Cieszyńskie warsztaty ekologiczne

Przedszkolak i ekologia

Zakończenie zajęć dydaktycznych i towarzysząca temu sesja egzaminacyjna nie zniechęciły studentek drugiego roku pedagogiki o specjalności opiekuńczo-wychowawczej z Wydziału Etnologii i Nauk o Edukacji UŚ do podjęcia dodatkowych działań adresowanych do podopiecznych jednego z cieszyńskich przedszkoli.

Zajęcia z przedszkolakami były dla studentek nowym doświadczeniem, które mają nadzieję wykorzystać w swojej pracy
zawodowej
Zajęcia z przedszkolakami były dla studentek nowym doświadczeniem, które mają nadzieję wykorzystać w swojej pracy zawodowej

6 czerwca studentki pedagogiki – Katarzyna Kozłowska, Sara Ciućka, Małgorzata Kisiała i Magdalena Olszar przeprowadziły warsztaty pt. „Przedszkolak i ekologia” w Publicznym Przedszkolu nr 16 w Cieszynie. Zajęcia odbyły się w grupie 5-6-latków. Opiekunem merytorycznym projektu była mgr Alicja Hruzd.

Przygotowane zajęcia miały charakter warsztatowy i składały się z dwóch części. W pierwszej prowadzące przekazywały dzieciom podstawową wiedzę z zakresu ekologii, w drugiej – plastycznej części – pozwoliły przedszkolakom przelać ich wyobrażenia na papier. Bajkowy charakter zajęć zapewniła Eko-wróżka, w którą wcieliła się jedna ze studentek. Jej zadaniem było umilanie przyswajania wiedzy ekologicznej i pomoc dzieciom w trakcie zajęć. Zaangażowane w projekt studentki przygotowały trzy inscenizacje, wprowadzające przedszkolaki w zagadnienia związane z ochroną środowiska. Dzieci dowiedziały się, jak należy właściwie segregować śmieci i do jakich kontenerów wrzucać odpowiednie odpadki. Przedszkolaki usłyszały również o potrzebie oszczędzania wody i energii elektrycznej. Pierwszą część spotkania zakończyła inscenizacja dotycząca zachowywania się w parku i w lesie oraz dbania o zieleń i szanowania zwierząt. Dzieci brały aktywny udział w zajęciach i chętnie odpowiadały na pytania prowadzących. Studentki pokazały, jak w praktyczny sposób można wykorzystać surowce wtórne, np. zrobić korale z rolek papieru toaletowego, podstawki w kształcie serca z puszki, a także pacynki ze skrawków materiału.

Drugą część spotkania młodzi uczestnicy warsztatów poświęcili przygotowaniu pracy plastycznej na temat „Jak dbam o Ziemię?”. Podczas tych zajęć studentki miały możliwość bliższego poznania dzieci, porozmawiania z każdym z osobna. Wiele z nich chętnie dzieliło się różnymi doświadczeniami z dziedziny ekologii. Dzieci wykazały się ogromną kreatywnością, a ich rysunki były pełne emocji. Wystawę prac plastycznych już w październiku będzie można oglądać w budynku Uniwersytetu Śląskiego w Cieszynie.

Zajęcia z przedszkolakami były dla studentek nowym doświadczeniem, które mają nadzieję wykorzystać w swojej pracy zawodowej. Prowadząc zajęcia z dziećmi, mogły obserwować ich zachowanie w grupie oraz zaangażowanie w zajęcia. Poznały także trud przygotowania zajęć dla tak młodych uczestników warsztatów. Podjęte działania upewniło studentki w przekonaniu, że studia, które realizują, są dobrym wyborem, a ponadto, że warto podejmować dodatkowe – pozanaukowe – działania, które uzupełniają i wzbogacają wiedzę teoretyczną, zdobytą podczas zajęć na uczelni.

Ciepłe przyjęcie ze strony dyrekcji przedszkola i nawiązana współpraca sprawiają, że działania zapoczątkowane w tym roku akademickim z pewnością będą kontynuowane w przyszłości.

Autorzy: Katarzyna Kozłowska, Magdalena Olszar
Fotografie: Alicja Hruzd