Stopnie i tytuły naukowe

Doktoraty:

Dr Dorota Kronenbach Wydział Matematyki, Fizyki i Chemii
Dr Barbara Głyda Wydział Etnologii i Nauk o Edukacji
Dr Piotr Lodowski Wydział Matematyki, Fizyki i Chemii
Dr Krzysztof Gaidzik Wydział Nauk o Ziemi
Dr Małgorzata Smereczniak Szkoła Języka i Kultury Polskiej
Dr Katarzyna Balin Wydział Matematyki, Fizyki i Chemii
Dr Piotr Urbanowicz Wydział Matematyki, Fizyki i Chemii
Dr Beata Dzianowicz Wydział Radia i Telewizji im. Krzysztofa Kieślowskiego
Dr Katarzyna Niemczyk Wydział Nauk Społecznych
Dr Bartosz Wojciech Wojciechowski Wydział Pedagogiki i Psychologii
Dr Mariola Paruzel-Czachura Wydział Nauk Społecznych
Dr Joanna Górska Wydział Nauk Społecznych
Dr Katarzyna Zofia Gutkowska Wydział Filologiczny
Dr Marcin Kuczok Wydział Filologiczny
Dr Agnieszka Szyndler Wydział Filologiczny

Habilitacje:

Dr hab. Aleksandra Skrzypietz Wydział Nauk Społecznych
Dr hab. Alina Świeściak Wydział Filologiczny
Dr hab. Stanisław Duber Wydział Nauk o Ziemi
Dr hab. Eugeniusz Małkowski Wydział Biologii i Ochrony Środowiska
Dr hab. Radosław Koper Wydział Prawa i Administracji
Dr hab. Wojciech Klyta Wydział Prawa i Administracji
Dr hab. Magdalena Misz-Kennan Wydział Nauk o Ziemi
Dr hab. Barbara Fojcik Wydział Biologii i Ochrony Środowiska
Dr hab. Michał Waldemar Mierzwa Wydział Matematyki, Fizyki i Chemii
Dr hab. Dariusz Nowacki Wydział Filologiczny
Dr hab. Beata Irena Dyrda Wydział Pedagogiki i Psychologii
Dr hab. Joanna Kisiel Wydział Filologiczny
Dr hab. Alicja Żywczok Wydział Pedagogiki i Psychologii

Profesury:

Prof. dr hab. Elżbieta Kuraj Wydział Artystyczny
Ks. prof. dr hab. Jan Górecki Wydział Teologiczny
Prof. dr hab. Teresa Dukiet-Nagórska Wydział Prawa i Administracji
Prof. dr hab. Krzysztof Jarosz Wydział Filologiczny
Prof. dr hab. Janusz Gluza Wydział Matematyki, Fizyki i Chemii
Prof. dr hab. Mieczysław Stolarczyk Wydział Nauk Społecznych
Prof. dr hab. Stanisław Michalczyk Wydział Nauk Społecznych