Wręczenie insygniów Kawalera Legii Honorowej prof. Wiesławowi Banysiowi

7 maja w Sali Marmurowej Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach
odbyła się uroczystość wręczenia insygniów Kawalera Legii
Honorowej JM Rektorowi Uniwersytetu Śląskiego prof. zw. dr. hab. Wiesławowi
Banysiowi
7 maja w Sali Marmurowej Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach odbyła się uroczystość wręczenia insygniów Kawalera Legii Honorowej JM Rektorowi Uniwersytetu Śląskiego prof. zw. dr. hab. Wiesławowi Banysiowi
Legia Honorowa przyznawana jest za szczególne osiągnięcia na rzecz
Francji oraz szerzenie wartości, które ten kraj propaguje
Legia Honorowa przyznawana jest za szczególne osiągnięcia na rzecz Francji oraz szerzenie wartości, które ten kraj propaguje
JM Rektor Uniwersytetu Śląskiego prof. zw. dr hab. Wiesław Banyś
i JE Ambasador Francji w Polsce Pierre Buhler
JM Rektor Uniwersytetu Śląskiego prof. zw. dr hab. Wiesław Banyś i JE Ambasador Francji w Polsce Pierre Buhler
Gratulacje prof. Wiesławowi Banysiowi złożył prezydent Katowic Piotr
Uszok
Gratulacje prof. Wiesławowi Banysiowi złożył prezydent Katowic Piotr Uszok
Gratulacje od prorektorów Uniwersytetu Śląskiego – dr. hab. prof. UŚ
Ryszarda Koziołka i prof. dr. hab. Andrzeja Kowalczyka
Gratulacje od prorektorów Uniwersytetu Śląskiego – dr. hab. prof. UŚ Ryszarda Koziołka i prof. dr. hab. Andrzeja Kowalczyka
W uroczystości udział wzięli przedstawiciele władz państwowych, wojewódzkich
i akademickich, a także rodzina i przyjaciele prof. Wiesława
Banysia
W uroczystości udział wzięli przedstawiciele władz państwowych, wojewódzkich i akademickich, a także rodzina i przyjaciele prof. Wiesława Banysia


Fotografie: Agnieszka Sikora