„Gazeta Uniwersytecka UŚ” na Spotkaniach Redaktorów Gazet Akademickich

Prof. dr hab. Dariusz Rott i Aleksandra Kielak na V Spotkaniu Redaktorów Gazet Akademickich
w Opolu (1997)
Prof. dr hab. Dariusz Rott i Aleksandra Kielak na V Spotkaniu Redaktorów Gazet Akademickich w Opolu (1997)
Prof. dr hab. Dariusz Rott, Katarzyna Bytomska i Aleksandra Kielak na VI Spotkaniu Redaktorów
Gazet Akademickich w Katowicach (1998), których organizatorem była „Gazeta
Uniwersytecka UŚ”
Prof. dr hab. Dariusz Rott, Katarzyna Bytomska i Aleksandra Kielak na VI Spotkaniu Redaktorów Gazet Akademickich w Katowicach (1998), których organizatorem była „Gazeta Uniwersytecka UŚ”
Prof. dr hab. Dariusz Rott, Katarzyna Bytomska i Aleksandra Kielak na VII Spotkaniu Redaktorów
Gazeta Akademickich w Częstochowie (1999)
Prof. dr hab. Dariusz Rott, Katarzyna Bytomska i Aleksandra Kielak na VII Spotkaniu Redaktorów Gazeta Akademickich w Częstochowie (1999)
Na XVIII Spotkaniu Redaktorów Gazet Akademickich w Gdańsku (2010) „Gazetę Uniwersytecką
UŚ” reprezentowały: Iwona Kolasińska, Maria Sztuka i dr Agnieszka Sikora
Na XVIII Spotkaniu Redaktorów Gazet Akademickich w Gdańsku (2010) „Gazetę Uniwersytecką UŚ” reprezentowały: Iwona Kolasińska, Maria Sztuka i dr Agnieszka Sikora
Podczas XV Spotkania Redaktorów Gazet Akademickich w Białymstoku (2007) „Gazetę
Uniwersytecką UŚ” reprezentowały Iwona Kolasińska i dr Agnieszka Sikora
Podczas XV Spotkania Redaktorów Gazet Akademickich w Białymstoku (2007) „Gazetę Uniwersytecką UŚ” reprezentowały Iwona Kolasińska i dr Agnieszka Sikora
Na XIX Spotkaniu Redaktorów Gazet Akademickich w Opolu (2011) „Gazetę Uniwersytecką
UŚ” reprezentowały: Jolanta Kubik i dr Agnieszka Sikora
Na XIX Spotkaniu Redaktorów Gazet Akademickich w Opolu (2011) „Gazetę Uniwersytecką UŚ” reprezentowały: Jolanta Kubik i dr Agnieszka Sikora