Kronika UŚ

Intel Extreme Masters

Od 18 do 20 stycznia w katowickim „Spodku” odbywała się największa na świecie impreza dla fanów rozrywki interaktywnej Intel Extreme Masters. W programie wydarzenia znalazły się pokazy i turniej gier komputerowych, w których udział wzięli gracze nie tylko z Europy, ale i wielu krajów z całego świata. Uczestnicy wydarzenia mieli okazję zapoznać się z nowinkami technicznymi i zagrać na nowoczesnym sprzęcie. Wśród wystawców swoje stanowisko promocyjne miał m.in. Uniwersytet Śląski, w tym: Telewizja internetowa UŚ, Studenckie Studio Radiowe „Egida”, „Więc Jestem!” – studencki serwis rozwoju oraz Instytut Informatyki UŚ. Studenci informatyki prezentowali gry komputerowe, przeprowadzili krótki kurs ich tworzenia oraz przeprowadzili prezentację projektów interaktywnych. Impreza cieszyła się ogromnym zainteresowaniem fanów tego typu rozrywki.

Prof. Jude Nixon gościem Uniwersytetu Śląskiego

21 stycznia Uniwersytet Śląski odwiedził prof. Jude Nixon, dziekan Sciences and Arts Faculty w Salem State University w stanie Massachusetts. Gościa podjął JM Rektor UŚ prof. zw. dr hab. Wiesław Banyś. Następnie profesor gościł w Instytucie Kultur i Literatur Anglojęzycznych UŚ w Sosnowcu. Celem wizyty było nawiązanie współpracy w zakresie badań naukowych oraz mobilności studentów i pracowników. Profesor wygłosił również wykład pt. „History’s Bad Girls: Hopkins’s ’St. Thecla’ and Monastic Transvestism”. Prof. Jude Nixon jest filologiem i literaturoznawcą. Zanim został dziekanem w SSU, był dyrektorem Honors College na Uniwersytecie Michigan. Poprzednia wizyta gościa z USA w Polsce miała miejsce w 2009 roku, podczas konferencji naukowej organizowanej przez Zakład Kultury i Literatury Brytyjskiej Uniwersytetu Śląskiego.

Sukces studenta UŚ

Film pt. Kiedy ranne wstają zorze, wyreżyserowany przez Mateusza Głowackiego, studenta Wydziału Radia i Telewizji im. Krzysztofa Kieślowskiego Uniwersytetu Śląskiego, otrzymał nagrodę dla najlepszego krótkometrażowego filmu fabularnego podczas odbywającego się we Wrześni od 23 do 26 stycznia XX Ogólnopolskiego Festiwalu Sztuki Filmowej „Prowincjonalia”. To kolejna nagroda dla filmu Kiedy ranne wstają zorze, wyróżnionego do tej pory m.in. na festiwalach w Gdyni i Kazimierzu Dolnym.

Umowa z Rejonowym Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji w Sosnowcu

25 stycznia w rektoracie Uniwersytetu Śląskiego zostało podpisane porozumienie dotyczące współpracy między uczelnią a Rejonowym Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji w Sosnowcu SA. Wiodącym kierunkiem realizacji porozumienia mają być prace naukowo-badawcze i wdrożeniowe, m.in. w zakresie wykorzystania technologii informatycznych w zarządzaniu zasobami wodnymi. Partnerzy planują wspólne przygotowanie wniosku w ramach 7. Programu Ramowego w programie „Objective ICT-2013.6.3 ICT for water resources management”. Umowę sygnowali: ze strony Rejonowego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji – Magdalena Pochwalska, prezes zarządu; natomiast ze strony Uniwersytetu Śląskiego – prof. dr hab. Andrzej Kowalczyk, prorektor ds. nauki i współpracy z gospodarką.

Nagroda Stowarzyszenia Czeskich Krytyków Filmowych

26 stycznia odbyło się wręczenie nagród twórcom najlepszych filmów zrealizowanych w Czechach w roku 2012. Wyróżnienia wręczali członkowie Stowarzyszenia Czeskich Krytyków Filmowych. Jedną z głównych nagród otrzymał pracownik Zakładu Realizacji Obrazu Telewizyjno-Filmowego Uniwersytetu Śląskiego dr Adam Sikora. Nagrodę otrzymał za najlepsze zdjęcia do filmu pt. W cieniu, w reżyserii Davida Ondříčka. Powstanie filmu współfinansował Polski Instytut Sztuki Filmowej.

