Uczestnicy XX Spotkania Redaktorów Gazet Akademickich na dziedzińcu Collegium Maius UJ w Krakowie
Od 28 do 31 sierpnia w Krakowie odbywało się XX Spotkanie Redaktorów Gazet Akademickich

Jubileuszowe spotkanie

Tegoroczny zjazd zorganizował Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, z pomocą: Fundacji UEK, Uniwersytetu Jagiellońskiego i Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja. W spotkaniu wzięło udział prawie 60 przedstawicieli gazet akademickich z całej Polski. Patronat honorowy nad imprezą objęli: prezydent Krakowa Jacek Majchrowski, marszałek województwa małopolskiego Marek Sowa oraz rektor Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie prof. dr hab. Roman Niestrój.

Doroczne zjazdy redaktorów to okazja nie tylko do wzięcia udziału w ciekawych panelach dyskusyjnych, wykładach czy warsztatach, ale przede wszystkim do spotkania się we własnym gronie, porozmawiania o podobnych problemach i sposobach ich rozwiązywania, wymiany pomysłów i dyskusji na temat przyszłości prasy akademickiej. Redaktorzy reprezentują różne uczelnie: uniwersytety, politechniki, akademie medyczne, wychowania fizycznego, obrony narodowej, wyższe szkoły zawodowe, uniwersytety ekonomiczne, przyrodnicze… To duża i zróżnicowana społeczność, którą jednak wiele łączy.

Po raz pierwszy w historii gazet akademickich ukazał się
numer specjalny przygotowany przez dwie redakcje –
„Wiadomości Uczelniane” (pismo Politechniki Opolskiej)
oraz „Gazetę Uniwersytecką UŚ”
Po raz pierwszy w historii gazet akademickich ukazał się numer specjalny przygotowany przez dwie redakcje – „Wiadomości Uczelniane” (pismo Politechniki Opolskiej) oraz „Gazetę Uniwersytecką UŚ”

Od wielu lat, podczas corocznych spotkań, zastanawiamy się nad tym, czy prasa akademicka w ogóle jest potrzebna środowisku uczelnianemu, do kogo piszemy, jakie treści należy przekazywać, krytykować czy chwalić, a może być tylko biuletynem informacyjnym? Podczas tegorocznego spotkania w Krakowie mieliśmy okazję wysłuchać wykładów, m.in.: Marii du Vall, adwokata z Kancelarii Prawnej Ewa Nowińska, na temat prawa prasowego, autorskiego oraz ochrony wizerunku; Sabiny Bryś i Łukasza Salwarowskiego ze Stowarzyszenia „Manko” i „Kuriera UEK” na temat roli mediów akademickich w zmianie postaw i zachowań społecznych; Andrzeja Stawiarskiego, członka Zarządu Głównego Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich, pt. „Czy dziennikarze wyginą jak dinozaury? Świat mediów po bombie internetowej” oraz Grażyny Starzak, dziennikarki „Dziennika Polskiego”, na temat misji i etyki zawodu dziennikarza. Z redaktorami pism akademickich spotkali się przedstawiciele władz Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Uniwersytetu Jagiellońskiego i Uniwersytetu Rolniczego, w tym ówcześni rektorzy: prof. dr hab. Roman Niestrój (UEK) i prof. dr hab. Janusz Żmija (UR). Ponadto organizatorzy zapewnili uczestnikom tegorocznego zjazdu wiele atrakcji, w tym: zwiedzanie Kopalni Soli w Wieliczce, podziemi Rynku Głównego w Krakowie oraz Collegium Maius UJ.

Redaktorzy gazet akademickich spotykają się już od dwudziestu lat. Wielu z nich pamięta czasy, gdy artykuły pisało się na maszynie do pisania, a fotografie były wyłącznie czarno- -białe. Ale pamiętają też czasy, gdy pisma akademickie były jedynym źródłem informacji. Dziś, gdy tę rolę odbiera im internet, należy zastanowić się na nowo, co pisać, jak pisać i do kogo. Jedno się nie zmieniło – my, redaktorzy pism akademickich – jesteśmy zapaleńcami, kochamy to, co robimy i dlatego, nawet gdy rozstajemy się z redakcjami, to nie rozstajemy się ze sobą. Stąd na spotkaniach z każdym rokiem przybywa tzw. redaktorów emerytowanych czy redaktorów honoris causa.

W 2013 roku organizatorami XXI Ogólnopolskiej Konferencji Redaktorów Gazet Akademickich (tak, nazwa ulega zmianie) będą: „Gazeta Uniwersytecka UŚ” – miesięcznik Uniwersytetu Śląskiego i „Forum” – biuletyn Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach.

Autorzy: Agnieszka Sikora
Fotografie: Agnieszka Sikora