Koncert przedświąteczny „Śpiewajmy Panu pieśń nową”

11 grudnia 2016 roku w sali koncertowej Akademii Muzycznej im. Karola
Szymanowskiego w Katowicach odbył się koncert przedświąteczny
„Śpiewajmy Panu pieśń nową”
11 grudnia 2016 roku w sali koncertowej Akademii Muzycznej im. Karola Szymanowskiego w Katowicach odbył się koncert przedświąteczny „Śpiewajmy Panu pieśń nową”
Koncert stanowił okazję do prawykonania w Polsce ostatniej kompozycji
Józefa Świdra
Koncert stanowił okazję do prawykonania w Polsce ostatniej kompozycji Józefa Świdra
W koncercie uczestniczył m.in. JM Rektor UŚ prof. dr hab. Andrzej Kowalczyk
z małżonką
W koncercie uczestniczył m.in. JM Rektor UŚ prof. dr hab. Andrzej Kowalczyk z małżonką
Prof. dr hab. Mirosław Jacek Błaszczyk, dyrektor Filharmonii Śląskiej im.
Henryka Mikołaja Góreckiego
Prof. dr hab. Mirosław Jacek Błaszczyk, dyrektor Filharmonii Śląskiej im. Henryka Mikołaja Góreckiego
Chór Dziecięcy Państwowej Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej I st. im.
Stanisława Moniuszki
Chór Dziecięcy Państwowej Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej I st. im. Stanisława Moniuszki
Chór Uniwersytetu Śląskiego „Harmonia” pod dyrekcją dr hab. prof. UŚ
Izabelli Zieleckiej-Panek
Chór Uniwersytetu Śląskiego „Harmonia” pod dyrekcją dr hab. prof. UŚ Izabelli Zieleckiej-Panek