Mariusz Kubik (absolwent Wydziału Nauk Społecznych UŚ), współpracownik, a następnie pracownik „Gazety Uniwersyteckiej UŚ” w latach 1998–2003

Kultura pod lupą

Mariusz Kubik
Mariusz Kubik

W „Gazecie Uniwersyteckiej UŚ” publikowałem w latach 1998–2003 i, okazyjnie, w 2006 roku – najpierw jako współpracownik, a w latach 2000–2002 pracownik redakcji. Poza obowiązkami redakcyjnymi mogłem na jej łamach zajmować się literaturą i kulturą współczesną, na co – na szczęście – pozwalał ówczesny profil pisma.

O codziennej pracy i historii pisma napisali inni, znacznie dłużej i intensywniej z nim związani. Dodam tylko, że możliwość dzielenia się swymi pasjami na łamach „Gazety” była dla mnie nie tylko przywilejem, ale i przyjemnością. Publikacje o pisarzach współczesnych czy dodatki poświęcone literaturze i filmowi – z tego, co słyszę, także po latach cieszą się sporą popularnością, dzięki obecności w internecie. Cieszę się, że moja pierwsza po studiach praca zawodowa mogła, choć w niewielkim stopniu, stać się dla kogokolwiek użyteczna. Przypominam sobie też, że w czasach mych redakcyjnych dyżurów, w pokoju, gdzie znajdowała się redakcja, odbywały się także próby muzyków ze Studenckiego Zespołu Pieśni i Tańca „Katowice”. Była to więc – co piszę z radością – jedyna w mym życiu redakcja, w której nie było konieczności włączania radia.

 

Od redakcji:

Wrodzona skromność Mariusza Kubika, mimo moich nalegań, nie pozwoliła mu wspomnieć o jego zasługach dla „Gazety Uniwersyteckiej UŚ”. Dlatego robię to ja (Agnieszka Sikora). Mariusz jest autorem prawie setki teksów, które zostały opublikowane na łamach naszego pisma. W tym na szczególne wyróżnienie zasługują artykuły i wywiady, będące owocem jego spotkań z najwybitniejszymi przedstawicielami polskiego świata kultury (literatury, sztuki, teatru, filmu, nauki) – wystarczy wymienić kilka nazwisk: Władysław Szpilman, Roman Polański, Wojciech Kilar, Bohumil Hrabal, Artur Międzyrzecki, Jan Karski, Władysław Kopaliński, Zofia Chądzyńska, Kazimierz Brandys, Julian Stryjkowski, Ryszard Kapuściński, Tadeusz Różewicz, ks. Jan Twardowski... To również za jego sprawą „Gazeta Uniwersytecka UŚ” publikowała na swoich łamach cykl reportaży Lucjana Wolanowskiego. Dzięki uprzejmości Mariusza, miałam okazję odwiedzić, wraz z ówczesnym redaktorem naczelnym prof. dr. hab. Dariuszem Rottem, warszawskie mieszkanie Lucjana Wolanowskiego i poznać go osobiście. Miałam również ogromną przyjemność, wspólnie z Mariuszem Kubikiem, opracować dodatek specjalny do „Gazety Uniwersyteckiej UŚ” w kwietniu 2006 roku – poświęcony Lucjanowi Wolanowskiemu – po jego śmierci. Do dziś odbieram telefony z pytaniem, czy mamy jeszcze w archiwum numery lub dodatki specjalne „Gazety Uniwersyteckiej UŚ” z artykułami Mariusza. Świadczy to o wysokim poziomie jego tekstów oraz oryginalnym charakterze. Mam nadzieję, że – mimo dość długiej przerwy – nasza współpraca na niwie dziennikarskiej jeszcze się nie zakończyła.

Autorzy: Mariusz Kubik