Kronika UŚ

Rektor Uniwersytetu Śląskiego przewodniczącym RKRUA

20 czerwca w Kozłowie k. Gliwic odbyło się posiedzenie Regionalnej Konferencji Rektorów Uczelni Akademickich. Podczas spotkania zostały przeprowadzone wybory nowych władz RKRUA. W wyniku głosowania przewodniczącym Konferencji jednomyślnie został wybrany JM Rektor Uniwersytetu Śląskiego prof. zw. dr hab. Wiesław Banyś, będący do sierpnia 2012 roku także przewodniczącym Konferencji Rektorów Uniwersytetów Polskich, a od 1 września 2012 roku przewodniczącym Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich. RKRUA tworzą rektorzy uczelni z województwa śląskiego i opolskiego, a także prezes katowickiego oddziału Polskiej Akademii Nauk, dyrektor Biblioteki Śląskiej, przedstawiciel Rady Głównej Jednostek Badawczo- Rozwojowych oraz rektorzy seminariów duchownych archidiecezji katowickiej, częstochowskiej oraz diecezji opolskiej. Celem RKRUA jest: wypracowanie wspólnego stanowiska rektorów i wyrażanie opinii w sprawach związanych z kształceniem oraz w sprawach dotyczących społeczności akademickiej uczelni zrzeszonych, inspirowanie i koordynowanie współpracy między uczelniami oraz instytutami naukowymi, podejmowanie wspólnych inicjatyw w zakresie działalności dydaktycznej, naukowej i inwestycyjnej przy udziale władz rządowych i samorządowych.

Konferencja pt. „Kiedy śmieje się dziecko, śmieje się cały świat”

20 czerwca w gmachu Sejmu Śląskiego w Katowicach odbyła się konferencja pt. „Kiedy śmieje się dziecko, śmieje się cały świat”. Adresatami sesji byli uczniowie śląskich szkół podstawowych i gimnazjalnych, dla których studenci Wydziału Etnologii i Nauk o Edukacji UŚ przygotowali program słowno-plastyczny, happening „Miejcie marzenia” oraz warsztaty pedagogiczne. Wydarzenie towarzyszyło obchodom Roku Janusza Korczaka. Organizatorem konferencji byli: Zakład Historii i Teorii Wychowania na Wydziale Etnologii i Nauk o Edukacji Uniwersytetu Śląskiego oraz Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego. Honorowy patronat nad wydarzeniem objął rzecznik praw dziecka Marek Michalak.

Sesja Sejmiku Województwa Śląskiego

22 czerwca w Sali Sejmu Śląskiego odbyła się XXIII uroczysta sesja Sejmiku Województwa Śląskiego z okazji 90. rocznicy przyłączenia części Górnego Śląska do odradzającego się państwa polskiego. W sesji uczestniczyła ówczesna prorektor ds. studenckich, promocji i współpracy z zagranicą prof. dr hab. Barbara Kożusznik, a także liczni goście, w tym m.in.: prezydent Katowic Piotr Uszok, marszałek województwa śląskiego Adam Matusiewicz, wiceminister gospodarki Tomasz Tomczykiewicz, minister edukacji narodowej Krystyna Szumilas, metropolita katowicki JE Abp Wiktor Skworc, biskup diecezji katowickiej Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego ks. Tadeusz Szurman oraz były premier i były przewodniczący Parlamentu Europejskiego prof. zw. dr hab. inż. Jerzy Buzek. Głównym celem wydarzenia było uchwalenie okolicznościowej uchwały w sprawie zjednoczenia części Górnego Śląska z Polską. Przed wejściem do Sali Sejmu Śląskiego uroczyście odsłonięto pamiątkową tablicę upamiętniającą pierwszego marszałka Sejmu Śląskiego – Konstantego Wolnego. Po sesji radni i goście przeszli na plac Sejmu Śląskiego, gdzie odbyła się ceremonia wojskowa oraz inscenizacja historyczna z udziałem prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Bronisława Komorowskiego.

Promocja książki pt. Niezwykła więź Kresów Wschodnich i Zachodnich…

27 czerwca na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Śląskiego miała miejsce konferencja poświęcona promocji książki pt. Niezwykła więź Kresów Wschodnich i Zachodnich. Wpływ Lwowian na rozwój nauki i kultury na Górnym Śląsku po 1945 roku. W ramach wydarzenia zaplanowano również wystawę zatytułowaną „Kaźń profesorów Lwowskich. Wzgórza Wuleckie 1941”, przygotowaną przez wrocławski oddział IPN. Organizatorami wydarzenia byli: Towarzystwo Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich oddział w Katowicach, Uniwersytet Śląski oraz Duszpasterstwo Akademickie w Katowicach.

