Kronika UŚ

JM Rektor UŚ prof. Wiesław Banyś laureatem nagrody GADIF 2015

Przedstawiciele Grupy Ambasad, Delegatur i Instytucji Frankofońskich (GADIF) w Polsce podjęli decyzję o przyznaniu Nagrody GADIF 2015 JM Rektorowi Uniwersytetu Śląskiego prof. zw. dr. hab. Wiesławowi Banysiowi za zaangażowanie i promowanie języka francuskiego oraz wartości frankofonii w Polsce. Nagroda została wręczona podczas uroczystej gali „Wieczór smaków frankofonii”, która miała miejsce 20 marca w Ambasadzie Rumunii w Warszawie. Uroczystość została zorganizowana w związku z obchodami Międzynarodowego Dnia Frankofonii. Wydarzenie było zorganizowane we współpracy z Rumuńskim Instytutem Kultury w Warszawie. W skład Grupy Ambasad, Delegatur i Instytucji Frankofońskich w Polsce wchodzą ambasady: Belgii, Kanady, Demokratycznej Republiki Konga, Francji, Wielkiego Księstwa Luksemburga, Maroka, Rumunii, Senegalu, Szwajcarii i Przedstawicielstwo Walonia-Bruksela.

Nagroda dla Wydawnictwa UŚ

Podczas XXI Wrocławskich Targów Książki Naukowej Wydawnictwu Uniwersytetu Śląskiego przyznano nagrodę w konkursie na najtrafniejszą szatę edytorską książki naukowej. Nagrodę za projekt typograficzny i projekt okładki uzyskała publikacja zatytułowana Latająca ryba. Studia o podróżopisarstwie Ignacego Domeyki napisana przez dr Beatę Mytych-Forajter z Instytutu Nauk o Literaturze Polskiej im. Ireneusza Opackiego Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Śląskiego. Szatę graficzną książki (okładkę oraz strony tytułowe i działowe) zaprojektowała Anna Krasnodębska- Okręglicka.

JE Ambasador Włoch gościem Wydziału Filologicznego

1 kwietnia JE Ambasador Włoch dott. Alessandro De Pedys odwiedził Instytut Języków Romańskich i Translatoryki Uniwersytetu Śląskiego w Sosnowcu. Podczas wizyty JE Ambasador spotkał się z JM Rektorem Uniwersytetu Śląskiego prof. zw. dr. hab. Wiesławem Banysiem, pracownikami Instytutu i studentami języka włoskiego.

Ambasada Włoch wspiera śląską italianistykę od samego początku jej działalności, przekazując Bibliotece Romanistycznej dary książkowe, oferując miejsca stypendialne dla studentów i doktorantów oraz delegując lektorów języka włoskiego. W bieżącym roku akademickim oficjalnym lektorem jest mgr Gianna Avallone, która nie tylko angażuje się w sprawy dydaktyczne (zarówno na specjalnościach, których językiem kierunkowym jest język włoski, jak i na tych, na których język włoski jest drugim językiem obcym), ale również wspiera działania na rzecz promocji języka i kultury włoskiej w regionie.

Wręczenie odznaczeń państwowych oraz Medali Komisji Edukacji Narodowej

9 kwietnia w auli im. Kazimierza Lepszego w rektoracie Uniwersytetu Śląskiego odbyła się uroczystość wręczenia odznaczeń państwowych oraz Medali Komisji Edukacji Narodowej pracownikom Uniwersytetu Śląskiego. W uroczystości udział wzięli: JM Rektor Uniwersytetu Śląskiego prof. zw. dr hab. Wiesław Banyś, wojewoda śląski dr inż. Piotr Litwa, prorektor ds. umiędzynarodowienia, współpracy z otoczeniem i promocji dr hab. Mirosław Nakonieczny oraz dyrektor Wydziału Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego Magdalena Szewczuk-Szturc. Medalem Złotym za Długoletnią Służbę odznaczeni zostali: dr Bernadeta Bulla, dr hab. prof. UŚ Stanisław Czaja, dr Jagna Karcz, dr hab. Władysław Kryzia, dr hab. Mieczysław Sajewicz, dr hab. prof. UŚ Joanna Sobczyk, dr hab. Urszula Szuścik, dr Danuta Urbańska-Jasik, Maria Walczak, dr hab. prof. UŚ Dobrosława Wężowicz- -Ziółkowska, prof. dr hab. Joanna Wilk-Racięska, dr Teresa Wójcik. Medalem Srebrnym za Długoletnią Służbę odznaczeni zostali: mgr Gabriela Łącka, prof. dr hab. Barbara Machura, mgr Urszula Owca, dr Katarzyna Trynda, dr inż. Jarosław Zyguła. Medal Brązowy za Długoletnią Służbę otrzymał dr hab. prof. UŚ Rafał Sitko. Medalami Komisji Edukacji Narodowej zostali odznaczeni: prof. dr hab. Zbigniew Białas, dr hab. prof. UŚ Ryszard Koziołek, dr hab. prof. UŚ Andrzej Łyda, mgr Beata Machulec, dr Beata Oelszlaeger-Kosturek, prof. dr hab. Dariusz Pawelec, prof. dr hab. Barbara Tokarska- Guzik, prof. dr hab. Halina Widła i dr hab. Leszek Wieczorek.

