Europejski Kongres Gospodarczy 2015

Od 20 do 22 kwietnia w Katowicach odbywał się VII Europejski Kongres
Gospodarczy
Od 20 do 22 kwietnia w Katowicach odbywał się VII Europejski Kongres Gospodarczy
Prezydent Katowic dr Marcin Krupa, członek Rady Europejskiego Kongresu
Gospodarczego 2015
Prezydent Katowic dr Marcin Krupa, członek Rady Europejskiego Kongresu Gospodarczego 2015
W inauguracji Europejskiego Kongresu Gospodarczego uczestniczył
prezydent RP Bronisław Komorowski
W inauguracji Europejskiego Kongresu Gospodarczego uczestniczył prezydent RP Bronisław Komorowski
W Międzynarodowym Centrum Kongresowym odbyła się debata
„Młodzi liderzy o przyszłości Europy”
W Międzynarodowym Centrum Kongresowym odbyła się debata „Młodzi liderzy o przyszłości Europy”
W debacie uczestniczyli m.in. JM Rektor UŚ prof. zw. dr hab. Wiesław
Banyś oraz poseł do Parlamentu Europejskiego prof. zw. dr hab. inż.
Jerzy Buzek
W debacie uczestniczyli m.in. JM Rektor UŚ prof. zw. dr hab. Wiesław Banyś oraz poseł do Parlamentu Europejskiego prof. zw. dr hab. inż. Jerzy Buzek
21 kwietnia w Międzynarodowym Centrum Kongresowym odbyła się
sesja pt. „Wodociągi i kanalizacja”, której uczestnikiem był prof. dr hab.
Andrzej Kowalczyk, prorektor UŚ ds. nauki i współpracy z gospodarką
21 kwietnia w Międzynarodowym Centrum Kongresowym odbyła się sesja pt. „Wodociągi i kanalizacja”, której uczestnikiem był prof. dr hab. Andrzej Kowalczyk, prorektor UŚ ds. nauki i współpracy z gospodarką


Fotografie: Agnieszka Szymala