28 kwietnia w rektoracie Uniwersytetu Śląskiego odbyła się konferencja prasowa poświęcona utworzeniu tzw. strefy akademickiej w Katowicach

Nowe myślenie o przyszłym charakterze miasta

Budowa wielu nowych obiektów uniwersyteckich i naukowych oraz próba pogodzenia dwóch różnych „światów” architektoniczno- urbanistycznych nad Rawą – tak w skrócie wygląda koncepcja utworzenia w ścisłym centrum miasta specjalnej strefy akademickiej. Chcą w nią zainwestować cztery uczelnie Katowic.

Na temat zmian strefy akademickiej romawiali miedzy innymi: prezydent Katowic Piotr Uszok,
JM Rektor Uniwersytetu Śląskiego prof. zw. dr hab. Wiesław Banyś i JM Rektor Akademii Muzycznej
im. Karola Szymanowskiego prof. Tomasz Miczka
Na temat zmian strefy akademickiej romawiali miedzy innymi: prezydent Katowic Piotr Uszok, JM Rektor Uniwersytetu Śląskiego prof. zw. dr hab. Wiesław Banyś i JM Rektor Akademii Muzycznej im. Karola Szymanowskiego prof. Tomasz Miczka

Pomysł – przynajmniej na papierze – wygląda imponująco, a o jego realizacji na konferencji prasowej w rektoracie Uniwersytetu Śląskiego opowiadali przedstawiciele czterech zainteresowanych katowickich uczelni wyższych, a także prezydent Katowic Piotr Uszok oraz architekt miasta mgr inż. Stanisław Podkański.

– Koncepcja utworzenia strefy wpisuje się w myślenie, któremu staramy się być wierni na Uniwersytecie Śląskim – rozpoczął JM Rektor UŚ prof. zw. dr hab. Wiesław Banyś – a które wyraża się w hasłach Think Different oraz Outside the Box. Chodzi o przełamywanie schematów, a w tym konkretnym przypadku również o odpowiedzialność uczelni za kontakty z otoczeniem w celu tworzenia kreatywnego i inteligentnego miasta. Tych dodatkowych wartości uniwersytet nie może pominąć, jeśli myślimy o jego misji także jako o pojęciu UniverCity.

Zadowolenia z inicjatywy nie krył JM Rektor Akademii Muzycznej prof. Tomasz Miczka, który przekonywał, że zgromadzenie katowickich uczelni bliżej siebie zaowocuje nową jakością, a wtórował mu JM Rektor Akademii Sztuk Pięknych prof. Antoni Cygan:

– Obecne rozczłonkowanie uniemożliwia pokazanie pełnej siły śląskiego ośrodka akademickiego.

Bardzo mocno w utworzenie strefy chce zaangażować się Uniwersytet Ekonomiczny, reprezentowany na konferencji przez prorektora ds. internacjonalizacji i marketingu prof. UEK dr. hab. Sławomira Smyczka. – W odpowiedzi na niski poziom świadomości ekonomicznej i finansowej w społeczeństwie planujemy wraz partnerami publicznymi i biznesowymi utworzenie Centrum Edukacji Ekonomicznej. Z kolei dzięki Ośrodkowi Inicjatyw Społecznych mamy nadzieję przekonać studentów, aby swoje inicjatywy nakierowywali na społeczne potrzeby. Natomiast OLIMP, czyli Otwarte Laboratorium – Inteligentne Miasto: Perspektywy, miałoby być miejscem testowania najnowszych rozwiązań technologicznych – wypunktował prorektor Smyczek.

Prezydent Piotr Uszok zaznaczył, że władze miejskie już podjęły kroki ułatwiające nowatorskie zagospodarowanie przestrzeni centrum Katowic: skupowano grunty i kamienice, przeprowadzono około 500 osób, w efekcie czego dostępnych jest już 20 budynków.

Techniczne i projektowe szczegóły przedstawił Stanisław Podkański: – Największym problemem, z jakim stykamy się w tej sytuacji, jest niejednorodny charakter interesującego nas kwartału, wyznaczanego przez ulice Dudy-Gracza, 1 Maja i Bankową oraz bulwary Rawy. Pogodzenie występujących na tym obszarze dwóch światów architektoniczno-urbanistycznych, czyli starej, typowo XIX-, a częściowo także XX-wiecznej zabudowy z nowoczesnymi budynkami wolnostojącymi, jest zagadnieniem równie problematycznym jak kwadratura koła – stwierdził architekt miasta. Nad znalezieniem najlepszego rozwiązania podczas majowych warsztatów projektowych pracować będą cztery zespoły: dwa studenckie, którymi opiekują się pracownicy naukowi katowickiej Wyższej Szkoły Technicznej i Wydziału Architektury Politechniki Śląskiej w Gliwicach, oraz dwa profesjonalne, działające pod kierunkiem Marka Skwary oraz duetu Agnieszka Kaczmarska i Mikołaj Machulik.

– Zespoły pracują do 4 czerwca 2014 roku. Dwa dni później zostaną ogłoszeni zwycięzcy, a ich zadaniem będzie przygotowanie koncepcji finalnej do lipca. Prawdopodobnie zatem czerwiec będzie czasem pozyskiwania opinii mieszkańców. Przygotowana zostanie ankieta, przewidzieliśmy również miejsce na publiczną debatę, ponieważ, jak wspominał rektor Banyś, uznajemy zasadę „nic o nas bez nas” – kontynuował mgr inż. Podkański. Wyboru dokona komisja konkursowa złożona z przedstawicieli miasta, uczelni oraz instytucji zajmujących się architekturą i urbanistyką. – Kiedyś Katowice jako centrum przemysłowe przyciągało ludzi do pracy w tym sektorze i jego administracji, a teraz największym pracodawcą jest szkolnictwo wyższe. Nasze działania dają więc asumpt do nowego myślenia o przyszłym charakterze miasta, ponieważ Katowice muszą znaleźć swój sposób na „życie po życiu” – zakończył Stanisław Podkański.

Na terenie strefy akademickiej Uniwersytet Śląski planuje budowę hali wielofunkcyjnej, Centrum Biotechnologii i Bioróżnorodności, nowych siedzib Wydziału Radia i Telewizji im. Krzysztofa Kieślowskiego oraz Wydziału Filologicznego, a także dwóch akademików w okolicach ulic Pawła, Wodnej i Górniczej. – Po uwzględnieniu dofinansowań ze środków europejskich zgromadziliśmy już około 1/3 potrzebnych funduszy. Większość obiektów powinna powstać do 2017. Prawdopodobnie rok później zostanie oddany do użytku nowy gmach Wydziału Filologicznego – podsumował rektor Wiesław Banyś.

Autorzy: Tomasz Płosa
Fotografie: Agnieszka Szymala