Prof. Kazimierz Zbigniew Kwieciński doktorem honoris causa UŚ

20 maja w auli Akademii Muzycznej im. Karola Szymanowskiego
w Katowicach odbyła się uroczystość nadania tytułu doktora honoris
causa Uniwersytetu Śląskiego profesorowi Kazimierzowi Zbigniewowi
Kwiecińskiemu
20 maja w auli Akademii Muzycznej im. Karola Szymanowskiego w Katowicach odbyła się uroczystość nadania tytułu doktora honoris causa Uniwersytetu Śląskiego profesorowi Kazimierzowi Zbigniewowi Kwiecińskiemu
Od lewej: laudatorka prof. dr hab. Ewa Syrek, dziekan Wydziału Pedagogiki
i Psychologii prof. zw. dr hab. Stanisław Juszczyk oraz prof. zw.
dr hab. Kazimierz Zbigniew Kwieciński
Od lewej: laudatorka prof. dr hab. Ewa Syrek, dziekan Wydziału Pedagogiki i Psychologii prof. zw. dr hab. Stanisław Juszczyk oraz prof. zw. dr hab. Kazimierz Zbigniew Kwieciński
Nadanie tytułu doktora honoris causa Uniwersytetu Śląskiego prof. zw.
dr. hab. Kazimierzowi Zbigniewowi Kwiecińskiemu przez JM Rektora UŚ
prof. zw. dr. hab. Wiesława Banysia
Nadanie tytułu doktora honoris causa Uniwersytetu Śląskiego prof. zw. dr. hab. Kazimierzowi Zbigniewowi Kwiecińskiemu przez JM Rektora UŚ prof. zw. dr. hab. Wiesława Banysia
Uroczystość uświetnił występ Śląskiego Chóru Górniczego „Polonia
Harmonia”
Uroczystość uświetnił występ Śląskiego Chóru Górniczego „Polonia Harmonia”
Profesor Kazimierz Zbigniew Kwieciński jest wybitnym humanistą,
twórcą polskiej szkoły socjologii edukacji
Profesor Kazimierz Zbigniew Kwieciński jest wybitnym humanistą, twórcą polskiej szkoły socjologii edukacji


Fotografie: Agnieszka Sikora