatury i kultury Nagrody im. Adama Mickiewicza (będącej jedną z dwóch kategorii Poznańskiej Nagrody Literackiej) jest prof. zw. dr hab. Tadeusz Sławek – poeta, eseista, tłumacz, literaturoznawca. W latach 1996– –2002 był rektorem Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Autor kilkunastu książek eseistycznych i poetyckich oraz szeregu publikacji naukowych. Od ponad trzydziestu lat wraz Bogdanem Mizerskim współtworzy „eseje na głos i kontrabas”, ukazujące się w wydawnictwie „Off Records”. Laureat Literackiej Nagrody „Solidarności” za całokształt twórczości w 2003 roku.

Prof. Barbara Tokarska- -Guzik nagrodzona w konkursie „Zielone czeki”

24 kwietnia Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach po raz kolejny wręczył „Zielone czeki”. Nagrody przyznawane są z okazji Dnia Ziemi osobom wyróżniającym się w działalności proekologicznej na terenie województwa śląskiego. W gronie laureatów tegorocznej edycji znalazła się prof. dr hab. Barbara Tokarska-Guzik z Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska Uniwersytetu Śląskiego, która została doceniona dyplomem uznania za prace naukowo-badawcze z zakresu ochrony przyrody i środowiska prowadzone zarówno w Polsce, jak i w regionie. Prof. Barbara Tokarska-Guzik jest kierownikiem Katedry Botaniki i Ochrony Przyrody Uniwersytetu Śląskiego, jej zainteresowania naukowe dotyczą geografii roślin, inwazji biologicznych, ochrony przyrody oraz ekologii miasta.

Nadanie imienia prof. Jerzego Ratajewskiego Czytelni i Wypożyczalni Bibliologicznej

25 kwietnia w sali Rady Wydziału Filologicznego w Katowicach odbyła się uroczystość nadania imienia prof. Jerzego Ratajewskiego Czytelni i Wypożyczalni Bibliologicznej. Pierwszą, naukową część spotkania rozpoczęła dr Joanna Kamińska, która zaprezentowała sylwetkę prof. Jerzego Ratajewskiego. Następnie uczestnicy wysłuchali wystąpień zaproszonych gości: dr hab. prof. UMK Ewy Głowackiej z Instytutu Informacji Naukowej i Bibliologii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, która wygłosiła wykład pt. „Badania jakości bibliotek” oraz prof. dr hab. Barbary Sosińskiej-Kalaty z Wydziału Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii Uniwersytetu Warszawskiego, która przedstawiła prelekcję pt. „Wybrane koncepcje metodologiczne organizacji wiedzy”. Druga część spotkania poświęcona była wspomnieniom o profesorze Jerzym Ratajewskim (1928–1999), który był wybitnym bibliotekoznawcą, dyrektorem Biblioteki Głównej Uniwersytetu Śląskiego (1971–1976), nauczycielem akademickim w Instytucie Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej, twórcą funkcjonującego w Instytucie Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej Zakładu Metodologii Bibliotekoznawstwa i Bibliotekarstwa, którym kierował do 1997 roku. Jego zainteresowania naukowe koncentrowały się głównie na problemach współczesnego bibliotekoznawstwa i jego metodologii, zagadnieniach komunikacji i informacji naukowej oraz naukoznawstwie. Był autorem blisko stu czterdziestu prac naukowych, m.in. Zarysu techniki opracowania informacyjno-dokumentacyjnego źródeł informacji naukowej, technicznej i ekonomicznej (1978), Elementów naukoznawstwa i głównych kierunków rozwoju nauki europejskiej (1993) oraz Wybranych problemów metodologicznych informologii nauki (1994).

X Laur Studencki

Laury Studenckie to nagrody przyznawane przez studentów Uniwersytetu Śląskiego od 2007 roku. Są wyrazem podziękowania dla ludzi, organizacji oraz instytucji, które w znacznym stopniu przyczyniły się do rozwoju i upowszechnienia kultury akademickiej. Tegoroczna gala wręczenia nagród środowiskowych odbyła się 26 kwietnia w Filharmonii Śląskiej im. Mikołaja Góreckiego. Laury Studenckie wręczono: Bankowi PKO BP jako instytucji przyjaznej studentom, Kolejom Śląskim jako organizacji przyjaznej studentom, Bogdanowi Spiżowi jako promotorowi kultury studenckiej, Wydziałowi Prawa i Administracji (prawo niestacjonarne) jako przyjaznemu dziekanatowi, a także mgr. Maciejowi Taraskowi jako przyjacielowi studenta. W tym roku decyzją kapituły przyznano także nagrodę honorową, którą otrzymał prof. zw. dr hab. Maksymilian Pazdan – doktor honoris causa Uniwersytetu Śląskiego (2011), laureat nagrody Pro Scientia et Arte (2006), profesor honorowy Uniwersytetu Śląskiego (2008), rektor uczelni w latach 1990–1996, specjalista w dziedzinie prawa cywilnego oraz prawa prywatnego międzynarodowego.

13. Śląski Studencki Festiwal Nauki 2017

Śląski Studencki Festiwal Nauki to impreza kulturalno-naukowa organizowana przez studentów z czterech śląskich uczelni: Uniwersytetu Śląskiego, Politechniki Śląskiej, Śląskiego Uniwersytetu Medycznego oraz Wyższej Szkoły Technologii Informatycznych. Tegoroczna 13. edycja wydarzenia odbywała się od 9 do 11 maja. Swoje dokonania naukowe i pasje młodzi naukowcy zaprezentowali m.in. podczas Jarmarku Wiedzy, który odbył się na katowickim rynku. Program festiwalu obejmował również takie inicjatywy, jak kawiarnia naukowa, teatr naukowy, wykłady otwarte w centrum handlowym Silesia City Center, pokaz talentów – Open Stage oraz pokaz etiud Wydziału Radia i Telewizji im. Krzysztofa Kieślowskiego. Całość poprzedziła debata pt. „Człowiek renesansu – student XXI wieku” oraz akcja Muzyczne Tramwaje.

Uroczystość wręczenia stypendiów MNiSW

Uroczystość wręczenia stypendiów Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za wybitne osiągnięcia na rok akademicki 2016/2017 odbyła się 10 maja w auli im. Kazimierza Lepszego w rektoracie UŚ. W roku akademickim 2016/2017 stypendia ministra uzyskało 27 osób, w tym 22 studentów i 5 doktorantów. W wydarzeniu udział wzięła dyrektor generalna Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego dr Anna Budzanowska.

Spotkanie rektorów z ministrem Jarosławem Gowinem

10 maja w rektoracie Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach odbyło się spotkanie członków Regionalnej Konferencji Uczelni Akademickich (RKRUA) z dr. Jarosławem Gowinem – wiceprezesem Rady Ministrów, ministrem nauki i szkolnictwa wyższego, które stało się okazją do podjęcia dalszych rozmów na temat planowanej reformy szkolnictwa wyższego. Wśród poruszanych zagadnień znalazła się m.in. prezentacja dotychczasowych prac Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego nad ustawą, Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej – nowa instytucja, do której zadań należeć będzie m.in. inicjowanie i realizowanie programów stypendialnych dla studentów, doktorantów, pracowników naukowych oraz nauczycieli akademickich, a także inicjowanie i realizowanie programów wspierania procesu umiędzynarodowienia uczelni i jednostek naukowych w Polsce. Jednym z głównych tematów katowickiego spotkania dr. Jarosława Gowina z członkami RKRUA stał się jednak nowy sposób wybierania władz rektorskich na uczelniach.

Naukowcy UŚ laureatami programu Start

W tym roku po raz 25. Fundacja na rzecz Nauki Polskiej przyznała stypendia Start dla najzdolniejszych młodych badaczy. O udział w programie ubiegają się naukowcy, którzy mogą się wykazać znaczącymi osiągnięciami badawczymi. Do tegorocznej edycji zgłoszonych zostało 1152 kandydatów, stypendia otrzyma stu z nich. W gronie laureatów znaleźli się naukowcy związani z Uniwersytetem Śląskim: dr inż. Justyna Knapik-Kowalczuk (nauki farmaceutyczne), mgr Małgorzata Pohl (prawo), dr Jakub Spiechowicz (fizyka) oraz dr Hanna Wojewódka (matematyka).

W ramach programu Start przyznawane jest również Stypendium im. Barbary Skargi. Nagrodą tą honoruje się naukowca, którego badania wyróżniają się odważnym przekraczaniem granic pomiędzy różnymi dziedzinami nauki, otwierając nowe perspektywy badawcze. Tegoroczną laureatką została dr Hanna Wojewódka z Wydziału Matematyki, Fizyki i Chemii Uniwersytetu Śląskiego.