Stopnie i tytuły naukowe

Doktoraty:

Dr Dagmara Brzezińska Wydział Informatyki i Nauki o Materiałach

Dr Ilona Fajfer-Kruczek Wydział Etnologii i Nauk o Edukacji

Dr Ewa Bogdanowicz Wydział Artystyczny

Dr Maciej Walczak Wydział Filologiczny

Dr Krzysztof Szopa Wydział Nauk o Ziemi

Dr Magdalena Chyćko Wydział Matematyki, Fizyki i Chemii

Dr Marcin Rojkiewicz Wydział Matematyki, Fizyki i Chemii

Habilitacje:

Dr hab. Anna Gomóła Wydział Filologiczny

Dr hab. Krzysztof Pasztuła Wydział Artystyczny

Dr hab. Grzegorz Dobrowolski Wydział Prawa i Administracji

Dr hab. Małgorzata Karolus Wydział Informatyki i Nauki o Materiałach

Dr hab. Andrzej Porzuczek Wydział Filologiczny

Profesury:

Prof. dr hab. Rafał Molencki Wydział Filologiczny