Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego

NOWE KSIĄŻKI

Prace naukowe

LITERATUROZNAWSTWO. „Romanica Silesiana”. No 8. T. 2: Costruzioni di genere / Construcciones de género. Caporedattore Krzysztof Jarosz , con la collaborazione di Aneta Chmiel , Ewelina Szymoniak

Nature(s): Environments We Live by in Literary and Cultural Discourses. Red. Jacek Mydla , Agata Wilczek , Tomasz Gnat

Maria Barłowska : „Nasz Kochanowski”. Studia z recepcji poety w wieku XVII

Magdalena Bąk : Gdzie diabeł (tasmański) mówi dobranoc. Wizerunek Australii w literaturze polskiej

Renata Ryba : Literatura staropolska wobec zjawiska niewoli tatarsko- tureckiej. Studia i szkice

JĘZYKOZNAWSTWO. Wyrażenia funkcyjne w perspektywie diachronicznej, synchronicznej i porównawczej. Red. Krystyna Kleszczowa , Anna Szczepanek

Henryk Fontański : Studia nad składnią łemkowską

Dariusz Tkaczewski : „Ottův slovník naučný” na tle czeskiej tradycji leksykograficznej: encyklopedia – twórcy – język

Katarzyna Wyrwas : Opowiadania potoczne w świetle genologii lingwistycznej

KULTURA, SZTUKA, MUZYKA. Aleksandra Giełdoń - - Paszek : Obywatel Parnasu. Sztuki piękne w życiu i twórczości Jarosława Iwaszkiewicza

ZAPOWIEDZI

Prace naukowe

LITERATUROZNAWSTWO. Człowiek w relacji do zwierząt, roślin i maszyn w kulturze. T. 1: Aspekt posthumanistyczny i transhumanistyczny. Red. Justyna Tymieniecka - Suchanek

Literatura polska obu Ameryk. Studia i szkice. Seria pierwsza. Red. Beata Nowacka , Bożena Szałasta -Rogowska

Proza polska XX wieku. Przeglądy i interpretacje. T. 3: Centrum i pogranicza literatury. Red. Elżbieta Dutka , Grażyna Maroszczuk

Tomasz Burzyński : Between the Stage and the Text. Agency and Structure in the Analysis of Cultural Change from the Perspectives of Trust and Uncertainty

Marian Kisiel : Zmiana. Z problemów świadomości literackiej przełomu 1955–1959 w Polsce. Wyd. 2.

Grażyna Starak : A la recherche de l’Autre. L’oeuvre dramatique de Bernard-Marie Koltès

JĘZYKOZNAWSTWO. Bogactwo polszczyzny w świetle jej historii. T. 5. Red. Joanna Przyklenk

Spotkania międzykulturowe. T. 1: Literaturoznawstwo. Kultura. Red. Krystyna Jarząbek , Anna Ruttar , Sylwia Sojda

DYDAKTYKA. Ewa Ogłoza : Wokół opowieści Hansa Christiana Andersena. O radości czytania

BIBLIOTEKOZNAWSTWO. Karol Makles : Prasa centralnych związków samorządowych w Drugiej Rzeczypospolitej Polskiej + płyta CD

KULTURA, SZTUKA, MUZYKA. Dramat i doświadczenie. Red. Beata Popczyk - Szczęsna , Magdalena Figzał

PSYCHOLOGIA. Elżbieta Turska : Kapitał kariery ludzi młodych. Uwarunkowania i konsekwencje

NAUKI o ZIEMI. Robert Krzysztofik : Geneza aglomeracji miast na obszarze Polski. Ujęcie ontologiczne

NAUKI o MATERIAŁACH. Henryk Morawiec : Metale z pamięcią kształtu i ich zastosowanie

Podręczniki i skrypty

BIBLIOTEKOZNAWSTWO. Literatura dla dzieci i młodzieży. T. 4. Red. Krystyna Heska - Kwaśniewicz , Katarzyna Tałuć

KULTURA i JĘZYK POLSKI DLA CUDZOZIEMCÓW.

Czytaj po polsku. T. 6: Natasza Goerke: „Paralele”, Ryszard Kapuściński: „Wewnątrz góry lodowej”. Materiały pomocnicze do nauki języka polskiego jako obcego. Edycja dla zaawansowanych (poziom C1). Wyd. 3. Oprac. Maria Czempka , Małgorzata Smereczniak

Czytaj po polsku. T. 8: Zofia Nałkowska: „Przy torze kolejowym”, Tadeusz Borowski: „Proszę państwa do gazu”. Materiały pomocnicze do nauki języka polskiego jako obcego. Edycja dla średnio zaawansowanych (poziom B1 / B2). Wyd. 2. Zaadaptowała i opracowała Agnieszka Tambor