XLV inauguracja roku akademickiego

Przemarsz orszaku rektorskiego rozpoczął uroczystość inauguracji
nowego roku akademickiego na Uniwersytecie Śląskim
Przemarsz orszaku rektorskiego rozpoczął uroczystość inauguracji nowego roku akademickiego na Uniwersytecie Śląskim
JM Rektor UŚ prof. zw. dr hab. Wiesław Banyś
JM Rektor UŚ prof. zw. dr hab. Wiesław Banyś
Prorektor UŚ ds. kształcenia i studentów prof. UŚ dr hab. Ryszard
Koziołek dokonał immatrykulacji nowo przyjętych studentów
Prorektor UŚ ds. kształcenia i studentów prof. UŚ dr hab. Ryszard Koziołek dokonał immatrykulacji nowo przyjętych studentów
Laureatki nagrody Pro Scientia et Arte: prof. zw. Małgorzata Łuszczak
i prof. zw. dr hab. Jolanta Małuszyńska oraz Honorowi Profesorowie
Uniwersytetu Śląskiego – prof. Pavel Fobel i prof. Daniela Fobelova
z Uniwersytetu Mateja Bela w Bańskiej Bystrzycy
Laureatki nagrody Pro Scientia et Arte: prof. zw. Małgorzata Łuszczak i prof. zw. dr hab. Jolanta Małuszyńska oraz Honorowi Profesorowie Uniwersytetu Śląskiego – prof. Pavel Fobel i prof. Daniela Fobelova z Uniwersytetu Mateja Bela w Bańskiej Bystrzycy
Uroczystość XLV inauguracji roku akademickiego na Uniwersytecie
Śląskim odbyła się 2 października w Śląskim Międzyuczelnym Centrum
Edukacji i Badań Interdyscyplinarnych w Chorzowie
Uroczystość XLV inauguracji roku akademickiego na Uniwersytecie Śląskim odbyła się 2 października w Śląskim Międzyuczelnym Centrum Edukacji i Badań Interdyscyplinarnych w Chorzowie


Fotografie: Agnieszka Sikora