Międzynarodowy Program MBA GFKM na Uniwersytecie Śląskim

Dla menedżerów

Excutive Master of Business Administration GFKM w Katowicach jest organizowany przez Gdańską Fundację Kształcenia Menedżerów we współpracy z Centrum Kształcenia Ustawicznego Uniwersytetu Śląskiego. Program walidowany jest przez IAE Aix-en-Provence Graduate School of Management (Uniwersytet Paula Cezanne’a w Marsylii) – czołową francuską szkołę biznesu.

Studia MBA stwarzają możliwość poznania ciekawych ludzi o różnym doświadczeniu biznesowym
Studia MBA stwarzają możliwość poznania ciekawych ludzi o różnym doświadczeniu biznesowym

To jedyny na Śląsku prestiżowy program kierowany do kadry zarządzającej na najwyższych stanowiskach menadżerskich, głównie dla menedżerów wyższego szczebla, właścicieli firm i przedsiębiorców. Jego ukończenie stanowi formalne potwierdzenie uzyskania kwalifikacji menedżerskich na poziomie światowym i zdobycia wiedzy m.in. w zakresie zarządzania strategicznego i finansowego, statystyki w biznesie, rachunkowości zarządczej, biznesu globalnego.

Program został sklasyfikowany na 10. miejscu w Europie Środkowej i Wschodniej w rankingu Eduniversal, a GFKM znajduje się wśród najlepszych szkół biznesu na świecie z tytułem 3 Palm – EXCELLENT Business School – Nationally Strong with Continental Links.

Zajęcia prowadzone są z wykorzystaniem metodologii ABL (Activity Based Learning – warsztatu partycypacyjnego). W czasie trwania programu zachodzi wymiana wiedzy pomiędzy uczestnikami posiadającymi doświadczenie biznesowe, gdyż każdy z nich takie posiada jako menedżer zarządzający przedsiębiorstwem. Program ma wiele zalet, a jedną z nich jest tzw. efekt sieci, czyli możliwość nawiązania kontaktów i zawiązania aliansów o strategicznym znaczeniu dla firm oraz dla karier zawodowych jego uczestników, a także możliwość uzyskania kwalifikacji menedżerskich na poziomie światowym. Niezwykle istotna jest także interdyscyplinarność studiów, która polega na tym, że w swoim programie łączą zagadnienia z wielu dziedzin naukowych, m.in. ekonomii, psychologii, socjologii, analizy jakościowej, marketingu, zarządzania zasobami ludzkimi, rachunkowości i prawa. Zajęcia prowadzone są przez wykładowców praktyków, czyli trenerów posiadających doświadczenie zarówno w biznesie, jak i edukacyjne.

Jeden z uczestników I edycji MBA, przedsiębiorca Paweł Borówka, uważa, że studia są spełnieniem ambicji biznesowych:

– Studia MBA pozwalają uzupełnić i pogłębić m.in. wiedzę z zarządzania finansami, zarządzania organizacją oraz rozwinąć umiejętność krytycznej i twórczej analizy przedsiębiorstwa w kontekście gospodarki rynkowej. Współczesny menedżer powinien posiadać zdolność skutecznego reagowania na wyzwania. W obecnych czasach, w których tempo zmian jest coraz szybsze, taka wiedza jest niezbędna dla rozwoju i prawidłowego funkcjonowania organizacji. Zdobycie dyplomu MBA było moim celem od czasu ukończenia studiów na Politechnice Śląskiej. Dzisiaj wiem, że był to dobry wybór, tym bardziej, że absolwenci programu MBA otrzymują dyplom podpisany przez trzy współpracujące instytucje: Gdańską Fundację Kształcenia Menedżerów, Uniwersytet Śląski i IAE Aix- -en-Provence Graduate School of Management we Francji. Dwa lata studiów MBA to kilkaset godzin spędzonych na zajęciach i dużo więcej na pracy własnej. Pozwalają poszerzyć horyzonty i spojrzeć na świat biznesu z innej perspektywy. Dla mnie dodatkową wartością była możliwość poznania ciekawych ludzi o różnym doświadczeniu biznesowym i zawarcie nowych, wspaniałych przyjaźni.

Zajęcia w ramach Studiów Menedżerskich MBA trwają cztery semestry i skupiają się wokół pięciu strategicznych zagadnień: otoczenie biznesu, finanse, psychologia biznesu, strategia zarządzania oraz procesy i projekty.

Warto dodać, iż niebawem na Uniwersytecie Śląskim w ramach Programu MBA rozpoczną się studia adresowane do osób zajmujących stanowiska menedżerskie w sektorze lotniczym. Absolwenci studiów – posiadający dyplomy MBA – będą mogli wziąć udział w Programie Dyplom Posta-MBA. Jest on adresowany do menedżerów oczekujących dynamicznego, praktycznego szkolenia pozwalającego rozwinąć kompetencje zarządzania finansami przedsiębiorstwa z poziomu wyższej kadry menedżerskiej. Prowadzącymi będą najlepsi trenerzy i doradcy GFKM, eksperci w dziedzinie nowoczesnego zarządzania finansowego. Program Dyplom Post-MBA: Strategiczne Zarządzanie Finansami proponuje uczestnikom nowoczesne spojrzenie na problematykę finansów, dostarcza narzędzia, techniki i metody zarządzania finansami oraz tworzy możliwość rozwiązania firmowych dylematów podczas praktycznych zajęć i konsultacji. Rezultatem programu jest zwiększenie skuteczności działań menedżerskich dzięki dogłębnemu rozumieniu finansów przedsiębiorstwa i umiejętności stosowania nowoczesnych rozwiązań finansowych. Absolwenci programu otrzymają Dyplom Post-MBA: Strategiczne Zarządzanie Finansami (Post- MBA Diploma in Strategic Financial Management) wystawiony przez GFKM i RSM Erasmus University.

Obecnie trwa rekrutacja do IV edycji Międzynarodowego Programu MBA w Katowicach. Aby zgłosić swój udział, należy do 22 czerwca 2015 roku wypełnić online kwestionariusz kandydata na stronie Gdańskiej Fundacji Kształcenia Menedżerów: www.gfkm.pl/oferta-szkoleniowa/mba/mba-gdansk/mbagdansk.

Autorzy: Zofia Trzeszkowska
Fotografie: Paweł Borówka