Bal z różą

2 lutego w Dworku pod Lipami w Katowicach odbył się uroczysty bal charytatywny „Bal z różą. Muzyczne stolice świata”. Jego gospodarzami byli: JM Rektor UŚ prof. zw. dr hab. Wiesław Banyś, prezes Zarządu Stowarzyszenia Absolwentów UŚ Tadeusz Donocik oraz wiceprezes Fundacji „Uśmiech Dzieciom” Miłosz Omastka. Dochód z balu, 15 tys. zł, został przeznaczony na leczenie i rehabilitację podopiecznych Fundacji „Uśmiech Dzieciom”. Oprawę muzyczną balu zapewnił zespół Sweet Combo. Wydarzenie zostało objęte patronatem medialnym przez: TVP Katowice, „Gazetę Wyborczą” oraz miesięcznik „Europerspektywy”.

Klub Dyskusyjny Fizyków

5 lutego w auli im. Andrzeja Pawlikowskiego Instytutu Fizyki Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach odbył się wykład prof. zw. dr. hab. Marka Zrałka z cyklu „Z najlepszymi przez fizykę” pt.: „Czas i przestrzeń – od Arystotelesa do skali Plancka”. Wydarzenie zainicjowało działanie Klubu Dyskusyjnego Fizyków. Klub adresowany jest do młodzieży ponadgimnazjalnej, interesującej się naukami przyrodniczymi. Przedsięwzięcie będzie prowadzone przez prof. zw. dr. hab. Marka Zrałka przy współpracy innych uczonych oraz Pracowni Dydaktyki Fizyki UŚ.

Dr Adam Sikora nominowany do nagrody Czeskiego Lwa

Czeska Akademia Filmowa i Telewizyjna (CFTA) ogłosiła nominacje do nagrody Czeskiego Lwa. Film W cieniu w reżyserii Davida Ondříčka został doceniony przez jury i uzyskał nominacje aż w 14 kategoriach, w tym za zdjęcia, których autorem jest dr Adam Sikora, wykładowca na Wydziale Radia i Telewizji UŚ im. Krzysztofa Kieślowskiego. Zwycięzców poznamy 2 marca 2013 roku.

Dr Adam Sikora został również wyróżniony przez prestiżowy magazyn „Variety”, który umieścił go na liście dziesięciu autorów zdjęć, na których należy zwrócić uwagę w 2013 roku. Wykładowca z WRiT UŚ jest jedynym polskim operatorem w tym zestawieniu.

„Gniazdo eksperymentatorów”

7 lutego w auli im. prof. Waleriana Pańki na Wydziale Matematyki, Fizyki i Chemii UŚ odbyła się otwarta konferencja podsumowująca projekt „Gniazdo eksperymentatorów”. Podczas wydarzenia zostały zaprezentowane główne założenia oraz przebieg projektu, a także odbył się pokaz wybranych eksperymentów chemicznych w wykonaniu dzieci uczestniczących w projekcie. Wydarzenie zorganizowała Niezależna Grupa Popularyzatorów Nauki „Eksperymentatorzy” wspólnie z Fundacją dla Ludzi Potrzebujących Pomocy „Gniazdo”. „Gniazdo eksperymentatorów” było przedsięwzięciem adresowanym do dzieci i młodzieży w wieku od 6 do 19 lat. Miało na celu przyswojenie wiedzy z obszaru nauk ścisłych za pomocą eksperymentów i zabawy.

Porozumienie o współpracy z firmą Quality Austria – Polska

8 lutego w rektoracie Uniwersytetu Śląskiego zostało podpisane porozumienie o współpracy pomiędzy Uniwersytetem Śląskim w Katowicach a firmą Quality Austria – Polska sp. z o.o. Firma jest uznanym partnerem podmiotów gospodarczych i społecznych w zagadnieniach dotyczących zarządzania jakością, jakości produktów, zintegrowanych systemów zarządzania i doskonałości. Współpraca z Uniwersytetem Śląskim będzie dotyczyła współdziałania przy organizacji zakresu kształcenia realizowanego przez Wydział Biologii i Ochrony Środowiska UŚ, zgodnego z zakresem działań Quality Austria – Polska. Planowane działania obejmą m.in.: organizację kształcenia – prelekcje, wykłady, kursy i szkolenia – w zakresie systemów zarządzania oraz standardów i norm zarządzania, wspólne tworzenie materiałów dydaktycznych, opracowywanie publikacji, wspólne wzbogacanie programów kształcenia poprzez radę programową kierunku; wspólne inicjatywy, np. konferencje, sympozja. Firmę Quality Austria – Polska reprezentował prezes zarządu Mirosław Bienioszek, natomiast ze strony Uniwersytetu Śląskiego porozumienie podpisał dr hab. Mirosław Nakonieczny, prorektor ds. umiędzynarodowienia, współpracy z otoczeniem i promocji.

