Wieczór wigilijny „Moc tradycji”

19 grudnia 2013 r. w auli im. Kazimierza Lepszego w rektoracie UŚ
odbył się wieczór wigilijny „Moc tradycji”
19 grudnia 2013 r. w auli im. Kazimierza Lepszego w rektoracie UŚ odbył się wieczór wigilijny „Moc tradycji”
Na spotkanie społeczność akademicką i sympatyków uczelni zaprosił JM
Rektor UŚ prof. zw. dr hab. Wiesław Banyś
Na spotkanie społeczność akademicką i sympatyków uczelni zaprosił JM Rektor UŚ prof. zw. dr hab. Wiesław Banyś
Od lewej: prorektor ds. umiędzynarodowienia, współpracy z otoczeniem
i promocji dr hab. Mirosław Nakonieczny, prorektor ds. nauki
i współpracy z gospodarką prof. dr hab. Andrzej Kowalczyk, JE Arcybiskup
Wiktor Skworc, metropolita katowicki oraz prorektor ds. finansów
i rozwoju prof. zw. dr hab. Stanisław Kucharski
Od lewej: prorektor ds. umiędzynarodowienia, współpracy z otoczeniem i promocji dr hab. Mirosław Nakonieczny, prorektor ds. nauki i współpracy z gospodarką prof. dr hab. Andrzej Kowalczyk, JE Arcybiskup Wiktor Skworc, metropolita katowicki oraz prorektor ds. finansów i rozwoju prof. zw. dr hab. Stanisław Kucharski
Koncert kolęd poprowadziła dr Małgorzata Miśka, zastępca dyrektora
Instytutu Muzyki UŚ
Koncert kolęd poprowadziła dr Małgorzata Miśka, zastępca dyrektora Instytutu Muzyki UŚ
W koncercie kolęd wziął udział Chór Szkolny „Canzonetta”, Chór Uniwersytetu
Śląskiego „Harmonia”, zespół instrumentalny oraz Izabela
Kopeć (mezzozopran)
W koncercie kolęd wziął udział Chór Szkolny „Canzonetta”, Chór Uniwersytetu Śląskiego „Harmonia”, zespół instrumentalny oraz Izabela Kopeć (mezzozopran)
Spotkanie było również okazją do przełamania się opłatkiem i złożenia
świątecznych życzeń. Na zdjęciu JM Rektor UŚ prof. zw. dr hab. Wiesław
Banyś i mgr Dariusz Laska, dyrektor Centrum ds. Badań Naukowych
i Współpracy z Gospodarką
Spotkanie było również okazją do przełamania się opłatkiem i złożenia świątecznych życzeń. Na zdjęciu JM Rektor UŚ prof. zw. dr hab. Wiesław Banyś i mgr Dariusz Laska, dyrektor Centrum ds. Badań Naukowych i Współpracy z Gospodarką


Fotografie: Agnieszka Sikora