Wydanie nr 1 (201) październik 2012

CZY WIESZ, ŻE:

– Bez zapewnienia pracownikom godnych zarobków nie ma mowy o konkurencyjności naszej nauki i gospodarki.

Od siedmiu lat podstawa wynagrodzenia (tzw. kwota bazowa) dla pracowników uczelni publicznych nie zmieniła się i wynosi 1873 zł. W tym samym czasie kwota bazowa dla nauczycieli szkół wzrosła do 2717 zł – jest wyższa o 45%.

– W ciąg tych SIEDMIU lat od 2005 roku inflacja wyniosła ponad 30%, a nasze płace realne spadły o blisko 20%.

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, po wielokrotnie zgłaszanych postulatach płacowych Krajowej Sekcji Nauki NSZZ Solidarność i ZNP, obiecuje w 2013 roku podwyżkę płac o około 9%, a do 2015 roku o 30%. Trudno nam wierzyć w te obietnice.

– Bez ustawowego zapisu o podniesieniu kwoty bazowej oraz bez gwarancji nadążania naszych zarobków za średnią krajową, obiecany wzrost wynagrodzeń już po kilku latach będzie „zjedzony” przez inflację.

Sformułowana przez NSZZ Solidarność i poparta przez ZNP propozycja wskazująca na możliwość stabilizacji wartości naszych płac w postaci ponadzakładowego układu zbiorowego pracy jest ignorowana przez MNiSW.

– Pozostawienie wynagrodzeń pracowników publicznych szkół wyższych na tak niskim poziomie przyczynia się do zapaści polskich uczelni. Wielu zdolnym, młodym ludziom kariera naukowa w Polsce kojarzy się z latami dotkliwych wyrzeczeń.

Najwyższy czas na podwyższenie nakładów z budżetu państwa na stypendia socjalne i naukowe studentów. Najwyższy czas na płace umożliwiające pracę naukową w Polsce w przyzwoitych warunkach socjalnych.

Chcesz dowiedzieć się więcej -
przyjdź, porozmawiaj, napisz:
Komisja Zakładowa
NSZZ Solidarność UŚ
ul. Szkolna 7, Katowice
solidarn@us.edu.pl
www.solidarnosc.org.pl/~ksn