Nekrolog


Z wielkim bólem i smutkiem
przyjęliśmy wiadomość o śmierci

Śp.

dr hab. Ewy Jurczyk

cenionego nauczyciela akademickiego, pracownika naukowego
Zakładu Teorii Literatury i Komparatystyki Literackiej
Instytutu Filologii Germańskiej Wydziału Filologicznego
Uniwersytetu Śląskiego,
Osoby mądrej i serdecznej, służącej pomocą i dobrym słowem,
powszechnie lubianej i szanowanej, oddanej sprawom Uczelni.

Będzie nam Jej wszystkim brakowało. Cześć Jej Pamięci.

Rodzinie, Najbliższym oraz Przyjaciołom Zmarłej,
których ta śmierć najbardziej dotknęła,
wyrazy współczucia i żalu

składają

Rektor, Senat oraz Społeczność Akademicka
Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach