Prof. UŚ dr hab. Maria Z. Pulinowa, jako autorka artykułów, współpracuje z „Gazetą Uniwersytecką UŚ” niemalże od początku jej istnienia

Moja gazeta

Prof. UŚ dr hab. Maria Z. Pulinowa
Prof. UŚ dr hab. Maria Z. Pulinowa

Nie da się ukryć, że lubię moją „Gazetę…”. Szczególnie ostatnio, w poręcznej, estetycznej formie. Przy wielkim przestrzennym rozproszeniu wydziałów naszej uczelni, pismo niewątpliwie łączy.

Przez ostatnie 20 lat dobrze służyła w formowaniu się naszej wspólnoty. Życząc Jubilatce rzeszy czytelników, pragnę w tym słowie wskazać zagadnienia, których tam poszukuję – tematów pozwalających mi „wypływać” na szersze wody dyskursu społecznego o kształceniu. Ograniczone ramy tej wypowiedzi pozwalają tylko na „dotknięcie” pewnych wątków. A więc, co najbardziej cieszy? Nawiązanie w ostatnich latach do tradycji „mistrz-uczeń” – przyznawanie Lauru Studenta przez młodzież wybitnym nauczycielom akademickim, co gazeta skrzętnie odnotowuje. Nagroda ta potwierdza istnienie stale jeszcze niezaburzonej przez cyfrowe media przestrzeni synergicznej, w obrębie której odbywa się znacząca wymiana nie tylko samej wiedzy (jak to czyni komputer), ale postaw oraz wartości pomiędzy nauczycielem i uczniem. Warto tu wspomnieć, że w 2011 roku studenci obdarowali „laurem” prorektor prof. dr. hab. Barbarę Kożusznik oraz prof. dr hab. Jana Ilczuka!!! Już myślą wybiegam do przodu – kto następny...?

Chętnie czytuję zamieszczane w „Gazecie Uniwersyteckiej UŚ” krótkie rozprawki studentów w formie eseju. Tu często odkrywam nieszablonowe, z talentem pisane teksty, które ukazują jakieś nowe, niedostrzegane przeze mnie relacje np. Radosława Tomalskiego „O pojęciach sacrum i profanum” (GU 10/2001). Zdarza się, że wybrane eseje kseruję dla studentów, prowokując do dialogu.

Jako nauczyciel akademicki, pilnie śledzę dyskusje o jakości kształcenia. Ważny to czas, gdyż rewolucja medialna wymusza znaczne przemiany w tej sferze. Stąd jednym z najważniejszych dla mnie w ostatnim roku był artykuł Małgorzaty Chrupały-Pniak pt. „Rozważanie o uczeniu na uniwersytecie” (GU 10/2011). Autorka omówiła zbiór prac pt. „Dobrze uczę. Zarys systemu dobrych praktyk dydaktycznych w uczelni wyższej” (red. B. Kożusznik, J. Polak, UŚ, Katowice, 2011). Wielka wartość tego tomu polega m.in. na ukazaniu szerszego tła kulturowego „tu i teraz”, w którym nieustannie przebiega proces kształcenia młodzieży. W imieniu kolegów z WNoZ pragnę podziękować pomysłodawcom i autorom za tę cenną książkę. Niestety – nie ma jej w Bibliotece Głównej; nie ma jej też w naszej księgarni; jest właściwie nieosiągalna... Apeluję o jej wznowienie i rozpowszechnienie wśród młodszych pracowników dydaktycznych. To naprawdę ważna sprawa.

Na zakończenie – cóż rzec? „Gazeta Uniwersytecka UŚ” to taki „dar codzienności” dla każdego, kto poszukuje głębszych sensów w budowaniu naszej Wspólnoty Uniwersyteckiej.