Konsul USA gościem Wydziału Filologicznego UŚ

14 lutego Instytut Języka Angielskiego Wydziału Filologicznego UŚ w Sosnowcu odwiedził Brian George, konsul USA ds. prasy i kultury. Celem wizyty było omówienie zakresu oraz form współpracy. Konsulowi towarzyszyła Maria Brzostek – doradca edukacyjny Konsulatu Generalnego Stanów Zjednoczonych w Krakowie.

CINiBA budynkiem roku 2012

Decyzją internautów tytuł Building of the Year 2012 otrzymało Centrum Informacji Naukowej i Biblioteka Akademicka, wspólne przedsięwzięcie Uniwersytetu Śląskiego i Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. Plebiscyt ogłosił serwis ArchDaily – międzynarodowy opiniotwórczy wortal poświęcony architekturze. CINiBA otrzymała najwięcej głosów w kategorii muzea i biblioteki. O zwycięstwo w tej grupie rywalizowało blisko tysiąc obiektów z całego świata.

Spotkania z cyklu „Syntagma Musicum”

18 i 19 lutego w Instytucie Muzyki Wydziału Artystycznego UŚ w Cieszynie odbywały się spotkania pt. „Dzieło: manuskrypt – edycja – interpretacja” z cyklu „Syntagma Musicum”. W ramach wydarzenia zaplanowano wykłady i koncerty, podczas których zostały omówione określone problemy teoretyczne. Poruszano problematykę związaną przede wszystkim z edycją i interpretacją dzieła muzycznego, drogą wiodącą od manuskryptu do współczesnej edycji utworu oraz wymagań, jakie stawia przed edytorem autograf i manuskrypt.

Wręczenie nagród w konkursie StRUŚ

20 lutego w rektoracie Uniwersytetu Śląskiego odbyło się spotkanie, podczas którego ogłoszono wyników konkursu, zorganizowanego w ramach plebiscytu studenckiego ruchu naukowego StRUŚ. Przedsięwzięcie zostało przygotowane przez Biuro Wsparcia Studenta przy współpracy Telewizji Internetowej Uniwersytetu Śląskiego, studenckiego serwisu rozwoju „Więc Jestem!” i Studenckiego Studia Radiowego „Egida”. Miało na celu stworzenie studenckim kołom naukowym możliwości zaprezentowania się szerszej publiczności. Miały one także szansę wygrać jedną z nagród finansowych (na działalność koła), które zostały ufundowane przez prorektora ds. kształcenia i studentów dr. hab. prof. UŚ Ryszarda Koziołka. Do konkursu zgłosiło się dwanaście kół, spośród których wyłoniono trzech laureatów. Pierwsze miejsce zajęło Koło Naukowe Prawa Cywilnego, drugie – Koło Naukowe Psychologii Sądowej „Paragraf”, a trzecie – Koło Artystyczno- Naukowe Animatorów Kultury. Zdobywcy trzech pierwszych miejsc otrzymali nagrody o łącznej wartości 3 tysięcy złotych.

Laur Studencki 2012

22 lutego w auli im. Kazimierza Lepszego w rektoracie Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach odbyła się gala wręczenia nagród środowiskowych Laur Studencki 2012. Nagroda przyznawana jest od 2007 roku w następujących kategoriach: promotor kultury studenckiej, wydarzenie kulturalne roku, organizacja przyjazna studentom, nagroda honorowa, przyjaciel studentów. Ideą nagrody jest podziękowanie ludziom i instytucjom za pomoc okazaną studentom w organizacji różnorodnych przedsięwzięć, wspomaganie finansowe oraz inspirowanie do tworzenia. Organizatorem wydarzenia jest Samorząd Studencki Uniwersytetu Śląskiego. Wyróżnionymi w tegorocznej edycji Lauru Studenckiego zostali: Virgin Mobile Academy w kategorii instytucja przyjazna studentom, TVS w kategorii promotor kultury studenckiej, Festiwal Tauron Nowa Muzyka w kategorii wydarzenie kulturalne roku, dr Mirosław Pawełczyk z Wydziału Prawa i Administracji UŚ w kategorii przyjaciel studentów. Nagrodę honorową otrzymał Miłosz Omastka, wiceprezes Fundacji „Uśmiech Dzieciom”.