Nekrologi


Z głębokim żalem
przyjęliśmy wiadomość o śmierci

śp.
Pani Profesor
Antoniny Grybosiowej


emerytowanej Profesor w Instytucie Języka Polskiego
im. Ireny Bajerowej.

Żegnamy wybitną Znawczynię dawnej i współczesnej polszczyzny,
prawego Człowieka i oddaną Przyjaciółkę wielu z nas.

Wyrazy najszczerszego współczucia
Bliskim i Przyjaciołom Pani Profesor

składają

Dziekan i Rada Wydziału Filologicznego
Uniwersytetu Śląskiego
wraz ze społecznością akademicką

 


Z bólem i smutkiem
przyjęliśmy wiadomość o śmierci

śp.
prof. dr hab. Antoniny Grybosiowej


emerytowanego pracownika naukowego Instytutu Języka Polskiego im. Ireny Bajerowej Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Śląskiego, wybitnej badaczki historii języka polskiego i współczesnej polszczyzny, krzewicielki kultury języka, współzałożycielki Poradni Językowej UŚ.

Utraciliśmy Osobę mądrą i serdeczną, oddaną ludziom i sprawom uczelni,
cenionego nauczyciela akademickiego,
wychowawcę wielu pokoleń językoznawców,
służącą pomocą i dobrym słowem,
cieszącą się powszechnym szacunkiem i uznaniem.

Cześć Jej Pamięci.

Rodzinie, Najbliższym, Przyjaciołom i Uczniom Zmarłej,
których ta śmierć najbardziej dotknęła,
wyrazy współczucia i żalu

składają,
łącząc się w bólu i smutku,

Rektor i Senat oraz społeczność akademicka
Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach

 


Z bólem i smutkiem
przyjęliśmy wiadomość o śmierci

śp.
mgr Marioli Maruszczyk


długoletniego i cenionego pracownika Uniwersytetu Śląskiego,
Osoby życzliwej, służącej pomocą i dobrą radą,
oddanej sprawom Uczelni.

Cześć Jej Pamięci.

Rodzinie, Najbliższym oraz Przyjaciołom Zmarłej,
których ta śmierć najbardziej dotknęła,
wyrazy współczucia i żalu

składają,
łącząc się w bólu i cierpieniu,

Rektor oraz społeczność akademicka
Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach