Od 7 do 9 września w katowickim Spodku pod hasłem „Czytanie jest modne” odbyły się II Targi Książki w Katowicach

Katowice – tu się czyta

Rozmachem, rangą ani prestiżem nie dorównują nie tylko targom krakowskim, ale i warszawskim. A jednak, choć to była dopiero druga edycja, wpisały się już kalendarz jesiennych wydarzeń miasta.

Tematyka targów obejmowała, między innymi: wydawnictwa literackie, naukowe, edukacyjne, dla dzieci, religijne, salon
prasowy, publikacje biblioteczne, wydawnictwa multimedialne, muzealne oraz instytucje kultury
Tematyka targów obejmowała, między innymi: wydawnictwa literackie, naukowe, edukacyjne, dla dzieci, religijne, salon prasowy, publikacje biblioteczne, wydawnictwa multimedialne, muzealne oraz instytucje kultury

Po tegorocznej edycji na pewno widać, że jest zapotrzebowanie na tego typu imprezy, że w Katowicach się czyta, że nasz region nie jest pustynią intelektualną. Szkoda tylko, że organizatorzy postanowili przesunąć imprezę z października na wrzesień, nie dając szansy na udział w targach tym, którzy czytają najwięcej – studentom. Stąd może mała liczba oficyn uczelnianych. Zdecydowanie brakowało także na targach wielu znaczących wydawnictw, a liczne stoiska instytucji kultury, nawet z najatrakcyjniejszą ofertą, nie zastąpią przecież tego, co w targach książki najistotniejsze: kontaktu z autorem i jego dziełem.

Mimo tych niedogodności, katowickie targi zaproponowały sporo atrakcji. Na pewno „strzałem w dziesiątkę” było zorganizowanie panelu dyskusyjnego „I stworzyłem go na swoje podobieństwo...” z udziałem czołowych twórców literatury spod znaku fantasy: Jakuba Ćwieka, Andrzeja Pilipiuka czy Andrzeja Ziemiańskiego. Spotkanie odbyło się dzięki współpracy ze Śląskim Klubem Fantastyki. Dużym zainteresowaniem cieszył się kącik „Kawa z pisarzem”, w którym czytelnicy mogli spotkać się i przy „małej czarnej” porozmawiać z takimi pisarzami, jak: Marta Fox, Małgorzata Gutowska-Adamczyk, Maja Lidia Kossakowska, a także profesorem Jerzym Bralczykiem i redaktorem Michałem Ogórkiem.

Podczas II Targów Książki w Katowicach odbył się szereg spotkań autorskich, konkursów, zabaw dla dzieci, wystaw, warsztaty literackie, a także I Zjazd Blogerów Książkowych, którzy dyskutowali o tym, co na blogach książkowych ważne, dobre, ale i bolesne. Szczególnym zainteresowaniem, podobnie jak w roku ubiegłym, cieszył się plebiscyt „Złota Zakładka” – nagroda przyznawana przez środowisko polskich blogerów piszących o książkach. Nagrody literackie przyznawane przez krytyków literackich nie zawsze pozostają w zgodzie z tym, co czytelnicy najbardziej cenią i najchętniej czytają. Stąd idea wyróżnienia tego, co środowisko blogerów uważa za warte uwagi.

Podczas targów zaprezentowany został drugi tom Kodu władzy Victora Orwellskiego – zatytułowany Tajemnica 14 bramy. Jest, oczywiście, kontynuacją brawurowych przygód z tomu pierwszego. Autor, podążając tropem teorii spiskowych, jeszcze bardziej zaskakuje śmiałością podejmowanej tematyki, tempem akcji oraz sposobem rozwiązywania tajemnic i zagadek.

Autorzy: Agnieszka Sikora
Fotografie: Agnieszka Sikora