20 marca na Wydziale Pedagogiki i Psychologii UŚ odbyło się II Spotkanie z nauką i życiem studenckim dla młodzieży szkół ponadgimnazjalnych

Wagary kontrolowane

Podczas imprezy uczniowie mogli zapoznać się z ofertą edukacyjną Uniwersytetu Śląskiego. Dla uczestników przygotowane zostały również stoiska tematyczne dotyczące kierunków i specjalności. Ponadto Studenckie Koło Psychologii Organizacji udzielało porad zawodowych, a uczniowie pod opieką studentów mieli okazję zwiedzić budynek Wydziału. W ramach wydarzenia odbyły się dwadzieścia dwa równoległe warsztaty, w tym dziewiętnaście dla uczniów oraz trzy dla nauczycieli.

II Spotkanie z nauką i życiem studenckim dla młodzieży szkół ponadgimnazjalnych na Wydziale Pedagogiki i Psychologii UŚ
II Spotkanie z nauką i życiem studenckim dla młodzieży szkół ponadgimnazjalnych na Wydziale Pedagogiki i Psychologii UŚ

Czy Uniwersytet Śląski zachęca do wagarów? Tak, ale tylko do wagarów kontrolowanych. 20 marca odbyło się II Spotkanie z nauką i życiem studenckim dla młodzieży szkół ponadgimnazjalnych. Ponad 400 uczniów z różnych miast regionu, między innymi Katowic, Piekar Śląskich, Jaworzna, Zawiercia, Bierunia, Świętochłowic, Radzionkowa, Siemianowic Śląskich, Bielska-Białej, Chorzowa, Myszkowa czy Jastrzębia-Zdroju przyjechało do siedziby na Wydziału Pedagogiki i Psychologii, aby wziąć udział w warsztatach prowadzonych przez pracowników naukowych oraz studentów, w miniwykładach, zajęciach w laboratorium psychologicznym oraz w licznych wydarzeniach towarzyszących. Impreza była zatem kontrolowaną opcją Dnia Wagarowicza dla licealistów.

Przygotowania do wydarzenia trwały kilka miesięcy; siły połączyły Instytut Psychologii, Instytut Pedagogiki, Katedra Pedagogiki Społecznej, Katedra Pedagogiki Wczesnoszkolnej i Pedagogiki Mediów oraz Wydziałowa Rada Samorządu Studenckiego. Wspólnie podjęte działania doprowadziły do powstania obszernego planu wydarzenia, zaangażowania społeczności Wydziału oraz współpracujących z organizatorami instytucji.

Spotkanie zainaugurowali prorektor ds. umiędzynarodowienia, współpracy z otoczeniem i promocji dr hab. Mirosław Nakonieczny oraz dziekan Wydziału Pedagogiki i Psychologii prof. zw. dr hab. Stanisław Juszczyk. W powitaniu uczestników brały również udział prodziekan ds. studiów stacjonarnych dr hab. Beata Mazepa-Domagała oraz prodziekan ds. studiów niestacjonarnych dr hab. Teresa Wilk, a spotkanie prowadzili dr Monika Frania oraz mgr Michał Brol.

Licealiści mogli zasmakować studenckiego życia dzięki miniwykładom naukowym. Dr Łukasz Jach wygłosił wykład pt. „Pieniądze, zakupy, wydatki – co psychologia ma do powiedzenia na temat naszego portfela?”, dr Adam Roter przekonywał młodzież do pomagania innym, dr Anna Brosch zwróciła uwagę na fakt kreowania dziecięcego świata przez media, a mgr Agnieszka Skorupa mówiła o psychologii na końcu świata. Po zakończonych wykładach młodzież miała chwilę na zwiedzanie budynku Wydziału Pedagogiki i Psychologii przy pomocy studentów przewodników. Dzięki temu „rozpoznaniu terenu” licealiści nie mieli później problemu ze znalezieniem sal, w których odbywały się warsztaty.

Dwadzieścia dwa warsztaty cieszyły się dużym powodzeniem, dziewiętnaście z nich było przeznaczonych dla uczniów, trzy – dla nauczycieli. Licealiści między innymi poznawali tajniki szybkiego generowania pomysłów, uczyli się negocjowania z porywaczami oraz mogli odkryć to, co jest ważne w życiu. Dla osób spragnionych aktywności fizycznej przeznaczono warsztaty pt. „Rozbawić, rozbujać, roztańczyć – ruch w każdej postaci”, podczas których wykorzystano elementy pedagogiki zabawy, choreoterapii i metody ruchu rozwijającego Weroniki Sherborne. Z kolei osoby, które chciały połączyć aktywność fizyczną z pracą umysłową, mogły wziąć udział w grze terenowej „Tajne przez poufne”. Gra miała na celu przede wszystkim integrację uczestników poprzez różnego rodzaju zadania czekające w różnych miejscach siedziby Wydziału. Licealiści mieli również możliwość wzięcia udziału w zajęciach prowadzonych w jedynym w regionie laboratorium psychologicznym.

Warsztaty dla nauczycieli uczyły między innymi sposobów radzenia sobie ze stresem zawodowym oraz projektowania zajęć w oparciu o metodę warsztatową.

Uczestnicy II Spotkania mieli także możliwość obejrzenia przedstawień studentów, które zostały nagrane podczas realizowanych na trzecim roku studiów licencjackich zajęć fakultatywnych pt. „Teatr cieni dla początkujących – narzędzie pracy pedagogicznej” prowadzonych przez dr Magdalenę Christ i dr Monikę Franię. „Planszówki z Projektorem” były okazją nie tylko do spędzenia czasu ze znajomymi przy grach planszowych, ale także do rozmowy o możliwościach odbycia wolontariatu i szkoleń tematycznych organizowanych przez Projektor – Wolontariat Studencki.

Można było również podpytać studentów pedagogiki o to, jak wyglądają studia na Wydziale Pedagogiki i Psychologii. Na stoiskach prezentowano natomiast ulotki z informacjami na temat wszystkich pedagogicznych specjalności prowadzonych na WPiP.

Pierwszy dzień wiosny, Dzień Wagarowicza, Międzynarodowy Dzień Sprzeciwu wobec Edukacji… A może Spotkanie z nauką i życiem studenckim? Liczymy na to, że ostatnia propozycja wygra i w przyszłym roku ponownie spotkamy się w tak licznym gronie.

Autorzy: Karina Perkowska
Fotografie: Monika Jodłowska