31 marca w Teatrze Śląskim im. Stanisława Wyspiańskiego Komitet Olimpiady Literatury i Języka Polskiego działający przy Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Śląskiego wraz z zaproszonymi gośćmi i przyjaciółmi świętował jubileusz 45-lecia olimpiady polonistycznej

Święto polonistów

Olimpiada Literatury i Języka Polskiego odbywa się w Polsce nieprzerwanie od 1970 roku i skierowana jest do uczniów szkół średnich. Ma na celu – jak zostało zaznaczone w regulaminie zawodów – „rozwijanie zainteresowań uczniów wiedzą humanistyczną oraz podnoszenie poziomu nauczania przedmiotów humanistycznych w szkole”. Ponadto „umożliwia zapoznanie się z najnowszymi osiągnięciami literaturoznawstwa i nauki o języku, a także z problematyką teatrologiczną i kulturoznawczą. Dzięki swemu bogatemu programowi staje się istotnym czynnikiem pobudzania aktywności intelektualnej uczniów”.

Jubileusz 45-lecia olimpiady polonistycznej w Teatrze Śląskim im. Stanisława Wyspiańskiego
w Katowicach
Jubileusz 45-lecia olimpiady polonistycznej w Teatrze Śląskim im. Stanisława Wyspiańskiego w Katowicach

Tuż po godzinie 18.00 w sali kameralnej Teatru rozbrzmiały dźwięki muzyki w wykonaniu uczniów Akademickiego Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Chorzowie. Po ich występie głos zabrał Andrzej Król, nauczyciel języka polskiego w chorzowskim „Słowaku”, jak również wieloletni członek Komitetu Okręgowego Olimpiady Literatury i Języka Polskiego. Przemawiający przypomniał o okolicznościach spotkania oraz wywołał na scenę prof. zw. dr. hab. Mariana Kisiela, prodziekana ds. rozwoju i promocji Wydziału Filologicznego oraz przewodniczącego katowickiego okręgu. Profesor podzielił się z gośćmi spotkania wspomnieniami, podziękował wszystkim zaangażowanych w prace na rzecz olimpiady polonistycznej.

Jubileusz stał się również okazją do nagrodzenia najbardziej zasłużonych. Podczas uroczystości Złotą Odznaką za Zasługi dla Uniwersytetu Śląskiego uhonorowano osiem osób związanych z Komitetem Katowickim Olimpiady Literatury i Języka Polskiego. Medale zostały wręczone przez dr. hab. prof. UŚ Ryszarda Koziołka, prorektora ds. studenckich i kształcenia Uniwersytetu Śląskiego. Wśród grona wyróżnionych znaleźli się:

  • dr hab. prof. UŚ Elżbieta Dutka, znakomity dydaktyk i wykładowczyni, która współpracuje ze szkołami średnimi województwa śląskiego;
  • dr hab. prof. UŚ Danuta Opacka-Walasek, która – jak zauważył przewodniczący Komitetu Okręgowego – jest świetną organizatorką życia naukowego, a jej liczne kontakty pozauniwersyteckie zaowocowały odczytami dla szkół średnich i dla miłośników literatury województwa śląskiego;
  • dr hab. Dorota Fox, opiekunka prac magisterskich, popularyzatorka nauki w szkołach średnich województwa śląskiego, jako wytrawny dydaktyk uniwersytecki niezwykle sumiennie wypełnia swoje obowiązki, jest wzorowym pracownikiem, przyjacielem młodzieży;
  • dr hab. prof. UŚ Jan Piotrowiak, niestrudzony popularyzator nauki w szkołach średnich, wychowawca młodzieży i autorytet naukowy, znakomity dydaktyk;
  • mgr Małgorzata Piotrowiak, emerytowana nauczycielka III Liceum Ogólnokształcącego im. C.K. Norwida w Będzinie, która przez wiele lat odpowiedzialnie pełniła obowiązki sekretarza Komitetu Okręgowego Olimpiady Literatury i Języka Polskiego; jej znakomite rozeznanie w środowiskach szkolnych województwa śląskiego przyczyniły się do rozpropagowania idei Olimpiady nawet w najmniejszych placówkach oświatowych oddalonych od centrum akademickiego; dzięki jej staraniom, taktowi i zasługom wielu późniejszych studentów Uniwersytetu Śląskiego miało status finalisty lub laureata Olimpiady;
  • dr Maria Romanowska, ekspert Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Jaworznie, wieloletnia i bardzo zasłużona członkini Komitetu Okręgowego Olimpiady Języka i Literatury Polskiej; od czterdziestu lat współpracuje z Instytutem Nauk o Literaturze Polskiej im. Ireneusza Opackiego, jest przyjacielem i opiekunką młodzieży; liczne odczyty metodyczne dla środowiska szkolnego przysporzyły jej wielkiego uznania środowiska;
  • mgr Andrzej Król, nauczyciel języka polskiego w I Liceum Ogólnokształcącym im. Juliusza Słowackiego w Chorzowie, który od wielu lat współpracuje z polonistyką i kulturoznawstwem Uniwersytetu Śląskiego; liczni jego wychowankowie stali się studentami kierunków humanistycznych, a on sam był orędownikiem uczynienia z chorzowskiego liceum szkoły akademickiej; dzięki jego pozycji w środowisku szkolnym województwa śląskiego Komitet Okręgowy, którego jest członkiem, niemal od samego powstania zyskał autorytet i prestiż;
  • mgr Michał Waliński, który przez wiele lat był jednym z najaktywniejszych członków Komitetu Okręgowego Olimpiady Literatury i Języka Polskiego, charyzmatyczny wychowawca młodzieży, który może pochwalić się największą liczbą olimpijczyków w historii Olimpiady na terenie województwa śląskiego; w przeszłości pracownik Uniwersytetu Śląskiego, przez cały czas pracy w szkole współpracował z instytutami Wydziału Filologicznego, organizując liczne odczyty, konkursy i spotkania naukowe.

Ostatnią część wieczoru wypełniły wystąpienia zaproszonych gości oraz olimpijskie refleksje i wspomnienia. Uroczystość zakończono spektaklem Teatr domowy stanu wojennego na Górnym Śląsku w wykonaniu Kawiarenki Literackiej Akademickiego Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Chorzowie. Sztuka została oparta na poezji stanu wojennego. Reżyserem teatralnego projektu był Michał Łukowicz, absolwent „Słowaka” i student Uniwersytetu Śląskiego. W spektaklu wzięła udział aktorka Teatru Śląskiego Maria Stokowska-Misiurkiewicz.

Autorzy: Katarzyna Niesporek
Fotografie: Katarzyna Niesporek