Podpisanie porozumienia z YoshiPrivate Investment S.A.

27 lipca w rektoracie Uniwersytetu Śląskiego została podpisana umowa o współpracy między Uniwersytetem Śląskim w Katowicach, reprezentowanym przez prorektora ds. nauki i współpracy z gospodarką prof. dr. hab. Andrzeja Kowalczyka, a firmą YoshiPrivate Investment S.A., której przedstawicielem był wiceprezes zarządu Marcin Sprawka. Spółka YoshiPrivate Investement S.A. zajmuje się kompleksowym doradztwem biznesowym i inwestycyjnym, które ułatwia start w przestrzeń biznesu. Firma stawia sobie za zadanie zarówno wszechstronną promocję obiecujących inicjatyw biznesowych, jak i umożliwienie potencjalnym inwestorom zapoznania się z szerokim wachlarzem kreatywnych pomysłów. Podpisanie umowy pozwoli na podjęcie współpracy na rzecz komercjalizacji własności intelektualnej Uniwersytetu Śląskiego. Wśród szczegółowych planów kooperacji znalazły się m.in. opiniowanie przez uczelnię projektów spółki o charakterze naukowo-technicznym przed ich wdrożeniem czy organizacja praktyk studenckich dla studentów UŚ.

XXV Międzynarodowy Studencki Festiwal Folklorystyczny

Od 25 sierpnia do 2 września w Katowicach, Bytomiu, Siemianowicach Śląskich, Istebnej, Koszęcinie, Cieszynie, Chorzowie, Zabrzu i Żorach odbywał się XXV Międzynarodowy Studencki Festiwal Folklorystyczny. W wydarzeniu udział wzięły zespoły z Argentyny, Chorwacji, Francji, Indii, Rosji, Słowacji, Włoch, Turcji, Wenezueli i Polski. Festiwal organizowany jest od 1979 roku przez, działający przy Uniwersytecie Śląskim, Studencki Zespół Pieśni i Tańca „Katowice”. To jedna z największych imprez folklorystyczno-kulturalnych w regionie. Jako jedna z 300 światowych imprez folklorystycznych, od wielu lat figuruje w kalendarzu CIOFF – Międzynarodowej Rady Organizatorów Festiwali Folkloru i Sztuki Tradycyjnej, działającej pod auspicjami UNESCO. Spośród innych wydarzeń o takim charakterze wyróżnia go fakt, że przygotowywany jest przez środowisko akademickie.

XXII letnia szkoła języka, literatury i kultury polskiej

Od 29 lipca do 25 sierpnia w Cieszynie trwała XXII letnia szkoła języka, literatury i kultury polskiej, w której udział wzięło prawie dwustu cudzoziemców z 27 krajów świata, m.in. Bułgarii, Chin, Chorwacji, Czech, Francji, Gruzji, Japonii, Kanady, Korei, Rosji, Serbii, Szwecji, Turcji, USA, Uzbekistanu, Węgier i Wielkiej Brytanii. Przez cztery tygodnie uczyli się języka polskiego oraz poznawali wybrane zagadnienia z zakresu polskiej kultury. Dla uczestników kursu przygotowano szereg atrakcji, m.in. wycieczkę w Beskidy, do Katowic, Oświęcimia i Krakowa, projekcje filmowe, śląską biesiadę z piosenką oraz gry i zabawy dydaktyczne. Chętni wystąpili w teatrzyku poezji dziecięcej, adaptacji scenicznej powieści Witolda Gombrowicza Ferdydurke, a także recytowali wiersze Wisławy Szymborskiej podczas wieczoru poetyckiego poświęconego polskiej noblistce lub publikowali teksty w tygodniku „Wiadomości Letniej Szkoły”. Przez pierwsze dwa tygodnie równolegle były prowadzone XXI warsztaty polonistyczne dla nauczycieli języka polskiego pracujących na co dzień w szkołach poza granicami Polski, którzy przyjechali do Cieszyna, by podnieść swe kwalifikacje zawodowe.

