20 czerwca w gmachu Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach odbyła się konferencja pt. „Kiedy śmieje się dziecko, śmieje się cały świat... – ku czci Starego Doktora”

Przyjaciel dzieci

Spotkanie poświęcone twórczości i spuściźnie Janusza Korczaka zorganizowali: Wydział Etnologii i Nauk o Edukacji UŚ, Zakład Historii i Teorii Wychowania UŚ, Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego oraz Polskie Stowarzyszenie im. Janusza Korczaka. Gościem specjalnym konferencji był rzecznik praw dziecka Marek Michalak, który objął patronat honorowy nad tym przedsięwzięciem.

Uczniowie biorący udział w konferencji z pomocą nauczycieli przygotowali program artystyczny
Uczniowie biorący udział w konferencji z pomocą nauczycieli przygotowali program artystyczny

Otwarcia konferencji dokonała ówczesna prorektor UŚ ds. studenckich, promocji i współpracy z zagranicą prof. dr hab. Barbara Kożusznik, dziekan Wydziału Etnologii i Nauk o Edukacji UŚ prof. dr hab. Halina Rusek oraz dyrektor Wydziału Edukacji w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Śląskiego mgr Ewa Baran. Głos zabrały również pomysłodawczynie spotkania – dr Wiesława Walkowska (Wydział Etnologii i Nauk o Edukacji UŚ w Cieszynie, Zakład Historii i Teorii Wychowania) oraz mgr Renata Paluch (przewodnicząca Śląskiego Kręgu Szkół Korczakowskich), które przywitały przybyłych gości i zaprosiły do udziału w konferencji.

Spotkanie adresowane było głównie do uczniów szkół podstawowych oraz gimnazjalnych z terenu województwa śląskiego, noszących imię Janusza Korczaka. Salę Sejmu Śląskiego wypełniły dzieci wraz z opiekunami, pracownicy Urzędu Wojewódzkiego oraz przedstawiciele lokalnego środowiska naukowego związanego z Uniwersytetem Śląskim. Prelegenci dzielili się wiedzą merytoryczną oraz refleksjami na temat działalności i twórczości wielkiego pedagoga. Gość honorowy, Marek Michalak, przypomniał zgromadzonym sylwetkę Janusza Korczaka. Rzecznik, zwracając się do dzieci, powiedział:

– Spotykamy się dziś, by przypomnieć postać Janusza Korczaka. To był autentyczny przyjaciel dzieci. Potrafił z nimi rozmawiać oraz wsłuchiwać się w ich głos. Pamiętajcie, że również dzisiaj macie prawo zwrócić się o pomoc nie tylko do mamy, taty, ale także do rzecznika waszych praw. Jesteśmy po to, aby być dla was oparciem i przyjaciółmi.

Miłym akcentem było przekazanie uczestnikom spotkania prezentów przygotowanych przez biuro RPD Marka Michalaka, wśród których dzieci mogły znaleźć m.in. Konwencję o Prawach Dziecka.

O tym, jak mądre są dzieci, mówił dr Jerzy Jarosz, dziekan Uniwersytetu Śląskiego Dzieci, który zaprezentował działalność tej jednostki oraz opowiedział o zainteresowaniach i dokonaniach uczestniczących w tym programie dzieci.

Dr Eugenia Rostańska, dyrektor Wszechnicy Śląskiej – Uniwersyteckiego Towarzystwa Naukowego, w prezentacji „Rozmowy Korczaka z dziećmi – czy e-mail jest rozmową?” omówiła znaczenie komunikacji interpersonalnej w dobie rozwoju środków masowego komunikowania. Zaangażowanie dzieci w wystąpienie sprawiło, że nabrało ono niepowtarzalnego przebiegu.

Uczniowie biorący udział w konferencji z pomocą nauczycieli przygotowali program artystyczny oddający charakter i profil działalności swoich szkół, odwołujący się do dorobku Starego Doktora. Wśród grup prezentujących swoją twórczość pojawiły się następujące placówki: Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka nr 3 w Czeladzi – prezentująca duet uczniowski w programie „Mam w sobie wiarę”, a następnie występ pt. „Dlaczego Janusz Korczak?”, Szkoła Podstawowa nr 29 im. Janusza Korczaka w Bielsku- Białej zaprezentowała występ zespołu wokalnego „Iskierki”, Szkoła Podstawowa nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi im. Janusza Korczaka w Cieszynie przyjechała do Katowic, by zaprezentować projekt pt. „Sejmik dziecięcy”.

W konferencji uczestniczyli m.in.: rzecznik praw dziecka Marek Michalak, ówczesna prorektor UŚ ds. studenckich, promocji
i współpracy z zagranicą prof. dr hab. Barbara Kożusznik oraz studenci i pracownicy Wydziału Etnologii i Nauk o Edukacji
W konferencji uczestniczyli m.in.: rzecznik praw dziecka Marek Michalak, ówczesna prorektor UŚ ds. studenckich, promocji i współpracy z zagranicą prof. dr hab. Barbara Kożusznik oraz studenci i pracownicy Wydziału Etnologii i Nauk o Edukacji

Studenci Wydziału Etnologii i Nauk o Edukacji UŚ (głównie członkowie Koła Wspierania Edukacji Międzykulturowej oraz Studenckiego Koła Naukowego Zintegrowanej Edukacji Wczesnoszkolnej) przygotowali program słowno-plastyczny „Kiedy śmieją się Dzieci”, w którym w poetycki sposób przypomnieli najważniejsze założenia idei korczakowskiej. Spotkanie zakończył happening pt. „Miejcie marzenia”, w którym studenci, zwracając się do dzieci, wypowiedzieli znaczące słowa o Starym Doktorze: „Dziecko było jego światem, z nim związał świadomie swój los i życie. Ten ogromny depozyt humanistycznych wartości jest ponadczasowy. Kim był? Żydzi mówią o nim, że Żyd; Polacy, że Polak. Choć pokorny i cichy, był wielkim człowiekiem. Jeśli was dzisiaj widzi, to pewnie się bardzo cieszy. Wypuśćmy więc latawce – balony na jego cześć. Niechaj to będzie jakże radosne wspomnienie o Starym Doktorze”. I rzeczywiście, balony w kształcie serc zostały wypuszczone przez dzieci przed budynkiem Urzędu Wojewódzkiego.

Konferencja towarzyszyła obchodom Roku Janusza Korczaka. Na cieszyńskim wydziale od początku roku 2012 odbywają się z tej okazji różne inicjatywy, m.in. konferencja naukowa, a także działalność warsztatowa w miejscowych przedszkolach, w których dzieci przygotowywały prace plastyczne obrazujące ideę Janusza Korczaka. Dzieła, które powstały podczas tych spotkań, można było podziwiać na wystawie towarzyszącej czerwcowej konferencji.

Autorzy: Alicja Hruzd
Fotografie: Alicja Hruzd