Otwarcie pierwszego punktu mediacyjnego w polskim sądzie

9 kwietnia w Sądzie Rejonowym Katowice- Zachód otwarto pierwszy punkt mediacyjny w polskim sądzie. W każdy wtorek oraz czwartek dyżury w nim będą pełnić mediatorzy z Ośrodka Mediacji Fundacji Wydziału Prawa i Administracji UŚ. Punkt będzie dostępny dla każdej osoby zainteresowanej mediacjami.

Projekt zakłada współpracę sędziów i mediatorów, a otwarcie punktu mediacyjnego dostarczy nowych narzędzi stosowania prawa: jeżeli prowadzący rozprawę sędzia uzna, iż istnieje możliwość zawarcia ugody między stronami, może zarządzić przerwę w rozprawie i skierować strony na mediację. Zawarta ugoda zostanie zatwierdzona przez sędziego i będzie miała moc wyroku sądowego. Mediacja jest dobrowolna, a założeniem akcji jest wzrost wiedzy społeczeństwa na temat mediacji: na czym polega, ile kosztuje, ile trwa, jak wygląda ugoda i jaka jest procedura po przekazaniu jej do sądu. Jak wynika z doświadczeń pomysłodawców, rosnące zainteresowanie mediacją wynika ze zwiększania świadomości obywateli na jej temat, ale nadal potrzebne jest podejmowanie działań w tym celu.

Dr hab. prof. UŚ Przemysław Marciniak laureatem prestiżowego stypendium

Dr hab. prof. UŚ Przemysław Marciniak, kierownik Katedry Filologii Klasycznej, otrzymał prestiżowe stypendium Seeger Center for Hellenic Studies (jednostki Princeton University) na dwumiesięczny pobyt badawczy w 2016 roku. Stypendium jest przyznawane badaczom z całego świata zajmującym się kulturą i literaturą grecką od czasów najdawniejszych do współczesnych. Po raz pierwszy wyróżniony został projekt z Polski.

11. Studencki Festiwal Nauki

Od 13 do 16 kwietnia odbywał się 11. Studencki Festiwal Nauki. W tym roku Festiwal został zorganizowany wspólnie przez katowickie uczelnie: Uniwersytet Śląski, Śląski Uniwersytet Medyczny, Uniwersytet Ekonomiczny, Wyższą Szkołę Technologii Informatycznych oraz Górnośląską Wyższą Szkołę Handlową im. Wojciecha Korfantego. W programie wydarzenia znalazła się m.in. debata rektorska pt. „Czy warto podejmować studia w XXI wieku?”. Tradycyjnie zorganizowano również Jarmark Wiedzy, który w tym roku odbył się na katowickim rynku, oraz wykłady, które prowadzono na katowickim dworcu PKP.

JM Rektor UŚ członkiem zarządu EUA

16 kwietnia w Belgii odbyło się doroczne posiedzenie Zgromadzenia Ogólnego European University Association (EUA). Podczas obrad przeprowadzono wybory przewodniczącego European University Association oraz pięciu członków zarządu EUA na kadencję 2015–2019. Przewodniczącym EUA został wybrany prof. Rolf Tarrach, który sprawowanie funkcji rozpocznie w lipcu 2015 roku i zastąpi prof. Marię Helenę Nazaré. Członkiem zarządu European University Association został JM Rektor Uniwersytetu Śląskiego prof. zw. dr hab. Wiesław Banyś.

European University Association (EUA) reprezentuje i wspiera szkoły wyższe w 47 krajach. Stowarzyszenie powstało w 2001 roku w wyniku połączenia dwóch organizacji: Association of European Universities (CRE) i Confederation of European Union Rectors’ Conferences (CEURC). Zarząd EUA składa się z ośmiu obecnych lub byłych rektorów oraz przewodniczącego. Zarząd jest odpowiedzialny za rozwój i program pracy oraz planowanie i realizację działań organizacji. Członkowie zarządu wybierani są na okres czterech lat.

XII Węgiel Student Film Festival

16 i 17 kwietnia na Uniwersytecie Śląskim odbywał się XII Węgiel Student Film Festival, tradycyjnie organizowany przez studentów Wydziału Radia i Telewizji im. Krzysztofa Kieślowskiego Uniwersytetu Śląskiego. Ideą Festiwalu jest prezentacja twórczości studentów uczelni filmowych z całego świata, a także wymiana doświadczeń twórczych i integracja szkół. Konfrontacja dokonań filmowych jest dla studentów dobrą okazją do obserwacji techniki i rzemiosła kolegów. Pozwala zostać docenionym przez profesjonalne jury i liczną publiczność.

Jury w składzie: Tomasz Jurkiewicz (przewodniczący), Grzegorz Kowalski, Patrycja Mucha i Andrzej Ramlau przyznało następujące nagrody: grand prix dla filmów Kac (reż. Maciej Buchwald) oraz Lato miłości (reż. Marcin Filipowicz); nagroda za najlepszą reżyserię dla Kuby Czekaja za film Rwetes; nagroda za najlepsze zdjęcia dla Roberta Lisa za film Zdarzyć się mogło, zdarzyć się musiało; wyróżnienie dla filmu Nieprawdopodobnie elastyczny człowiek (reż. Karolina Specht); wyróżnienie dla filmu Komm und Spiel (reż. Daria Belova); wyróżnienie dla filmu Gliechgewicht (reż. Bernard Wegner). Nagrodę publiczności otrzymał Kordian Kądziela za film pt. Larp. Nagrodą organizatorów uhonorowano Michała Wawrzeckiego za film pt. Gorzko! W tegorocznym konkursie brało udział 38 filmów, wyselekcjonowanych spośród ponad 220 zgłoszeń, jakie napłynęły z 12 krajów. W ramach festiwalu odbywały się również warsztaty oraz konsultacje dla kandydatów na studia na Wydziale Radia i Telewizji im. Krzysztofa Kieślowskiego.

Europejski Kongres Gospodarczy

Od 20 do 22 kwietnia w Katowicach odbywał się VII Europejski Kongres Gospodarczy. Trzydniowe wydarzenie składało się z debat, spotkań i licznych imprez towarzyszących. W wydarzeniu udział wzięło ponad 6 tysięcy gości z Polski i krajów europejskich. Tematyka obejmowała kwestie najbardziej istotne dla rozwoju gospodarczego i społecznego Europy.

20 kwietnia JM Rektor Uniwersytetu Śląskiego prof. zw. dr hab. Wiesław Banyś wziął udział w inauguracji Kongresu oraz w sesji pt. „Młodzi liderzy o przyszłości Europy”. W debacie uczestniczyli również politycy, przedstawiciele biznesu oraz studenci. JM Rektor UŚ uczestniczył także w spotkaniu z komisarzem UE ds. badań, nauki i innowacji Carlosem Moedasem. Była to okazja do spotkania się z przedstawicielami firm oraz instytucji, które wprowadzają innowacyjne rozwiązania na polski rynek.

20 i 21 kwietnia w Kongresie uczestniczył także prorektor ds. nauki i współpracy z gospodarką Uniwersytetu Śląskiego prof. dr hab. Andrzej Kowalczyk, który wziął udział w sesji pt. „Wodociągi i kanalizacja”.

„Świat na wyrywki” – kulturowy fanpage UŚ

Ruszył „Świat na wyrywki” – nowy fanpage Uniwersytetu Śląskiego. Jest to interesująca propozycja dla wszystkich, którzy interesują się językiem i kulturą polską oraz językami obcymi i innymi kulturami. Na stronie nie brakuje informacji dotyczących mniej znanych lub rzadziej nauczanych języków, jak np.: kazachskiego, bułgarskiego, islandzkiego, gruzińskiego, mongolskiego, ale także używanych przez naszych sąsiadów: czeskiego, słowackiego czy niemieckiego. Prezentując ciekawostki językowe innych krajów, strona pokazuje, że wszystkie języki mogą być fascynujące, pomaga też poszerzyć wiedzę o języku polskim. Na stronie zamieszczane są: ciekawostki językowe, informacje na temat tradycji i nietypowych świąt, a także piosenki i ciekawostki kulinarne z różnych zakątków świata. Strona prowadzona jest przez studentów specjalności publicystyka kulturowa międzynarodowych studiów polskich, podopiecznych Katedry Międzynarodowych Studiów Polskich Uniwersytetu Śląskiego. Opiekunami strony są dr hab. prof. UŚ Jolanta Tambor, dyrektor Szkoły Języka i Kultury Polskiej UŚ, oraz dr hab. prof. UŚ Romuald Cudak, kierownik Katedry Międzynarodowych Studiów Polskich UŚ. Strona dostępna jest pod adresem: www.facebook.com/pages/Swiat-nawyrywki.