I Piknik Absolwentów Uniwersytetu Śląskiego

1 września na terenie osiedla akademickiego w Katowicach-Ligocie miał miejsce I Piknik Absolwentów Uniwersytetu Śląskiego, który został zorganizowany przez Uniwersytet Śląski oraz Stowarzyszenie Absolwentów UŚ. W programie wydarzenia znalazły się m.in. występy zagranicznych zespołów folklorystycznych − uczestników Międzynarodowego Studenckiego Festiwalu Folklorystycznego, a także koncerty zespołów z Instytutu Muzyki UŚ, orkiestry dętej, pokazy tańca, występy mażoretek oraz liczne atrakcje dla dzieci.

Inauguracja roku szkolnego IV LO im. gen. Stanisława Maczka na Uniwersytecie Śląskim

3 września na Wydziale Nauk Społecznych odbyła się uroczystość inauguracji roku szkolnego IV Liceum Ogólnokształcącego im. gen. Stanisława Maczka, działającego pod patronatem Uniwersytetu Śląskiego. Wykład inauguracyjny wygłosił prof. UŚ dr hab. Ryszard Koziołek, prorektor UŚ ds. kształcenia i studentów. Wydarzenie było elementem współpracy zapoczątkowanej 28 maja 2012 roku podpisaniem listu intencyjnego przez JM Rektora UŚ prof. zw. dr. hab. Wiesława Banysia, prezydenta Katowic Piotra Uszoka oraz dyrektor szkoły mgr Katarzynę Ziemiec. W ramach projektu przewidziano modyfikacje programów nauczania. Część zajęć dydaktycznych uczniowie liceum będą odbywać w uniwersyteckich pracowniach i laboratoriach. Będą również mogli korzystać z księgozbiorów i elektronicznych baz danych Centrum Informacji Naukowej i Biblioteki Akademickiej (CINiBA), Centrum Kształcenia na Odległość, a także z platformy e-learningowej Moodle.

Śląski Salon Maturzystów

7 września na Wydziale Prawa i Administracji UŚ odbył się Śląski Salon Maturzystów – impreza edukacyjna skierowana do nauczycieli oraz uczniów, którzy przygotowują się do egzaminu maturalnego i rekrutacji na studia. Wśród wystawców znalazły się nie tylko uczelnie, ale też szkoły policealne i zawodowe. Uniwersytet Śląski przedstawił ofertę edukacyjną na rok akademicki 2013/2014, a przedstawiciele Centrum Informacji Naukowej i Biblioteki Akademickiej zaprezentowali techniki wyszukiwania informacji oraz sporządzania bibliografii. W ramach wydarzenia odbyło się uroczyste ogólnopolskie otwarcie Salonów Maturzystów, w którym udział wzięli: prorektor UŚ ds. kształcenia i studentów prof. UŚ dr hab. Ryszard Koziołek, minister edukacji narodowej Krystyna Szumilas, prezes Fundacji Edukacyjnej „Perspektywy” Waldemar Siwiński oraz dyrektor Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Jaworznie Roman Dziedzic.

Śląski Salon Maturzystów stanowi doskonałą okazję do zapoznania się z nową kampanią informacyjno-promocyjną Uniwersytetu Śląskiego „Studiuj na Śląsku”. Akcja ma na celu ukazanie Śląska jako miejsca rozwijającego się dynamicznie, atrakcyjnego dla młodych ludzi, oferującego wysoką jakość kształcenia.

Targi Książki w Katowicach

Od 7 do 9 września w Hali Widowiskowo- -Sportowej „Spodek” odbyła się kolejna edycja Targów Książki w Katowicach. Było to wspólne przedsięwzięcie Miasta Katowic, Uniwersytetu Śląskiego oraz Expo Silesia. Hasło przewodnie imprezy: „Czytanie jest modne!” ma zachęcić do częstszego sięgania po książki. Organizatorzy przedsięwzięcia przygotowali wiele atrakcji. Na stoiskach zaprezentowali się wydawcy z całej Polski. Program wydarzenia zawierał szereg wykładów, paneli, konferencji, warsztatów i spotkań autorskich.

XXVIII Osobliwości Świata Fizyki

Od 5 do 30 września w Instytucie Fizyki im. Augusta Chełkowskiego na Wydziale Matematyki, Fizyki i Chemii UŚ odbywały się XXVIII Osobliwości Świata Fizyki. Pokazy oraz wykłady organizowane są przez Pracownię Dydaktyki Fizyki UŚ już od 1984 roku. Ich tematyka związana jest z programem szkolnym. W tym roku uczniowie szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych mieli okazję wysłuchać wykładów: „Zajrzeć w świat atomów”, „Jedna materia – wiele stanów” oraz „Panta Rhei”.