Stopnie i tytuły naukowe

Doktoraty:
Dr Wioletta Wilczek Wydział Filologiczny
Dr Anna Gębala Wydział Filologiczny
Dr Mariusz Jakosz Wydział Filologiczny
Dr Justyna Pisarska Wydział Filologiczny
Dr Sławomir Kost Wydział Matematyki, Fizyki i Chemii
 

Habilitacje:
Dr hab. Tomasz Kipka Wydział Artystyczny
Dr hab. Stefan Lechwar Wydział Artystyczny
Dr hab. Danuta Kurzyna-Chmiel Wydział Etnologii i Nauk o Edukacji
Dr hab. Magdalena Bator Wydział Filologiczny
Dr hab. Magdalena Bąk Wydział Filologiczny
Dr hab. Wacław Forajter Wydział Filologiczny
Dr hab. Beata Gontarz Wydział Filologiczny
Dr hab. Iwona Gralewicz-Wolny Wydział Filologiczny
Dr hab. Marzena Kubisz Wydział Filologiczny
Dr hab. Renata Ryba Wydział Filologiczny
Dr hab. Iwona Wowro Wydział Filologiczny
Dr hab. Małgorzata Suchacka Wydział Nauk Społecznych
Dr hab. Anna Runge Wydział Nauk o Ziemi
Dr hab. Sławomir Tkacz Wydział Prawa i Administracji
 

Profesury:
Prof. dr hab. Mariola Jarczyk Wydział Filologiczny
Prof. dr hab. Aldona Skudrzyk Wydział Filologiczny
Prof. dr hab. Helena Synowiec Wydział Filologiczny
Prof. dr hab. Krzysztof Uniłowski Wydział Filologiczny
Prof. dr hab. Marek Barański Wydział Nauk Społecznych
Prof. dr hab. Tomasz Pawelec Wydział Nauk Społecznych
Prof. dr hab. inż. Joachim Kusz Wydział Matematyki, Fizyki i Chemii