Sesja poświęcona pamięci prof. Klimaszewskiego odbyła się w sali Rady Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska UŚ
Sesja naukowa w 10. rocznicę śmierci prof. S. M. Klimaszewskiego

Biolodzy o dorobku naukowym swojego mistrza

W sesji naukowej, zorganizowanej 16 marca przez pracowników Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska UŚ, wzięli udział biolodzy z ośrodków badawczych: czeskiego, słowackiego, rosyjskiego i kilku polskich. Byli to wychowankowie i przyjaciele prof. Sędzimira Macieja Klimaszewskiego, organizatora Katedry Zoologii i rektora Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.

Prof. Sędzimir Klimaszewski był organizatorem Katedry
Zoologii i rektorem Uniwersytetu Śląskiego
w latach 1980–1990
Prof. Sędzimir Klimaszewski był organizatorem Katedry Zoologii i rektorem Uniwersytetu Śląskiego w latach 1980–1990

Prof. Sędzimira Klimaszewskiego jako pierwszy wspominał jego wychowanek, prof. dr hab. Jerzy Lis z Uniwersytetu Opolskiego. Kończąc swój wykład nt. „Hemiptera Poloniae. Historia i perspektywy rozwoju” prelegent podkreślił znaczenie mistrzów w pracy zawodowej. Powiedział: – Warto pamiętać o swoich korzeniach, o ośrodkach badawczych, z których się wywodzimy. Nikt nie może powiedzieć, że wszystko zawdzięcza tylko sobie. Najwięcej zawdzięczamy zawsze innym ludziom, którzy nas prowadzą, wskazują odpowiednią drogę. Prof. Lis rozpoczynał karierę naukową w Katowicach pod okiem prof. Klimaszewskiego. Podobnie jak drugi z prelegentów, prof. dr hab. Lech Lechowski z Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, który mówił o metodach zoogeograficznych w badaniach entomologicznych. O przyjaźni z prof. Klimaszewskim i wspólnych podróżach m.in. do Mongolii opowiadał prof. Jurij Popow z Rosyjskiej Akademii Nauk. Swój wykład poświęcił zaś zagadnieniu entomofauny kopalnej w depozytach skalnych i inkluzjach żywicznych. Konferencję prowadził prof. dr hab. Aleksander Herczek. W drugiej części sesji, której przewodniczył prof. zw. dr hab. Wacław Wojciechowski, głos zabierali goście z ośrodków: słowackiego (prof. dr hab. Józef Halgoś), czeskiego (prof. dr Zdenek Majkus), wychowankowie różnych ośrodków krajowych oraz prof. em. dr hab. Czesław Głombik i em. dyrektor Biblioteki UŚ Wanda Dziatkiewicz. Honorowy patronat nad wydarzeniem objęła prof. zw. dr hab. Iwona Szarejko, dziekan Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska UŚ.

Prof. dr hab. Sędzimir Maciej Klimaszewski urodził się w 1937 r. w Krakowie. Był organizatorem Katedry Zoologii na Wydziale Biologii i Ochrony Środowiska UŚ w Katowicach i jej kierownikiem przez 28 lat, prorektorem ds. nauczania w latach 1978–1980 i rektorem Uniwersytetu Śląskiego w latach 1980–1990. Pracę zawodową rozpoczął w 1954 r. w Instytucie Zoologii PAN w Warszawie. W latach 1964–1973 pracował na Wydziale Biologii i Nauk o Ziemi Uniwersytetu Marii Curie- Skłodowskiej w Lublinie jako dyrektor Instytutu Biologii oraz kierownik Zakładu Zoologii Systematycznej. Z Uniwersytetem Śląskim związał się w 1973 r., podejmując pracę na nowo zorganizowanym Wydziale Biologii i Ochrony Środowiska. Pełnił funkcje kierownika Zakładu Zoologii Systematycznej, dziekana i prodziekana tego Wydziału.

Profesor Klimaszewski zainicjował i na stałe wprowadził do nauki nowe narzędzia i metody badawcze w zakresie filogenezy, systematyki, zoogeografii i zoocenologii. Rozwinął badania bioindykacyjne, wprowadzając dwie skale oceny stanu degradacji środowiska. Jest autorem 130 prac naukowych, 5 podręczników i wielu skryptów. Pod jego kierunkiem prace magisterskie napisało 100 osób. Wypromował 12 doktorów nauk przyrodniczych, z których 4. Zasila obecnie profesorskie grona. W 1988 r. otrzymał tytuł doktora honoris causa Uniwersytetu Państwowego w Rostowie nad Donem. Zmarł 16 marca 2001 r. w Katowicach. Pochowany został na Cmentarzu Rakowickim w Krakowie.

Autorzy: Jolanta Kubik
Fotografie: Izabela Staszewska