30 listopada w auli. im. Andrzeja Pawlikowskiego w Instytucie Fizyki UŚ odbyło się pierwsze spotkanie w ramach Nowej Wszechnicy Górnośląskiej „Solidarność”

Reaktywacja idei pobudzania życia umysłowego

Komisja Zakładowa NSZZ „Solidarność” Uniwersytetu Śląskiego, uznając działalność oświatowo-kulturalną za jedną z form realizacji celów Związku, zainicjowała działalność Nowej Wszechnicy Górnośląskiej „Solidarność”. Nazwa i idea pobudzenia życia intelektualnego nawiązują do tradycji Wszechnicy Górnośląskiej działającej z inicjatywy ogniw NSZZ „Solidarność” i Niezależnego Zrzeszenia Studentów w okresie przed stanem wojennym. Celem Wszechnicy jest pobudzanie i zaspokajanie potrzeb intelektualnych i kulturalnych, popularyzowanie najnowszych zdobyczy wiedzy z różnych dziedzin nauki, a tym samym sprzyjanie integracji środowisk naukowych i twórczych ze społeczeństwem, a także uświadamianie ważnej misji Uniwersytetu Śląskiego, który za niecałe 2 lata będzie obchodzić 50. rocznicę swego powstania.

Wykłady i spotkania kierowane są do wszystkich zainteresowanych prezentowanymi tematami, a także do młodzieży szkół średnich, która właśnie staje przed ważnymi wyborami życiowymi. Planujemy łączenie niektórych prelekcji z imprezami kulturalnymi. Działalność Wszechnicy opiera się na bezinteresownym wkładzie pracy organizatorów i prelegentów. Ponieważ idea pobudzania życia umysłowego w naszym regionie wiąże się z misją Uniwersytetu, dlatego liczymy na współpracę z naukowcami, którzy zechcą podjąć się popularyzacji tematów z zakresu różnych dziedzin wiedzy.

Wszechnica rozpoczęła działalność pod patronatem JM rektora UŚ prof. dr hab. Andrzeja Kowalczyka. Inauguracyjny wykład pt. „Henryk Sienkiewicz nie tylko dla Polaków”, który odbył się 30 listopada w auli im. Andrzeja Pawlikowskiego w Instytucie Fizyki, wygłosił prof. dr hab. Ryszard Koziołek, prorektor ds. kształcenia i studentów UŚ. Wykład spotkał się z wielkim zainteresowaniem uczniów i studentów.

Program Wszechnicy udostępniony zostanie w styczniu 2017 roku na stronie internetowej.

W przekonaniu, że idea Wszechnicy nie może pozostać Państwu obojętna, gdyż służy wspólnej sprawie, z nadzieją czekamy na oferty współpracy.

Kontakt:
Wszechnica
40-007 Katowice, ul. Bankowa 12
tel. 32 359 13 27
mail: ewazurawsk@gmail.com

Autorzy: Ewa Żurawska