Studenckie Artystyczno-Naukowe Koło Animatorów Kultury działa od wielu lat na cieszyńskim Wydziale Etnologii i Nauk o Edukacji Uniwersytetu Śląskiego

„Klaps”, „Klips” i inne inicjatywy

Koło powstało z inicjatywy studentów specjalności animacji społeczno-kulturalnej na kierunku pedagogika. Obecnie funkcjonuje przy kierunku animacja społeczno-kulturalna z edukacją kulturalną. Praca w kole pozwala studentom poszerzać i rozwijać wiedzę zdobytą podczas studiów, pogłębiać indywidualne zainteresowania i wzbogacać repertuar profesjonalnych umiejętności i kompetencji.

Animatorzy w Centrum Inicjatyw Edukacyjnych w Kartuzach (listopad 2015)
Animatorzy w Centrum Inicjatyw Edukacyjnych w Kartuzach (listopad 2015)

Wśród różnorodnej działalności koła znajdują się m.in. warsztaty animacyjno-artystyczne (przez wiele lat realizowane jako cykl „warsztacje”), w ramach których studenci dzielą się swoimi umiejętnościami przydatnymi w praktyce animacyjnej bądź zapraszają doświadczonych praktyków – artystów i animatorów. W ostatnich latach koło gościło specjalistów m.in od różnych form sztuk performatywnych, fotografii, street artu. Często zdarza się, że gośćmi są aktywni zawodowo absolwenci cieszyńskiej animacji, którzy chętnie dzielą się swoimi doświadczeniami z młodszymi kolegami.

Od lat w kole funkcjonuje sekcja teatralna. Studenci spotykają się na warsztatach teatralnych, przygotowują spektakle, organizują wyjazdy do teatrów oraz wspomagają teatralne przedsięwzięcia młodzieży szkolnej. Szczególnie zainteresowani tymi działaniami animatorzy podejmują często dalszą edukację teatralną bądź realizują się zawodowo w obszarze pedagogiki teatru lub animacji teatralnej.

W tym roku w ramach imprez organizowanych przez koło odbyło się weekendowe spotkanie szkoleniowe połączone z warsztatami teatralnymi, które poprowadziły Joanna Krukowska (absolwentka cieszyńskiej animacji) i Maria Babicka. Obie są członkiniami Stowarzyszenia Pedagogów Teatru i pracują w Dziale Pedagogiki Teatru w Instytucie Teatralnym im. Zbigniewa Raszewskiego w Warszawie.

Kolejną istotną dziedziną pracy animacyjnej studentów jest film. Przez 7 lat koło prowadziło dyskusyjny klub filmowy „Klaps”. Następnie powstał bliźniaczy klub filmowy „Klips” promujący kino alternatywne. Obecnie klub nie funkcjonuje regularnie, pojawiły się za to cykliczne imprezy kinowe organizowane bądź wspierane przez koło: „Nocnik” – nocny, tematyczny seans filmowy oraz „czASKina” – przegląd filmów realizowany pod opieką dr Eweliny Koniecznej. Warto dodać, że „czASKina” został nagrodzony „Laurem Studenckim 2015” w kategorii wydarzenie roku na Uniwersytecie Śląskim.

Koło nie tylko projektuje i realizuje działania kierowane do środowiska studenckiego.

Studenci zdobywają doświadczenie profesjonalne, prowadząc warsztaty dla dzieci, młodzieży i ludzi starszych. Przykładem imprezy, która jest nastawiona na uczestników spoza uniwersytetu, jest Dzień Twórczości Animatora (DTA), impreza z 15-letnią tradycją. To całodniowe wydarzenie organizowane przez studentów pierwszego roku pod koniec maja jest w większości przypadków pierwszym publicznym działaniem animacyjnym przyszłych animatorów kultury. Studenci pod opieką mgr Jolanty Gisman-Stoch prezentują przygotowane przez siebie autorskie projekty. Impreza pozwala nie tylko promować pasje i zainteresowania organizatorów, ale również praktycznie zmierzyć się z problemami pracy animatora kultury, m.in. z pozyskiwaniem sponsorów. Co więcej, organizatorzy muszą stworzyć zgrany zespół koordynujący całe wydarzenie. W zeszłym roku DTA, zachowując swoje pierwotne założenia, został zrealizowany w nieco innej formie – przyjmując nazwę Nocy Twórczości Animatora (NTA). Animatorzy dołączyli do Cieszyńskiej Nocy Muzeów, projektując i realizując w przestrzeni miejskiej 12 działań animacyjnych, które połączyła tematycznie książka Saint-Exupery’ego Mały Książę.

Zrzeszeni w kole studenci uczestniczą w wyjazdach, które mają charakter wizyt studyjnych w zaprzyjaźnionych placówkach edukacyjnych i kulturalnych w całej Polsce. Najbardziej aktywni animatorzy mają możliwość odbycia praktyki w Centrum Inicjatyw Edukacyjnych w Kartuzach, uczestnicząc co roku w artystyczno-animacyjnych happeningach ulicznych, prowadząc warsztaty animacyjne czy też biorąc udział w obozach organizowanych dla zdolnej młodzieży z Pomorza w charakterze wychowawców i animatorów grup.

Animatorzy będący liderami koła bardzo często są wybierani do samorządu studenckiego, któremu pomagają w organizacji różnych wydarzeń – od tematycznych imprez tanecznych w klubie studenckim „Panoptikum” do poważniejszych przedsięwzięć, jak Otrzęsiny, Cieszynalia czy w dużej imprezie integrującej cieszyńskie środowisko akademickie „Oskarusie”, gali w teatrze miejskim, podczas której wręczane są nagrody dla najlepszych wykładowców cieszyńskich wydziałów. Jak ważnym środowiskiem dla studentów animacji jest koło, świadczy fakt, że na duże imprezy firmowane przez koło do Cieszyna przyjeżdżają nasi absolwenci, również ci, którzy mieszkają i pracują poza granicami kraju. Często także zdarza się, że spotkania z naszymi animatorami przy okazji terenowych imprez koła wpływają na decyzję podjęcia studiów w Cieszynie. 

Autorzy: Jolanta Gisman-Stoch
Fotografie: Marta Radwaniak